Vältä veden aiheuttamat vahingot

Jotta kiinteistön rakenteet pysyisivät kuivina, on sadevesi- ja salaojajärjestelmän oltava kunnossa. Sadevesi tulee johtaa riittävän kauas perustuksista ja kouru on muistettava pitää puhtaana.

Minna Airamaa

ASUMINEN Syksyllä on oikea aika tarkistaa kiinteistön sadevesi- ja salaojajärjestelmien kunto ja toiminta.

Nyt kun aurinkoinen hellekesä on muisto vain ja sateinen syksy palauttaa meidät takaisin arkeen, on oikea aika laittaa kiinteistön perusvesiasiat kuntoon. Perusvesi taivaalta tullessaan käsittää kaikki veden olomuodot, kun se kulkeutuu kiinteistön sadevesijärjestelmään, valuu pitkin maan pintaa sekä liikkuu maan sisällä niin vaaka kun pystysuunnassakin.

Vesi väärään aikaan väärässä paikassa aiheuttaa yli 90 prosenttia rakennusten ja rakenteiden vaurioista.”

Jotta kiinteistön rakenteet pysyisivät kuivina, on sadevesi- ja salaojajärjestelmän oltava kunnossa. Nyt syksyllä onkin oikea aika tarkistaa molempien järjestelmien kunto ja toiminta. Aistinvarainen katselmus, järjestelmien puhdistus ja toimintakoe ovat siis paikallaan.

Ei pidä myöskään unohtaa kiinteistön rakennusten viereisten maanpintojen kallistuksien tarkistusta ja muotoilua niin, että ne viettävät poispäin rakennuksesta ainakin ensimmäisten kolmen neljän metrin matkalla. Samalla on hyvä varmistua sokkeleiden, perustusten ja kellarinseinien veden- ja lämmöneristeiden toiminnasta.

Tarkistuksilla ja järjestelmien toiminnan varmistuksilla pystytään minimoimaan rakennuksen ulkovaippaan ja rakenteisiin kohdistuva kosteuskuorma ja siitä aiheutuvat vauriot.

Tarkistamalla kiinteistön vesikaton ja sadevesikourujen kunnon, toiminnan sekä puhdistuksen, henkilökohtaisia suojaimia käyttäen, on helppo samalla varmistaa kattoturvatuotteiden toiminnat ja ehjyys – kulkusillat, lapetikkaat, lumiesteet – jo hyvissä ajoin ennen lumien tuloa. Näin helpottuvat kattolumityöt, kun talvi saapuu.

Vesi väärään aikaan väärässä paikassa aiheuttaa yli 90 prosenttia rakennusten ja rakenteiden vaurioista. Kaikkien rakennusmateriaalien ominaisuudet heikkenevät niiden kastuessa ja samalla niistä erittyvät päästöt lisääntyvät. Paikat kannattaa siis pitää kuivina. Näin hoidetaan valtaosa ongelmista jo etukäteen.

Jari Hännikäinen Kiinteistöliitto Uusimaa