Ulkoistus alkoi takkuillen: Miljoonalaskut puoli vuotta maksamatta

Vantaan kaupungin korjausrakentaminen ulkoistettiin reilu vuosi sitten ISS:n hoidettavaksi. Liikkeenluovutus ei sujunut ongelmitta.

Päivi Tuovinen

Vantaan kaupungin oma korjausrakentamisyksikkö ulkoistettiin noin vuosi sitten ISS Palvelut Oy:n hoidettavaksi.

Päätös oli osa syksyn 2009 Vantaa-sopimusta, jolla pyrittiin tasapainottamaan kaupungin taloustilannetta.

Ulkoistus vietiin huolellisesti läpi, ja kaikki näytti ulospäin sujuneen mallikkaasti. Vantaan Sanomien keräämien tietojen mukaan sopimuksen toteutumisessa oli kuitenkin merkittäviä puutteita.

Keskeisin ongelma olivat ISS:n Vantaan kaupungille tekemät laskut, jotka olivat epäselviä ja puutteellisia. Laskun peruste saattoi olla esimerkiksi ”rakennustöitä, hinta 40 000 euroa” ilman mitään liitteitä tai yhteenvetoja.

Liitteet piti usein kaupungin päästä pyytää erikseen ja yhteenvedot tehdä itse. Pyyntöjen jälkeen liitteet saattoivat tulla sekalaisena nippuna, josta saattoi ilmetä kahteen kertaan laskutuksia ja muita epätäsmällisyyksiä.

– Vastuullisena virkamiehenä en missään tapauksessa voinut tällaisia laskuja hyväksyä, sanoo niiden kanssa tekemisissä ollut kaupungin virkamies.

Tilanne tulehtui syksyn aikana niin pahaksi, että maksamattomia, lisäselvitystä kaipaavia laskuja kertyi lähes kahden miljoonan euron edestä. Tilakeskuksen entinen toimialajohtaja Mika Savolainen ilmoitti joulukuun 30. päivä irtisanoutuvansa kaupungin palveluksesta.

Samana päivänä Savolainen lähetti sähköpostitse aluetyöpäällikölle käskyn laittaa maksettavaksi vajaan kahden miljoonan euron laskupinon. Laskut olivat kertyneet noin puolen vuoden aikana.

Käskyn seurauksena laskut pantiin maksettavaksi niin, että maksamatta jätettiin vakuudeksi laskuja 300 000 euron edestä.

Samaan aikaan useat työntekijät vaativat kaupungin sisäistä tarkastusta puuttumaan laskutusongelmiin, ja lopulta alkuvuodesta näin tapahtuikin. Tarkastusraportissa todettiin yksiselitteisesti, että laskujen sisältö liitteineen oli usein epäselvä tai puutteellinen, eikä niiden perusteella aina pystynyt saamaan selville, mistä kaupunki on maksamassa.

Samassa selvityksessä todetaan, että ISS:n ja kaupungin välinen sopimus oli epäselvä palvelujen hinnoittelun ja laskutuksen osalta.

Sopimusehdot ISS:n oikeudesta käyttää alihankkijoita ovat olleet epätäsmällisiä. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että aliurakoitsijoiden töistä laskutettavat hinnat ovat olleet korkeammat kuin kaupungin omilta työntekijöiltä samoista töistä perityt hinnat.

ISS:llä on ollut ongelmia myös työohjelman noudattamisessa: työt eivät ole kaikissa tapauksissa valmistuneet aikataulun mukaisesti.

ISS Palvelujen liiketoimintajohtajan Petri Myllyniemen mukaan siirtymäkaudella joissain töissä on ollut viiveitä.

– Alkuvaiheen ajoittaisten ongelmien jälkeen työt ovat edenneet pääsääntöisesti aikataulussa.

Pitkä lista ongelmia

Keskeisimmät ongelmat Vantaan ja ISS:n yhteistyössä ovat olleet laskutuksen epämääräisyys ja alihankkijoiden käyttäminen.

Useiden työntekijöiden mukaan myös sosiaalitilojen taso laski ulkoistuksen myötä.

Ulkoistussopimus oli jo lähtökohtaisesti hankala: piti päättää kiinteät hinnat asioille ja palveluille, jotka eivät ole konkreettisia ja saattavat vaihdella vuosittain.

Yksi syy kiinteiden kulujen edullisuuteen on tiettävästi se, että ISS:ltä unohtui tarjouksesta yleiskulut materiaalien osalta.

Kommentit

Ainoa oikea ratkaisu on ao.palvelu takaisin kaupungin omaksi palveluksi.Aletaan noudattamaan kuntatalouden perus- periaatteita=voitttoa/tapppiota tuottamaton palvelu.Tämä "kerman kuoriminen"on nyt nähty ja mihin on jouduttu?

