Virolaisrakentajan palkka voi jäädä kahteen euroon

Yhä useamman suojakypärän alta löytyy Baltiasta tullut työmies. Kuvan rakennustyömaahan ei liity epäilyjä.

Jussi Vehkasalo

Suomeen töihin saapuva virolainen on usein täysin tietämätön maamme työmarkkinoista ja siksi myös altis kuutamourakointiin ja hyväksikäytettäväksi.

– Virostakin voi saada tietoa Suomen työmarkkinoista, mutta sitä ei viitsitä, tai ei ymmärretä hankkia, sanoo Rakennusliiton Tallinnan toimipisteen toimitsija Kalev Liibert.

– Usein on Suomeen tultaessa vain luotettava työnantajaansa, joka joko on rehellinen, tai ei.

Tietoa voisi Virossa jakaa ammattiyhdistysliike, mutta Viron ammattiliitot ovat kuihtuneet, eikä rakentajilla ole lainkaan liittoa.

Virolaisrakentaja ei useinkaan tiedä, mikä on yleissitova työehtosopimus ja sen määrittämät vähimmäispalkat, sillä Virossa sellaisia ei tunneta.

Hän ei tiedä, minkä suuruista palkkaa hänellä on Suomessa oikeus vaatia.

Virossa hallitus vahvistaa valtakunnallisen minimipalkan, joka on 290 euroa kuukaudessa. Tuhannet virolaiset tienaavat vieläkin vähemmän.

 

Virossa ei tunneta vähimmäispalkkoja lainkaan.”

Virossa on täysin laillista, että rakennusmiehen päiväpalkka on reilun kympin ja tuntipalkka alle kaksi euroa.

Ei siis ole ihme, että Suomessa virolainen voi suostua tekemään töitä vitosella tunti. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä hänelle voidaan maksaa vähimmillään kotimaassa.

Rakennusliiton tiedossa on tapauksia, joissa virolaisille on maksettu Suomessakin alle kaksi euroa tunnilta. Sopimuksessa on palkka ollut työehtosopimuksen mukainen, mutta käytännössä pienempi.

Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimitsija Valeri Niemenmaa kertoo, että Suomessa kokeneen talonrakentajan vähimmäistuntipalkka on 15,59 euroa.

Suomessa kokonaisansiota kasvattavat erilaiset lisät kuten ilta- ja viikonloppukorvaukset, työkalukorvaukset ja matkakulut. Virossa lisät ovat harvinaisia.

Suomessa rakentaja voi siis tienata jopa 10 kertaa suurempaa palkkaa kuin Virossa.

– Virolaisten alipalkkaustapaukset tuskin katoavat Suomesta ennen kuin maiden välistä palkkakuilua kurotaan umpeen, toteaa Liibert.

Liibertin mukaan virolainen voi joutua Suomessa myös tilanteeseen, jossa hän luulee työskentelevänsä virallisesti, mutta suomalaisen järjestelmän monimutkaisuuden takia ei niin tee.

– Virolaisen pitäisi pystyä hoitamaan paperiasiansa Helsingissäkin yhdellä luukulla, yhdessä ainoassa virastossa, mutta käytännössä se ei ole mahdollista.

Virolaiselle moni asia on vieras

Virolainen rakennusmies toimen Suomessa usein täysin työnantajalta tulevan tiedon varassa.

Vaikka Suomi ja Viro ovat naapureita, on maiden työelämässä suuria eroja.

Suomessa ovat käytössä tuntipalkat, mutta Virossa rakennusalan työsopimukset solmitaan kuukausipalkkaisina.

Suomeen saapuva virolainen ei ymmärrä progressiivista tuloveroa, sillä Virossa on käytössä 21 prosentin tasavero.

Verokorttikin on virolaiselle uusi asia, sillä tasaverosta johtuen Virossa ei niitä ole.

Written by:

Sami Lotila

Ota yhteyttä