Sakkorästit voivat viedä auton parkista

Väärin pysäköityjen sakkorohmujen siirtoiskuja on järjestetty myös Espoossa. Kuvassa hinausliike Sjöbergin kuljettaja Kalle Oinonen valmistelee BMW:n hinaustaTapiolassa. Vantaalla ensimmäinen autojen aamuöinen siirtoisku tehtiin toukokuun lopussa Hakunilassa.

Klaus Nurmi

Pysäköintivirhemaksut maksamatta jättäneen auto saattaa Vantaalla kadota aamuyön tunteina.

Kaupungin pysäköintivalvonta on aloittanut sakkorästejä keränneiden ajoneuvojen siirtoiskut. Ensimmäinen isku tehtiin toukokuun lopussa Hakunilassa.

– Keskitettyjä aamuöisiä siirtoja tullaan toteuttamaan uudelleen tarpeen mukaan, vakuuttaa Vantaan kaupungin pysäköinninvalvoja, lakimies Pia Kauppinen.

 

Siirtoiskun saaliiksi saatiin seitsemän ajokuntoista autoa.”

Ajoneuvojen siirtoon oikeuttaa helmikuun alusta voimaan tullut lainmuutos. Se antaa pysäköinninvalvojille vallan siirtää ajoneuvo viipymättä varikolle, jos sen rasitteena on vähintään viisi pysäköintivirhemaksua.

 

– Edellytyksenä on, että auto on väärin pysäköity myös silloin, kun sitä lähdetään siirtämään, tarkentaa Kauppinen.

Ensimmäisen yöllisen siirtoiskun saaliiksi saatiin seitsemän ajokuntoista, virolaista autoa. Siirrot sujuivat Kauppisen mukaan ongelmitta, eikä oikaisuvaatimuksia ole tullut.

– Kuusi ajoneuvoa lunastettiin varikolta siirtopäivänä ja seitsemäskin ajoneuvo lunastettiin varikolta saman viikon aikana.

Auton saa pois varikolta korvaamalla kaupungille ajoneuvon siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset sekä maksamalla rästissä olevat pysäköintivirhemaksut.

Keskitettyjen siirtoiskujen lisäksi väärinparkkeerattuja ja sakkorästejä keränneitä ajoneuvoja siirretään varikolle päivittäin.

– Jos tarkastajat havaitsevat ajoneuvoja, joilla on viisi maksamatonta lainvoimaista pysäköintivirhemaksua, he tilaavat siirron saman tien.

Vantaalla siirrettiin vuonna 2011 yhteensä 440 ajoneuvoa. Tänä vuonna kesäkuun puoleenväliin mennessä on tehty jo 349 siirtoa.

Miten käy siirretyille ajoneuvoille, joita kukaan ei tule varikolta noutamaan?

– Ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen auton vaihdanta-arvosta riippuen joko 30 tai 60 päivän päästä siitä, kun omistajan tai haltijan katsotaan saaneen tiedon siirtopäätöksestä, selittää Kauppinen.

 

Kaupungille siirtyneet autot joko huutokaupataan tai romutetaan.”

– Romuajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen heti, kun kaupunki on ottanut sen haltuunsa.

 

Kaupungin omistukseen siirtyneet ajoneuvot joko huutokaupataan tai romutetaan. Huutokauppoja järjestetään muutaman kerran vuodessa.

– Seuraava huutokauppa on syyskuussa. Sen pitopaikasta ja muista yksityiskohdista löytyy tietoa kaupungin nettisivuilta noin kuukautta ennen huutokauppaa.

Written by:

Tiina Örn

Ota yhteyttä

Aiheesta muualla