Asiallinen

Ulkoistaminen on tässä yhteydessä väärä sana. Kaupungilla on ollut rakennusalan liiketoimintaa, joka on myyty pois. Vastaavissa yritystoimintaan liittyvissä kaupoissa luovutettavan liiketoiminnan hinta on yleensä jotakuinkin yhden tilivuoden liikevaihdon suuruinen. Millä hinnalla kaupunki myy liiketoimintaa ja pitkää asiakkuussitoumustaan? Ei kai vaan ilmaiseksi!
HALOO ! ! !

Kettunen

Kaupunkilta on lähtenyt Tilakeskuksesta pois myös parhaat tavalliset duunarit. Kuulin, että putkimiehiä on enää jäljellä kaksi?

ajattelija

eihän kaikkia ole luotu rakennus alalle tuonkin yhtiön pääkonttorin rakensi haka konsernin ja puolimatka oyn duunarit joilla käsitystä rakennus alasta ja tuntevat kaupunkinsa.

toope

vantaan kaupungille ja vantaan kaupungin hallitukselle on ammatti rakentaja tehnyt tarjouksen jopa rakentanut tuonkin konsernin pääkonttorin ja valtion kunnossapitoja tehnyt aikansa kuluksi
Ammatti miehet osaa oman alansa rakennus liiton jäsenistäkin.

toope

vantaan kaupungille ja vantaan kaupungin hallitukselle on ammatti rakentaja tehnyt tarjouksen jopa rakentanut tuonkin konsernin pääkonttorin ja valtion kunnossapitoja tehnyt aikansa kuluksi
Ammatti miehet osaa oman alansa rakennus liiton jäsenistäkin.

toope

Vantaan kaupungilta puuttuu selvästi osaaminen ulkoistussopimusten tekemiseen ja valvontaan & palvelun ostamisen asiakasrooliin.

Myyrmäen urheilutalon siivous on yksi vastaavanlainen, surkea esimerkki siitä, mitä seuraa, kun palvelu on ulkoistettu - tässäkin tapauksessa ISS:lle - ilmeisen epäselvin sopimuksin eikä kaupungilta löydy osaamista valvoa sopimuksen toteutumista ja vaatia asianmukaisen palvelun saamista.

On näennäistä säästöä, tosiassa palvelu voi tulla jopa kalliimmaksi, ostaa esim. siivouspalvelua, josta maksetaan, mutta jota oikeasti ei saa. Maksetaan siis tyhjästä. Samanaikaisesti tilojen käyttäjät kärsivät epäsiisteistä tiloista ja kaupungin omaisuus tärvääntyy hiljalleen, jolloin uudet remontit tulevat nopeammin ajankohtaiseksi kuin jos tiloja olisi siivottu ja kunnossapidetty asianmukaisesti.

Siivouspalveluiden ulkoistuksen seurauksia voi käydä ihastelemassa esim. Myyrmäen urheilutalon vessatiloissa ja palloiluhallin upouudesta lattiapinnoitteesta tai törkyisestä katsomosta.

Kaupungilta puuttuu ammattitaitoa ulkoistamiseen

Vantaa on äärimmäisen surkeasti johdettu kaupunki. Ylimmän tason virkamiehet ovat aivan täysiä pellejä, asiansa osaavat ihmiset häädetään ulos. Jäljelle jää porukkaa mikä ei epäile käyttää esim. tilakeskuksen omistamia asuntoja omina ryyppäyskämppinään. Kyseinen sälli muistaakseni ylennettiin hallintopomoksi vai minkä viran saikaan.

Päteviä, kaupunginhallinnosta häädettyjä ammattilaisia ovat mm. entinen talousjohtaja ja tietohallintojohtaja. Tilalle saatiin aivottomia hännystelijöitä.

Petter X

Aivan oikein arvioitu, sillä juuri hännystelijät kelpaavat kaupungin palvelukseen. Jos työntekijä yrittää hoitaa toimensa yleisten normien mukaan, lopetetaan se lyhyeen esimiehen pitämällä saarnakeskustelulla ja saatteilla, jolla on tarkoitus saada työntekijä ruotuun eli pitäisi ajatella kaikissa toimissa, myös ihmisten hoidossa, ainoastaan taloudellista puolta asiasta ja tilastoja,joiden tulee näyttää "hyvältä". Ihmisyys unohdetaan täysin. Ei ihme, että laskut on maksamatta. Voi,voi!

Hännystelijöiden paratiisi

Kolmen koulun siivous kusee jo ainakin toista vuotta. Ai mitkä kolme? No ne, jotka kaupunki laittoi "yhteen" ja ulkoisti. Tässä Tikkurilan ja Jumbon lähellä.

kaupunkilainen2