Ulkoistus alkoi takkuillen: Miljoonalaskut puoli vuotta maksamatta

Vantaan kaupungin korjausrakentaminen ulkoistettiin reilu vuosi sitten ISS:n hoidettavaksi. Liikkeenluovutus ei sujunut ongelmitta.

Päivi Tuovinen

Vantaan kaupungin oma korjausrakentamisyksikkö ulkoistettiin noin vuosi sitten ISS Palvelut Oy:n hoidettavaksi.

Päätös oli osa syksyn 2009 Vantaa-sopimusta, jolla pyrittiin tasapainottamaan kaupungin taloustilannetta.

Ulkoistus vietiin huolellisesti läpi, ja kaikki näytti ulospäin sujuneen mallikkaasti. Vantaan Sanomien keräämien tietojen mukaan sopimuksen toteutumisessa oli kuitenkin merkittäviä puutteita.

Keskeisin ongelma olivat ISS:n Vantaan kaupungille tekemät laskut, jotka olivat epäselviä ja puutteellisia. Laskun peruste saattoi olla esimerkiksi ”rakennustöitä, hinta 40 000 euroa” ilman mitään liitteitä tai yhteenvetoja.

Liitteet piti usein kaupungin päästä pyytää erikseen ja yhteenvedot tehdä itse. Pyyntöjen jälkeen liitteet saattoivat tulla sekalaisena nippuna, josta saattoi ilmetä kahteen kertaan laskutuksia ja muita epätäsmällisyyksiä.

– Vastuullisena virkamiehenä en missään tapauksessa voinut tällaisia laskuja hyväksyä, sanoo niiden kanssa tekemisissä ollut kaupungin virkamies.

Tilanne tulehtui syksyn aikana niin pahaksi, että maksamattomia, lisäselvitystä kaipaavia laskuja kertyi lähes kahden miljoonan euron edestä. Tilakeskuksen entinen toimialajohtaja Mika Savolainen ilmoitti joulukuun 30. päivä irtisanoutuvansa kaupungin palveluksesta.

Samana päivänä Savolainen lähetti sähköpostitse aluetyöpäällikölle käskyn laittaa maksettavaksi vajaan kahden miljoonan euron laskupinon. Laskut olivat kertyneet noin puolen vuoden aikana.

Käskyn seurauksena laskut pantiin maksettavaksi niin, että maksamatta jätettiin vakuudeksi laskuja 300 000 euron edestä.

Samaan aikaan useat työntekijät vaativat kaupungin sisäistä tarkastusta puuttumaan laskutusongelmiin, ja lopulta alkuvuodesta näin tapahtuikin. Tarkastusraportissa todettiin yksiselitteisesti, että laskujen sisältö liitteineen oli usein epäselvä tai puutteellinen, eikä niiden perusteella aina pystynyt saamaan selville, mistä kaupunki on maksamassa.

Samassa selvityksessä todetaan, että ISS:n ja kaupungin välinen sopimus oli epäselvä palvelujen hinnoittelun ja laskutuksen osalta.

Sopimusehdot ISS:n oikeudesta käyttää alihankkijoita ovat olleet epätäsmällisiä. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että aliurakoitsijoiden töistä laskutettavat hinnat ovat olleet korkeammat kuin kaupungin omilta työntekijöiltä samoista töistä perityt hinnat.

ISS:llä on ollut ongelmia myös työohjelman noudattamisessa: työt eivät ole kaikissa tapauksissa valmistuneet aikataulun mukaisesti.

ISS Palvelujen liiketoimintajohtajan Petri Myllyniemen mukaan siirtymäkaudella joissain töissä on ollut viiveitä.

– Alkuvaiheen ajoittaisten ongelmien jälkeen työt ovat edenneet pääsääntöisesti aikataulussa.

Pitkä lista ongelmia

Keskeisimmät ongelmat Vantaan ja ISS:n yhteistyössä ovat olleet laskutuksen epämääräisyys ja alihankkijoiden käyttäminen.

Useiden työntekijöiden mukaan myös sosiaalitilojen taso laski ulkoistuksen myötä.

Ulkoistussopimus oli jo lähtökohtaisesti hankala: piti päättää kiinteät hinnat asioille ja palveluille, jotka eivät ole konkreettisia ja saattavat vaihdella vuosittain.

Yksi syy kiinteiden kulujen edullisuuteen on tiettävästi se, että ISS:ltä unohtui tarjouksesta yleiskulut materiaalien osalta.

Written by:

Vesa Marttinen

Ota yhteyttä