Vantaan kevään 2011 ylioppilaat

Kevään ylioppilaat juhlivat lauantaina 4. kesäkuuta.

Pekka Salonen

Vantaan Sanomat julkaisee verkossa Vantaan lukioissa kirjoittaneiden uusien ylioppilaiden nimet.  Nimilista täydentyy sitä mukaan kuin toimitus saa lukioista tietoa uusista ylioppilaista. Nimilista voi myös muuttua.

Vantaan Sanomat onnittelee lämpimästi kaikkia kevään uusia ylioppilaita!

Kevään 2011 Vantaan lukioiden uudet ylioppilaat lukioittain aakkosjärjestyksessä:

 

Helsinge gymnasium

Aalto Anna
Degerman Tea
Eklund Mathias
Etholén Renata
Gädda Janina
Halmén Emil
Helenelund Anna
Helenius Henna
Hemgård Camilla
Häggblom Camilla
Härkönen Tuomas
Högberg Maria
Jokinen Viljam
Kahila Sonja
Koroleff Niklas
Leskinen Dennis
Lindberg Camilla
Lindholm Anna
Lindroos Jenna
Meling Daniel
Piiroinen Pekka
Sailakari Jessica
Salomaa Max
Sandell Jakob
Siimelä Niklas
Sjöblom Nicholas
Sulander Miki
Sundström Jens
Tiainen Jenny
Wessman Michael
Westerlund Richard
lisäksi yksi ylioppilas, joka ei halua nimeään julkaistavan


Lumon lukio

Aaltonen Juuso
Aarni Anneka
Ahlsten Annette
Ahmed Harun Abdulkadir
Ahmed Mahamud Mohamed
Ahtiainen Jan
Alavuo Iines
Andelin Minna
Apell Mira
Catanzaro Carla
Cederström Santtu
Elo Kristiina
Eskelinen Anna
Eskola Iina
Gerguri Shpetim
Haatanen Heini
Hakala Anniina
Halttunen Iida
Hartikainen Tuomas
Hauta-aho Marjaana
Heimala Rosanna
Herrala Pauliina
Hihnala Lauri
Hokkanen Iina
Hotari Tanja
Hussein Ahmed Mowlid
Hyppönen Arttu
Häkkinen Sini
Häme Titta
Hämäläinen Mia
Hämäläinen Sebastian
Hämäläinen Toni
Hänninen Petra
Härmävaara Sakari
Iivonen Ninni
Juurelma Oskari
Juvenius Iris
Kantanen Pinka
Kaunisto Katariina
Kervinen Jenna
Kononen Roosa
Korpela Niko
Koskinen Mika
Kukkonen Jasmin
Kuru Topi
Lamminmäki Aki
Le Pham Nha Phuong
Lehtimäki Janne
Lindholm Felix
Lindholm Mikael
Lindholm Teemu
Lintunen Saara
Luhta Roosa
Luu Hong Tu
Lähteenmäki Ilmari
Lönnroth Jesse
Makkonen Sonja
Malinen Outi
Malkki Emma
Matikka Katri
Mertanen Janette
Metso Jussi
Mikkola Pia
Mikkonen Sakari
Mikkonen Sofia
Minkkinen Paula
Misitano Giovanni
Mustonen Outi
Neuvonen Wilkko
Niemi Aleksanteri
Niemi Joonas
Nordling Nea
Nortava Viivi
Oinonen Reetta
Ojanen Aura
Paretskoi Topi
Parkkari Milla
Partanen Nuppu
Pasanen Camilla
Pavel Alexandra
Pesonen Kimmo
Pikkarainen Matias
Pirinen Mikko
Poikkeus Joel
Pynnönen Rosa
Pärssinen Ossi
Raatikainen Sami
Rainio Pauliina
Rantala Miko
Rantalainen Roni
Rebhan Carolina
Rousu Rosaliina
Rujala Henri
Saarikivi Valtteri
Salmela Iiro
Salonen Otto
Saviluoto Kimmo
Silvo Katariina
Sjölund Jonna
Snellman Miia
Stenberg Tea
Suihkonen Saara
Suni Mikko
Suppala Henri
Suvela Iisa
Taskinen Jussi
Tenhunen Mikael
Terttunen Pinja
Tiitinen Julia
Tiitinen Minttu
Tirronen Kia
Toivonen Erika
Tudeer Laura
Tudeer Riitta
Tulus Niko
Tuovinen Sini
Uino Sofia
Usikova Ekaterina
Vanhanen Jenni
Virkkunen Paula
Virtanen Vilma
Volotinen Samuli
Vuori Salla
Öhman Toni

