Tällaisiin uutisiin suomalaiset luottavat – Tutkija: "USA:n presidentinvaaleista alkoi epäluulon aika"

Suomalaisten luottamus perinteiseen mediaan on edelleen vahva, arvioidaan uunituoreessa tutkimuksessa.

ESM arkisto

Suomalaiset luottavat edelleen uutisiin poikkeuksellisen paljon, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2017 -kyselytutkimuksesta.

Uutisiin luotetaan Suomessa enemmän kuin missään muussa tutkimukseen osallistuneessa maassa. Luottamus on kuitenkin viime vuosina ollut hienoisessa laskussa. Kun vielä 2015 suomalaisvastaajista 68 prosenttia arvioi, että useimpiin uutisiin voi luottaa, vuonna 2017 tätä mieltä oli enää 62 prosenttia.

Tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta arvioi, että sosiaalisen median kärjistynyt keskustelu on voinut jopa lisätä kansalaisten enemmistön luottamusta perinteiseen journalistiseen mediaan.

Samoin on käynyt perinteisen median pyrkimyksille esittää faktat oikein ja käsitellä eri näkökohtia suhteellisen tasapuolisesti.

– Todennäköisesti vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaalin jälkipuinti ja siihen liittyvät valeuutiset ovat aiheuttaneet epäluuloa myös Suomessa, arvioi Viestintäalan tutkimussäätiön asiamies Noora Pinjamaa.

Suomalaisten suhtautumiseen uutisiin vaikuttaa muun muassa heidän tulotasonsa sekä poliittinen suuntauksensa.

Iäkkäät ja hyvätuloiset luottavat uutisiin nuoria ja pienituloisia enemmän, samoin poliittisesti keskustaan tai maltillisesti vasemmalle tai oikealle itsensä sijoittavat luottavat niihin selvästi vasemmistolaisia tai oikeistolaisia enemmän.

Eroja löytyi myös mediakäytössä. Uutisiin epäilevästi suhtautuvat suosivat muita enemmän verkon talouslehtiä, ulkomaisia verkkojulkaisuja sekä Uusisuomi.fi-verkkojulkaisua.

– Ehkä he kokevat valtavirran uutistarjonnan liian yksinäkökulmaiseksi ja etsivät näistä medioista sen rinnalle vaihtoehtoisia tulkintoja, Reunanen pohtii.

 

Written by:

Jari Pietiläinen

Ota yhteyttä