Liito-oravat ja meluvalitus teettävät asuntomessuille lisätöitä

Asuntomessut järjestetään Vantaalla, vakuuttaa projektipäällikkö Sirpa Kallio. Jos paikkana ei ole Kivistö, kovimmat sijoittumisvaltit on Leinelällä ja Keimolanmäellä.

Else Kyhälä

Liito-oravat eivät kaada Vantaan asuntomessuja 2015.

Näin uskovat messujen projektipäällikkö Sirpa Kallio, kaavoituspäällikkö Lea Varpanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok), joka vetää myös messutoimikuntaa.

Kolmikko arvioi, että liito-oravat eivät ole asuntomessujen kannalta niinkään suuri ongelma kuin Askiston omakotiyhdistyksen lentomeluvalitus. Yhdistys on valittanut Marja-Vantaan asemakaavasta

Jos Marja-Vantaan asuntomessut jumittuvat pahasti, vaihtoehtoisia paikkoja ovat Leinelä, Keimolanmäki ja Koivurinne.

Vantaan ympäristökeskus, Marja-Vantaa -projekti ja asuntomessuprojekti pitivät Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa kesäkuun lopulla palaverin, jossa sovittiin, että liito-oravien pesäpuut huomioidaan tekemällä asuntomessualueen reunalle asemakaavan muutos pesäpuiden kohdalle. Alueelta löydettiin kolme liito-oravan pesäpuuta.

– Kaavamuutos pitää tehdä ja asuntomessualueen muotoa muokata, toteaa Mäkinen.

 

Liito-oravaesiintymä aiheuttaa lisää työtä.”

Projektipäällikkö Kallion mukaan Lipputien linjausta asuntomessualueen reunassa joudutaan muuttamaan, Rubiiniaukion suunnitelmaa tarkistetaan ja messualueen reunalla olevien kerrostalokorttelien rakennusoikeuksia tarkistetaan.

 

Samoin kunnallistekniikan linjauksia tarkistetaan. Kaavamuutos tehdään tämän syksyn aikana.

– Lehdistössä annetut arviot, että kolmannes messualueen asemakaavasta joudutaan muuttamaan, eivät pidä paikkansa. Alue on paljon pienempi, toteaa kaavoituspäällikkö Lea Varpanen.

Varpasen mukaan asemakaavan muuttaminen ei ole vaikeaa, kun sovitaan yhdessä viranomaisneuvotteluissa ely-keskuksen kanssa reunaehdot. Neuvottelu järjestetään elokuussa. Hän kehuu myös luottamushenkilöiden sitoutumista kaavoitukseen.

Asuntomessualueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa sen tiedon varassa, että alueella ei ole liito-oravan pesiä.

Kallion mukaan liito-oravat yllättivät.

– Vielä huhtikuussa saimme asiaa tutkineelta Faunatica Oy:ltä tiedon, ettei asuntomessualueella olisi liito-oravia. Sitten juhannuksen alla tulikin Faunaticalta tarkistettu tieto, että pesäpuita oli asuntomessualueen reunalta löytynyt. Pientalotontit eivät ole pesäpuiden aiheuttamien liito-oravareviirien alueella.

Koska liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji, sen pesimäalue pitää rauhoittaa rakentamiselta.

Mäkisen mielestä liito-oravaesiintymä aiheuttaa lisää työtä. Konsultin loppuraportti tulee elokuussa. Hän uskoo, että kaavamuutos voidaan saada läpi Vantaalla 3-4 kuukaudessa.

Mäkinen tyrmää valituksen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok) pitää Askiston omakotiyhdistyksen lentomeluvalitusta aiheettomana. Yhdistys valitti Marja-Vantaan asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Mäkinen katsoo, että kaupungin näkemyksen mukaan asemakaava on laadittu kaikilta osin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

– Asuntomessualueen asemakaava perustuu voimassaolevaan Marja-Vantaan osayleiskaavaan sekä maakuntakaavaan. Alue sijoittuu kokonaisuudessaan osayleiskaavan lentomeluvyöhykkeelle, joka ei aseta asumiselle minkäänlaisia rajoituksia, toteaa Mäkinen.

Hallinto-oikeus on aiemmin hylännyt Keimolanmäen asemakaavasta osittain samalla perusteella tehdyn valituksen. Kaupunki tulee käytettävissä olevin keinoin vaikuttamaan siihen, että hallinto-oikeus käsittelisi asian mahdollisimman nopeasti, kertoo Mäkinen.

Askistolaiset valittivat Marja-Vantaasta

Askiston omakotiyhdistys on huolissaan. Yhdistyksen mukaan on vastuutonta kaavoittaa melulle herkkiä toimintoja lentomelualueen rajalle.

Omakotiyhdistys on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Marja-Vantaan asemakaavasta. Yhdistys perustelee valitusta sillä, että kaavamateriaalista puuttuu ajan tasalla olevat ympäristövaikutukset.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulaisen mukaan kaupunki laatii heti lomakauden päätyttyä vastineen valitukseen. Se pyritään tuomaan kaupunginhallituksen päätettäväksi heti elokuussa.

Vantaan länsilaidalla, Askiston ja Koivurinteen alueella asuu noin 2 000 ihmistä.

Omakotiyhdistys nojaa näkemyksensä Finavian aineistoon.

– Finavian tuottama viimeisin melualueen kuvaus ei ole Vantaan kaavoittajien käytössä, vaikka kaavoittajan tulisi lain mukaan varmistaa terveydelle turvallinen asuinympäristö.

Helsingin hallinto-oikeus käsittelee kaavavalituksen. Käsittelyajan nopeus on arvailujen varassa. Valitus uhkaa sotkea asuntomessujen aikataulua.

– Valituksen sisällössä ei ole huomioitu, että asuntomessualue ei uusimpien ennusteiden toteutuessakaan olisi lentomelun osalta kelvotonta asuinalueeksi, arvioi kaavoituspäällikkö Lea Varpanen Marja-Vantaa projektista.

Yhdistys katsoo, että noin 30 000 ihmisen asuttaminen lentomeluiseen paikkaan Marja-Vantaalla johtaa tulevaisuudessa alueella vaatimuksiin lentokoneiden lentolinjausten muuttamiseksi.

– Tiiviisti rakennetulla pääkaupunkiseudulla tällainen tilanne on kestämätön, mikäli ratkaisuksi esitetään liikenteen ja lentomelun ohjaamista jo aikaisemmin rakennetuille asuinalueille.

Omakotiyhdistyksen mukaan Marja-Vantaan alueen soveltuvuus asuinrakentamiseen on perusteellisesti tutkittava. Yhdistyksen mielestä kaavoitusta voidaan jatkaa vasta, kun Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristölupa on ensin käsitelty loppuun ja saanut lainvoiman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asuntomessualueen asemakaavan toukokuun lopulla. Asuntomessut on tarkoitus järjestää vuonna 2015 Hämeenlinnanväylän varteen, nykyisen Kivistön pientaloalueen eteläpuolelle. Kaavaan on tulossa muutos, kun alueen reunasta löytyi liito-oravan pesiä. Alue on nyt rakentamaton ja kasvaa sekametsää.

Käyttäjän Jorma Rinne kuva
Jorma Rinne