Martinlaakson lukio

Alén Niklas
Al-Taee Zahraa
Arffman Riku
Balac Anne-Sophie
Benigni Sofia
Bister Antti
Elf Sonja
Gerkman Ida
Hagman Heli
Hakanen Pekka
Hartonen Tiina
Havu Emma
Heikkilä Ville
Heinonen Iina
Helin Outi
Hyypiö Katri
Härkönen Markus
Ibrahim Amin
Ilonen Annukka
Itkonen Sofia
Jaakkola Anniina
Jalkanen Nadezhda
Jalonen Ossi
Javanainen Anni
Jolma Iida
Juvonen James
Järvinen Joakim
Jääskeläinen Kanerva
Karikoski Riku
Kari-Koskinen Sami
Karppinen Saara
Kauppinen Elisa
Keinänen Joni
Kenias Henri
Keskipoikela Veli-Matti
Kiaupa Marie
Koistinen Marko
Kokko Laura
Komulainen Jeremias
Kopsa Antti
Korhonen Annareeta
Koski Lauri
Kurttila Ninni
Kuutela Topi
Kynnös Jenni
Lahe Geisy
Lahtinen Mikko
Langinen Kristina
Laukkanen Miikka
Lehmonen Maria
Lehto Halina
Leskinen Nina
Lohi Tuomas
Lyytikäinen Annika
Malkki Emmi
Mannila Emilia
Marttila Anna-Greta
Metsola Waltteri
Mikola Petra
Mäkelä Juha
Mäkinen Mario
Mälkiä Ville
Määttänen Tuukka
Nguyen Thuy
Nousiainen Katri
Nyholm Toni
Nylund Sofia
Nyqvist Noora
Pakarinen Joni
Pakarinen Jonna
Partanen Jasmin
Partti Patrick
Pernu Noora
Pietarinen Julius
Pirinen Jonna
Pohjonen Johanna
Porkka Julianna
Pudassalo Kunto
Puhakka Santtu
Puhakka Timo
Pulkkinen Tuomas
Puolakka Tessa
Pyykkö Patrik
Rahikainen Heikki
Rapo Joonas
Riihiaho Matias
Rimpiläinen Petrus
Rissanen Tuuli
Ronkainen Samuel
Ropponen Lotta-Noora
Saarelainen Ria
Saha Verneri
Salo Juuso
Siipola Taru
Soini Nina
Soini Teemu
Tamminen Viivi
Tissari Juuso
Tuovinen Petra
Törmälä Outi
Uusi-Illikainen Sonja
Vainio Ester
Vaittinen Katri
Virolainen Niina
Virtanen Riikka
Vuorensyrjä Anssi
lisäksi yksi ylioppilas, joka ei halua nimeään julkaistavan

 

Sotungin lukio

Aarva Elina   
Ahtiainen Santeri    
Ainamo Milla     
Akonniemi Minna    
Alsio Heidi    
Asikainen Santtu    
Bergström Mikko   
Blom Krista    
Bärlund Tomas    
Dolk Eemi    
Erkamo Sanna     
Friman Jari      
Haapsaari Heli   
Haiko Aki    
Heliö Ville   
Hintikka Anni      
Hirvonen Jenna    
Hokkanen Benjamin    
Härkönen Satu     
Ilves Jouni      
Junnikkala Minna    
Juntunen Katriina     
Juvonen Marika    
Kalliomäki Jesse     
Karell Ellen   
Karttunen Samuli    
Keinänen Eveliina     
Kiesilä Susanna     
Kivekäs Tiia   
Kiviniemi Anastasia    
Koivula Mikko    
Kokkonen Maija   
Korhonen Joonas      
Kortemäki Mikke    
Koskela Hanna      
Kunnas Jonne     
Kurti Albulena      
Kurtti Mira      
Laakkonen Janika     
Lahtinen Miia   
Laine Maisa    
Laitinen Teemu      
Laurinen Tomi     
Lavonen Janelin      
Lavrnja Bojan   
Leppänen Toni
Lindfors Noelle      
Mehtonen Monica      
Meller Dali   
Mutanen Juho     
Mutanen Otto   
Mutkala Joonas   
Mäkelä Tiina    
Mörsky Janita
Niemi Nea-Reetta    
Ojala Martti     
Ojanperä Sanna      
Olin Akseli      
Paajanen Pekko     
Pajakari Ida    
Pellinen Verneri      
Peltokorpi Henrik   
Pennanen Ossi     
Perälä Emma     
Piippo Jesse   
Pinomaa Jaan   
Porubenskaja Susanna    
Posa Hanna   
Puomila Aino   
Rantanen Topi     
Rautanen Antti     
Rautanen Jukka   
Ronkainen Margareta      
Saarela Anni    
Sherko Aveen     
Sivanne Ralph   
Sjöblom Marika      
Skogster Miia   
Suanto Terhi   
Suhonen Jenni      
Suorsa Olli   
Taipale Sauli    
Talja Tanja     
Tallqvist Nina    
Tarsa Heini   
Tarsa Tiia    
Toivanen Atte     
Toivokainen Neea    
Turkka Ronja     
Turkulainen Anssi    
Veleslavov Veikko   
Vieira da Silva Sofia      
Viita Antero   
Virkamäki Riina     
Vuorinen Pauliina     
Vähäpassi Anni    
lisäksi kaksi ylioppilasta, jotka eivät halua nimeään julkaistavan

