Kansa tyrmää Guggenheim- museon rakentamisen

Vuonna 1997 Bilbaoon valmistunut Guggenheim-museo on ollut turistivetonaula, jollaiseksi myös Helsingin museohanketta on esitelty. Hankkeella on kuitenkin myös epäilijänsä.

David M. Heald © The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York

Guggenheim-museon rakentaminen ei saa kannatusta kansalta. Taloustutkimuksen Suomen Lehtiyhtymälle tekemässä kyselyssä selvästi yli puolet, 58 prosenttia, ilmoitti vastustavansa museota. Guggenheimia kertoi kannattavansa joka neljäs vastaaja ja 17 prosenttia ei ollut päättänyt mielipidettään.

Kyselyyn vastasi 1 002 ihmistä 11.-17. tammikuuta, suurin osa Etelä- ja Länsi-Suomesta. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttia suuntaansa.

Vastaajilta kysyttiin myös, uskooko hankkeesta esitettyjen kustannuslaskelmien pitävän paikkansa, vai kustannusten ylittyvän tai alittuvan. Selvästi useampi kuin kaksi kolmannesta, 81 prosenttia, oli sitä mieltä, että kustannukset tulevat olemaan laskettua korkeammat. Laskelmien pitävyyteen uskoi vain yhdeksän prosenttia vastaajista.

Yksi prosentti uskoi kustannusten olevan arvioitua vähäisemmät ja yhdeksän prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Vastaajat saivat esittää arvionsa myös Guggenheimin arvioidusta kävijämäärästä.

Museossa on sanottu käyvän arviolta puoli miljoonaa kävijää vuodessa, joka on yli tuplasti enemmän kuin esimerkiksi Ateneumin kävijämäärä. Reilut kaksi kolmannesta, 68 prosenttia uskoo kävijäarvion alittuvan. Arviota piti oikeana 22 prosenttia vastaajista ja arvioitua suurempaan kävijävirtaan uskoi vain neljä prosenttia vastaajista.

Eniten kannatusta amerikkalaisen lisenssimuseon perustaminen Helsinkiin keräsi uusimaalaisten ja vihreitä äänestävien (41 prosenttia) keskuudessa.

Uudellamaalla asuvista vastaajista hieman alle kolmannes, 29 prosenttia kannattaa museota.

Vihreitä äänestävistä puolestaan 41 prosenttia rakentaisi Guggenheimin Helsinkiin. Muista puolueista vihreitä äänestävät eroavat myös siinä, että heistä miltei joka kolmas luottaa museon kävijäarvion pitävän kutinsa, kun muiden puolueiden kannattajilla luottamus on vielä selvästi vähäisempää. Kuitenkin vihreistäkin selvä enemmistö, 61 prosenttia, arvelee, että museo vetäisi arvioitua vähemmän vierailijoita.

Hieman yllättäen kovinta Guggenheimin vastustus on RKP:tä äänestävien joukossa, sillä heistä 81 kertoo vastustavansa museota. Jyrkästi Guggenheimia vastaan ovat myös perussuomalaisten äänestäjät, joista 79 prosenttia ei halua museota Helsinkiin.

Suopeimmin Guggenheimiin suhtautuvat vihreiden äänestäjien lisäksi kokoomusta äänestävät, joista hiukan yli joka kolmas, 34 prosenttia kannattaa museota.

Kävijäarvion paikkansapitävyyteen eivät kuitenkaan kokoomuksen kannattajatkaan usko, sillä 70 prosentin mielestä todellinen kävijämäärä on vähemmän kuin esitetyt arviot.

Kokoomusta äänestävistä myös 86 prosenttia uskoo kustannusten olevan ennustettua korkeammat.

Written by:

Kaisa Paastela

Ota yhteyttä