Kehä III:n remontin kakkosvaiheelle valtiolta 110 miljoonaa

Kehä III:n remontin kakkosvaihe alkaa ensi vuonna.

Jorma Rinne

Kehä III:n remontin kakkosvaiheeseen on valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä osoitettu 150 miljoonaa euroa.

Valtion rahoitusosuus on 110 miljoonaa ja Vantaan kaupungin 40 miljoonaa. Lisäksi Vantaa rahoittaa valtion osuutta väliaikaisesti 50 miljoonalla. Työt alkavat ensi vuonna.

Hankkeeseen kuuluu Lentoasemantien ja Tikkurilantien eritasoliittymien rakentaminen ja bussiramppien parantaminen, kolmansien kaistojen rakentaminen Lahdentien ja Hakunilan eritasoliittymien välille, uusien ramppien rakentaminen Porvoon väylän liittymään sekä liikenteen hallintajärjestelmä Kehä III:n ja Porvoon välille.

Written by:

Ota yhteyttä