Sotungin etälukio

Heinänen Iida
Hillamo Joonas
Kemppinen Jarmo
Kokko Marja
Kolhinoja Juha
Lindholm Sofia
Merikallio Otto
Sahla Satu
Suhonen Nico
lisäksi yksi ylioppilas, joka ei halua nimeään julkaistavan

 

Tikkurilan lukio

Aalto Verneri
Aalto-Setälä Julia
Ahjokannas Sanna
Ahlblad Jenny
Aho Elina
Ahonen Jonna
Albayrak Ilyas
Alppi Markus
Anttila Edvard
Anttiroiko Salla
Astala Toni
Aukio Olli
Bahlaouane Samiya
Belmostefa Ismail
Berger Miikka
Dimitriadis Maria
Dolk Beda
Drocan Kevin
Eerola Mikke
Elki Janne
Elo Henri
Elonen Jenni
Emenike Johannes
Ervasti Elisa
Eskola Marjut
Eteläaho Anton
Filimonova Ketlin
Gill Sukhman
Haavisto Lauri
Habeb Ibrahim
Haikarainen Ilari
Hakasalo Katja
Hakkarainen Sari
Halinen Annikki
Halme Susanna
Harju Jan
Harju Santeri
Hartikainen Anna
Heijari Mikko
Heikkilä Jenna
Heikkilä Samuli
Heikkinen Katriina
Heimo Juhani
Heinonen Milka
Heinonen Perttu
Heiskanen Iiro
Heiskanen Janni
Hekkonen Maria
Helsto Jenna
Hietaranta Tuomas
Hillilä Satu
Hiltunen Margareetta
Hirn Marianna
Holli Johanna
Holopainen Helena
Honkanen Meija
Honkasuo Joel
Hujanen Sylvi
Huttunen Joona
Huuskonen Miikka
Hyle Joanna
Hyvönen Terhi
Icagic Anela
Ihalainen Väinö
Ikonen Martina
Ikonen Mikko
Immonen Risto
Immonen Suvi
Iskala Eemeli
Jaatinen Ali
Jalonen Arttu
Jankeri Antti
Jarsma Juhani
Jeskanen Tomi
Juvonen Essi
Jänis Kiia
Järvinen Samu
Kaakkuriniemi Joni
Kadiri Honer
Kajander Roope
Karlsson Camilla
Karttunen Netta
Karvonen Konsta
Karvonen Viivi
Kasslin Henje
Kataja Sara
Kaukinen Crista
Kaunisto Alexey
Kauppinen Kim
Kautto Atte
Kautto Matias
Kekkinen Miika
Kervinen Helena
Keränen Severi
Keränen Veera
Kiiski Jussi
Kiltilä Laura
Kinnunen Antti
Kinnunen Sanni-Kaisa
Kirvesmäki Simo
Kivikoski Heini
Kiviranta Lotta
Koho Mikko
Koivisto Krista
Koivisto Mari
Kojo Joel
Kokkila Nina
Kokkonen Kaisa
Kola Tommi
Kolkka Rosa
Korhonen Sari
Korhonen Ville
Korpela Elina
Korpela Heidi
Korpela Kaisa
Kortelainen Laura
Koskelainen Daniel
Koskelainen Joonas
Kotilainen Jouni
Kousa Eeva
Krutsin Janne
Kujala Laura
Kuokkanen Hanna
Kupiainen Erno
Kutramoinen Samu
Kuusisto Kaisa
Kuusisto Sara
Kuvaja Elina
Laaksonen Otto
Lagerspetz Simo
Lahtinen Milja
Laihanen Alma
Laihanen Anni
Laine Valtteri
Laitinen Taru
Lehtinen Miika
Leiviskä Mila
Lempiö Linda
Levo Sami
Liljestrand Neea
Loukola Ville
Lundell Kia
Luomaniemi Santeri
Löf Riku
Mainonen Satu
Majola Mathias
