VAV:n työntekijälle potkut – suosi lähipiiriään asukasvalinnoissa

VAV Asunnot oy:n asiakaspalvelun työntekijän työsuhde purettiin, kun kävi ilmi, että hän on suosinut lähipiiriään asukasvalinnoissa.

Arja-Riikka Nikkilä

Vantaan kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoivan VAV Asunnot Oy:n asiakaspalvelussa on purettu yhden työntekijän työsuhde tämän tekemän puolueellisen asukasvalinnan vuoksi. Puolueellisesti toimimalla työntekijä on toiminut vastoin työnantajan ja asiakkaiden etua ja rikkonut työsopimuslakia. Asia on annettu poliisin tutkittavaksi.

Työntekijä on ollut tehtäväänsä muodollisesti pätevä. Samoin hänen päätöstensä perusteella asunnon saaneet henkilöt ovat olleet sinänsä päteviä hakemaan VAV:n asuntoa.Saadun asiakaspalautteen perusteella on kuitenkin selkeästi voitu osoittaa, että työntekijä on suosinut lähipiiriään asukasvalintoja tehdessään.

– VAV Asunnot oy:n toiminta perustuu asukasvalinnassa ARA:n ohjeiden mukaiseen tasapuoliseen tarveharkintaan, jossa monet seikat vaikuttavat tehtävään päätökseen. Tätä tasapuolisuutta ei saa millään lailla vaarantaa ja siksi reagoimme yhtiön sisällä julki tulleeseen tapaukseen heti, VAV Asunnot oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski sanoo yhtiön lähettämässä tiedotteessa.

Written by:

Ota yhteyttä