Koululaisten uniongelmat lisääntyvät vauhdilla – taustalla useita syitä

Väsymys painaa yhä useampaa koululaista.

Päivi Tuovinen

Koululaisten uniongelmat ja päiväväsymys ovat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa.

Päivisin väsyneet oppilaat pärjäävät koulussa yhä huonommin verrattuna virkeisiin oppilaisiin.

Tutkimuksen mukaan erityisesti peruskoulun yläasteella koululaisten uniongelmat ja päiväväsyneisyys ovat yleistyneet 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun lopulle lähes kaksinkertaiseksi.

Vuonna 2009 peruskoulun yläasteen tytöistä 14–15 prosenttia ja pojista 7–8 prosenttia kärsi jatkuvista ja lähes päivittäisistä unettomuusoireista. Jatkuvaa päiväväsyneisyyttä valitti noin viidennes tytöistä ja kymmenen prosenttia pojista.

Uniongelmien kasvu pysähtyi 2010 -luvun alussa ja ongelmat jopa hieman vähenivät. Uniongelmat ovat nykyään kuitenkin aiempaa selvästi yleisempiä.

THL:n kouluterveyskyselyssä ja Jyväskylän yliopiston johtamassa WHO:n koululaistutkimuksessa kerättiin kansainvälisestikin ainutlaatuinen aikasarjan lasten ja nuorten univaikeuksien sekä päiväväsymyksen yleisyydestä viimeisten 20 vuoden aikana.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu uniongelmien ja väsymyksen yhteys heikentyneeseen koulumenestykseen. Lukion ensimmäisen vuoden oppilaita tutkittaessa ilmeni kuitenkin odottamaton ja kokonaan uusi havainto. Jatkuvaa päiväväsymystä kokevat lukion ensimmäisen vuoden oppilaat näyttäisivät jäävät yhä enemmän jälkeen niistä oppilaista, joiden vireystaso on hyvä.

Virkeiden oppilaiden koulumenestys on todistusten keskiarvoilla mitaten pikkuhiljaa parantunut. Väsyneen ryhmän keskiarvoissa paranemista ei tapahdu, minkä seurauksena ryhmien välinen ero on tasaisesti kasvanut. Väsyneiden oppilaiden koulumenestys jää siis vuosi vuodelta yhä enemmän jälkeen virkeistä.

Tutkimus ei vielä kerro, mistä uneen ja koulumenestykseen liittyvät ongelmat aiheutuvat. Vaikka nuorten enemmistö voi hyvin, pienelle osalle nuorista ongelmat kasaantuvat.

Uniongelmien ja väsyneisyyden taustalla olevat syyt liittyvät luultavasti nuorten vuorokausirytmin muutokseen murrosiässä ja elämäntapoihin kuten ravitsemukseen, liikuntaan sekä elektronisten laitteiden käyttöön, arvelee THL:n erikoistutkija Erkki Kronholm .

Kommentit