Manninen Jonna
Martinez Oliver
Matero Miia
Matikainen Otso
Matilainen Niki
Mattila Mira
Maunula Jari
Merelä Sami
Merilä Markus
Miettinen Salli
Mononen Niklas
Muuronen Samuel
Mytty Laura
Mäkelä Heidi
Mäkelä Kati
Mäkinen Nea
Mäntynen Henna
Narinen Susanna
Nguyen Khoa
Nguyen Long
Nieminen Pauli
Nieminen Valtteri
Niemistö Jemina
Niiranen Pieti
Nikkanen Noora
Nikkola Katri
Niskanen Mika
Nousiainen Krista
Noutere Pietari
Nummi Miiro
Nurmi Hugo
Nurmi Valensija
Nuutinen Annika
Nykänen Marjaana
Oinonen Inka
Oinonen Janni
Oinonen Jenni
Oinonen Oonariina
Oja Oliver
Oja Tia
Ojala Krista
Ojala Pyry
Oksa Taavi
Oksanen Saara
Ollikainen Katri
Ollila Annukka
Paanala Anniina
Paulamäki Jannika
Peltoluhta Topi
Pentikäinen Essi
Peräkylä Jarno
Peräkylä Markus
Petäjäaho Santeri
Peussa Antti
Piiparinen Maarit
Pitkänen Kristiina
Pokki Saara
Puha Jonathan    
Pulkkanen Mariela
Pulliainen Joonas
Puttonen Mette
Puustinen Piia
Pylkkänen Aleksi
Pyötsiä Henrik
Pyötsiä Pilvi
Railio Wilma
Raimi Atte
Ranta Kari
Rantala Jaakko
Rantalainen Emma
Rapo Kiia
Raunio Juha
Reinistö Elena
Remes Kirsi
Repo Nico
Reunamo Juuso
Riihimäki Jenni
Roostalu Kristen
Rossi Anni
Rossi Annika
Rossilahti Heidi
Rowley Joakim
Ruhtila Annina
Ruokosenmäki Ville
Rutanen Aino
Rönn Joonas
Sahlstedt Anna-Sofia
Sahramaa Salla
Sajavuori Niina
Salihi Deniza
Salminen Jani
Salminen Maija
Salmipuro Nea
Salomaa Miia
Sarkki Peppina
Satta Joonas
Savioja Hanna
Savolainen Pinja
Savolainen Tuomo
Sepponen Nikolas
Seppänen Milka
Sihvo Christa
Siltala Salla
Sinkkonen Mia-Mari
Sohlman Karri
Suojanen Petra
Suominen Elina
Suominen Laura
Suonpää Heini
Takala Paula
Takamäki Milla
Tarkka Aki
Taulavuori Henri
Tengvall Niina
Terola Tom
Tiainen Lari
Tiira Tuomas
Tikka Laura
Toivanen Teemu
Tolkki Jarkko
Touvike Julija
Tuomainen Annika
Tuominen Erika
Tuononen Oona
Tuovila Tomi
Tähkä Niko
Uski Emma
Uusitalo Ida
Uutela Jaakko
Vaaranto Henna
Vahtola Teemu
Vainio Antero
Walta Veikko
Valtonen Markus
Wang Yingzi
Vanha-Honko Anna
Vanhala Mimma
Weckström Linda
Veijonen Suvi
Veikkanen Tuuli
Venho Laura
Vesalainen Sofia
Vihanne Noora
Willberg Sami
Virrankari Anni
Virtanen Elina A
Virtanen Elina K
Virtanen Ella
Wivolin Mikko
Voutilainen Eveliina
Vuohelainen Vilma
Vuokkiniemi Saana
Väisänen Pauliina
Väisänen Valtteri
Välikangas Jonaaron
Ylihuttula Alexandra

lisäksi neljä ylioppilasta, jotka eivät halua nimeään julkaistavan

 

