Vantaan omistamat rantatilat Lopella vuosikausia tyhjän panttina

Lopella sijaitseva Jokilan tila on ollut Vantaan kaupungin omistuksessa jo 1970-luvun puolivälistä. Varsinaista käyttöä sille ei ole ollut ainakaan vuosikymmeneen. Rantatonteiksi kaavoitettuna maista saisi tuntuvan hinnan.

Sinikka Rantalainen

Vantaan kaupunki omistaa Lopen kunnassa kolme järvenrantatilaa, jotka ovat lojuneet tyhjän panttina vuosikausia. Sakara- ja Puneliajärven rannoilla sijaitsevien, toisiinsa rajoittuvien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on reilut 50 hehtaaria.

Tilojen olemassaolo nousi esille kaupunginvaltuutettu Timo Auvisen (ps, sit.) tehtyä aiheesta valtuustokyselyn. Auvinen halusi selvityttää, miksi kaupunki ei ole myynyt alueita heti kun ne jäivät tyhjilleen 2000-luvun alussa.

Vantaan tonttipäällikön Armi Vähä-Piikkiön mukaan kaupungin intresseissä on ranta-asemakaavan laatiminen ja tonttien myyminen, mutta kaavatyö on edennyt erittäin hitaasti.

– Lopen kunnan kanssa on käyty aiheesta keskusteluja, mutta kaavatyön eteneminen on törmännyt muun muassa siihen, että alueella on muinaisjäännös, jonkinlainen kivikautinen asuinpaikka, joka vaatii lisätutkimuksia. Myös kaavatyön pohjaksi tarvittava pohjakartta alueesta on puuttunut.

– Nyt toiveissa on, että rantakaava etenee noin vuoden sisällä. Sen myötä tilojen arvo tulee moninkertaistumaan.

Lopen kunnanjohtaja ja maankäyttöpäällikkö kertoivat puolestaan Helsingin Sanomille viikonvaihteessa (25.8.), ettei Vantaasta ole kuulunut mitään vuoden 2007 jälkeen.

 

Karavaani-alueiden liepeillä olevia käyttämättömiä maita voisi myydä.”

 

Vantaan maankäytön ja ympäristön apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen lupaa nyt vauhdittaa Lopen rantamaiden kaavoitusprosessia.

– Asialle täytyy laittaa lisää painetta, hän sanoo.

Nikulainen sanoi maanantaina, että asian tiimoilta järjestetään palaveri alkuviikosta. Samalla käydään läpi muut maa-alueet, joita Vantaa omistaa rajojensa ulkopuolella.

Keskustelua on kaupungin säästöohjelman yhteydessä jo käyty muun muassa Etelälahden ja Bjursin ulkoilualueiden myymisestä. Nikulaisen mukaan mitään päätöksiä ei olla vielä tehty, mutta maiden myymistä kokonaan tai osittain selvitetään.

– Käsitykseni mukaan ainakin Bjursissa on karavaanareille tarkoitetun alueen lisäksi paljon ihan käyttämätöntä metsää ja maata, joiden myymisestä on ollut puhetta, ja on sitä joskus yritettykin.

– Yksi kompromissi voisi olla, että nykyistä toimintaa pyritään jatkamaan, mutta liepeillä olevia käyttämättömiä maita voisi myydä.

Kesäleirejä varten Vantaa omistaa nykyisin alueet Heinolassa, Vihdissä sekä Lemin kunnassa, Lappeenrannan suunnalla. Nuorisoasiainpäällikön Ari Tossavaisen mukaan nykyiset kolme paikkaa riittävät hyvin kaupungin tarpeisiin.

Lopella sijaitsevat Vantaan omistamat rantamaat muutamine parakkirakennuksineen ovat siis keränneet jo pitkään tarpeettomina heinää.

Muita maita Vantaan rajojen ulkopuolella

Lopen, Heinolan, Vihdin ja Lemin kesäleiripaikkojen lisäksi kaupungilla on rajojensa ulkopuolella muutamia virkistysalueita.

Tällaisia ovat Bjurs Inkoossa, Etelälahti ja Rauhaniemi Vihdissä, Vetokannas Kirkkonummella sekä Krokholmen ja Tallholmen Sipoon saaristossa.

Kaupungin alueella on Auvisen tietojen mukaan joutilaina ainakin kuusi tilaa: Koivulehto, Mäkilä, Penttilä, Päivölä, Tammisto sekä Tomtebo.

Written by:

Vesa Marttinen

Ota yhteyttä