Vantaan aikuislukio

Myyrmäen toimipaikka
Bragin Denis
Hakala Sanna
Hämäläinen Meerith
Johnston Suvi
Kauppinen Antti
Krohns Kasperi
Lukkarila Ville
Maanselkä Kaarina
Nurmela Noora
Pasanen Jani
Pikajago Laura
Salmi Niko
Salonen Johanna
Saukonoja Kirsti
Sulin Jukka
Suomela Miro
Uusitalo Olavi
Vähäsöyrinki Liisi
Zühlke Catharina

Tikkurilan toimipaikka
Hannila Eija
Kohonen Tero
Kämäräinen Markus
Liljanto Aino
Mensola Joni
Mäkelä Tuukka Paavo Oskari
Oksanen Henri
Olsbo Satu
Paavola Aleksi
Thorman Linda
Törn Miika
Valve Marja-Liisa
Yltiö Joonas

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercuria (yhdistelmäopinnot)
Aho Jani
Blinnikka Aleksandra
Halme Aleksi
Hämäläinen Marla
Kolesina Ksenja
Korhonen Elina
Lehtonen Erika
Luttinen Jesse
Mäkinen Emma
Nieminen Tomi
Peltonen Taru
Pylkkänen Arttu
Rautelin Joni
Riihimäki Ida
Riivari Anna
Sarkama Iina
Tammisalo Tytti
Tuovinen Satu
Vainio Minna
Väisänen Jenni

Vantaan ammattiopisto Varia (yhdistelmäopinnot)
Hiitola Jarkko
Pyysalo Markus

Vantaan seudun Steinerkoulu

Jormola Aarni
Kolttola Jenna
Lehtinen Juulia
Oikarinen Aaro
Oikarinen Juho
Palonen Samuli
Porthén Viivi

Vaskivuoren lukio

Aalto Jani
Aaltonen Patrik
Aarnio Siiri
Acosta Leinonen Natalia
Ahola Johanna
Ahola Roni
Ahtiainen Tomi
Akselin Heidi
Anthoni Henry
Arho Sami
Bajrami Fatmire
Bertin Cecilia
Desideri Mika
Dondych Fanny
Easton Julia
Eklund Antti
Eklund Jaakko
Eronen Patrik
Finnilä Niko
Grönroos Kasper
Hasselgren Johanna
Hautala Samu
Hedman Juha
Heinänen Essi
Heiskanen Pia
Helenius Teea
Herranen Jesse
Hiltunen Henna
Holmberg Kia
Holopainen Senni
Huhtala Hanna
Hujanen Teemu
Huppunen Petteri
Hurttila Elle
Hynninen Antti
Hyrkäs Noora
Hyvönen Elias
Hämäläinen Elisa
Hänninen Ossi
Hänninen Santeri
Härmä Joonas
Iiramo Maija
Ikonen Ilona
Immonen Mikko
Ingman Ilona
Inkiläinen Satu
Iso-Ikala Mika
Isotalo Riikka
Jaakkola Topi
Jaatinen Henni
Jalonen Roosa
Joensuu Mia
Jokinen Jaakko
Jokinen Neea
Jokinen Sini
Junnola Nina
Järvelä Hanna-Kaisa
Kaikkonen Salla
Kainulainen Heli
Kallio Viivi
Kapanen Ville
Karlsson Jutta
Karvonen Heljä
Kasurinen Teea
Kauppinen Ina
Kemppainen Esa
Kemppainen Elisa
Kettunen Sanna
Kiema Elina
Kilpeläinen Karri
Kims Eda-Lotta
Kinnari Jutta
Kivelä Viivi
Koivisto Oona
Kononen Sampsa
Kononen Siiri
Kopra Henri
Koski Terhi
Koskinen Hanna
Koskinen Ilari
Koskinen Pia
Kosonen Petra
Kotoaro Esa
Kouvo Akseli
Kouvo Sofia
Kulmala Kimmo
Kutllovci Arika
Kyyrö Esa
Kärki Noora
Kärkkäinen Juulia
Kärkkäinen Waltteri
Laapio Ilpo
Laasasenaho Teemu
Lahtinen Satu
Laitinen Markus
Landström Annina
Latunen Iina
Lehikoinen Anni
Lehikoinen Heidi
Lehikoinen Teea
Lehtinen Anna-Emilia
Lehtinen Anni
Lehtola Samuli
Lehtovaara Joonas
Leino Tomi
Lempiäinen Ilona
LeskinenJaani
Linden Senni
Lindequist Rita
Lindholm Aurora
Liukka Tytti
Lohtander Tia
Luhtasuo Jesse
Luomalehto Laura
Luotola Jere
Luukkanen Henna
Luukkonen Anssi
Lönnqvist Sanna
Maijala Sanna
Manner Mia
Manninen Joel
Manninen Kati
Mattila Lauri
Mertanen Tuuli
Meskanen Henri
Metso Rasmus
Mikkola Samuli
Moilanen Taru
Mustonen Kati
Mäkelä Niko
Mäkinen Mette
Märsy Minna
Nevamaa Joni
Nevander Miia
Niemelä Joonas
Niemi Atte
Niemi Matias
Niemikaija Paula
Nieminen Timi
Nuppunen Petri
Nurminen Heikki
Nurminen Henri
Nuutinen Nea
Ojala Maija
Ojala Minni
Ojamo Rasmus
Olkkola Mirka
Olkkonen Topias
Onttonen Jonne
Orre Sofia
Ortju Marika
Paakkunainen Roosa
Pajosmaa Matias
Pasanen Aino
Pasanen Rasmus
PerttiläLauri
PerttulaPetra
Pesonen Edvard
Petrell Santeri
Pihkala Aimo
Piipponen Jonna
Piirainen Anni
Piispanen Otto
Planting Pauliina
Pulkkinen Mika
Puranen Janette
Pyysalo Mikko
Pääskynen Atte
Pöysti Tiia
Raatikainen Maija
Rahikka Aino
Raitosalo Amanda
Rantamäki Marju
Rasilainen Riku
Reiman Evilda
Remsu Antti
Repo Hannele
Rissanen Enni
Rissanen Sauli
Roos Jenna
Rossi Mikko
Ruokolainen Joni
Ruuska Milla
Räisänen Jonna
Rökman Sara
Saarela Mikko
Saarenketo Ville
Saarinen Topi
Sadeoja Aleksi
Sairio Topi
Salin Mikko
Sallinen Niklas
Salo Juulia
Salonen Ainut
Salonen Antti
Salonen Suvi
Sandberg Santeri
Sara-Aho Aleksi
Schulz Kim
Selenius Otto
Selvinen Juho
Seppälä Ville
Seuranen Teemu
Siipola Ida
Siljander Paula
Simonen Jenni
Sinkkonen Sinna
Sipilä Jenni
Smith Paula
Soini Olga
Sorsa Olga
Soultanis Jami
Spagna Miisa
Stenroos Jenni
Still Jenny
Suokas Annika
Suutarinen Elsa
Suvela Riikka
Süvaorg Stiina
Takanen Jaakko
Takkunen Emma
Tapanila Tuomo
Taskinen Emma
Teittinen Tuuli
Terho Erika
Timonen Pauliina
Tolonen Tiia
Tunkkari Niko
Tuominen Heidi
Tuppurainen Milla
Turpeinen Jenna
Turunen Miro
Tähtinen Matias
Törnqvist Pauliina
Ulma Tanja
Uusitalo Katariina
Vaara Jenni
Vahtera Jeremi
Valkama Eero
Valtee Heidi
Varsa Iina
Vekkeli Iita
Vento Kreetta
Vesterinen Teppo
Viiliäinen Tuomas
Viitala Ville
Villberg Elina
Virtanen Marko
Virtanen Siiri
Vunneli Outi
Vuojolainen Sanna
Vuori Ilkka
Vuorinen Noora
Välimäki Suvi
Välisalmi Anniina
Vänttilä Miia
Väyrynen Anna
Yli-Honkaluoma Toni
Özcelik Merve

Katso muiden paikkakuntien uudet ylioppilaat ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta!

Tilaa uutiskirjeemme

Saat joka päivä klo 14 sähköpostiisi koosteen päivän kiinnostavimmista jutuista!

Tilaa tästä

Etusivulla nyt

Uusimmat:

Luetuimmat

Uusimmat

Uusimmat: Urheilu