Vantaan vihreät tyrmää itämetron ja esittää tilalle pikaratikkaa – tulisi metroa halvemmaksi

Vuodesta 1980 Hakunilassa asunut Eija Kuosmanen tahtoisi pikaratikan alueelle, koska se olisi liikenneyhteyksiä parantava ekologinen kulkuväline.

Tuomas Massinen

Tässä karttakuva Otso Kivekkään, Sirpa Kauppisen ja Mikko Särelän suunnitelmasta, jossa pikaraitiotiet korvaavat Östersundomin metron.

Otso Kivekäs/Sirpa Kauppinen/Mikko Särelä

SUUNNITTELU Vihreiden mielestä pikaraitiotie tulee rakentaa paitsi Vantaalle myös Östersundomiin.

Vantaan vihreät esittää, että pikaraitiotie rakennetaan Vantaan lisäksi Östersundomiin. Esityksen mukaan pääkaupunkiseudun kasvualueelle Östersundomiin pitää tulevaisuudessa saada pikaratikka metron sijaan. Perusteluna on, että Itäkeskuksesta Sipooseen vievä pikaratikka tarjoaa ihmisille ekologisimman, kohtuuhintaisen ja sujuvan kyydin.

Ehdotus liittyy kolmen kunnan yhteiseen Östersundomin yleiskaavaan, jota Vantaa parhaillaan laatii. Yleiskaava pohjautuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin.

Samalla kaupunki valmistelee omassa yleiskaavassaan pikaratikkaverkostoa Vantaalle paikkaamaan kehnoja poikittaisyhteyksiä Hakunilasta Myyrmäkeen ja ehkä Leppävaaraan saakka.

Kalliit kustannukset jyvittyvät lopulta vantaalaisten maksettaviksi veroina, lippuhinnoissa ja joukkoliikenteen palvelutason laskuna."

Kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Sirpa Kauppinen (vihr.) painottaa, että pikaratikka olisi paras ratkaisu myös Östersundomissa ja tulisi selvästi metroa halvemmaksi. Helsingin 2015 tekemien laskelmien mukaan pikaratikka pysäkkeineen maksaisi 10 miljoonaa euroa per kilometri. Metron kilometrihinta olisi 17–33 miljoonaa. Lisäksi yksi metron tunneliasema maksaisi 40 miljoonaa ja pinta-asema 8,2 miljoonaa.

– Kalliit kustannukset jyvittyvät lopulta vantaalaisten maksettaviksi veroina, lippuhinnoissa ja joukkoliikenteen palvelutason laskuna, Kauppinen muistuttaa.

Vihreiden mukaan yhden metrolinjan hinnalla Östersundomiin voisi rakentaa kokonaisen pikaratikkaverkoston, jossa myös poikittaisliikenne Hakunila–Tikkurila–Myyrmäki-akselilla toimisi nopeilla, suorilla yhteyksillä.

– Pikaratikka kulkee 80 kilometriä tunnissa ja mahdollistaa metroa tiiviimmän ja ekologisemman kaupunkirakenteen, Kauppinen korostaa.

Hänestä pikaratikka palvelisi koko seudun liikennetarpeita metroa paremmin.

– Puolet Östersundomin matkoista suuntautuu keskustan ulkopuoliseen Helsinkiin ja Vantaalle.

Kauppinen arvioi myös, että Vantaalla pikaratikka houkuttelisi yrityksiä sijoittumaan Hakunilaan, Tikkurilaan ja Myyrmäkeen, lisäisi asuinalueiden arvostusta ja kohentaisi elinkeinoelämän kilpailukykyä. Vantaan yleiskaavatoimikunnan jäsen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Anssi Aura (vihr.) sanoo, että pikaratikka hyödyttäisi etenkin Hakunilaa, jota kaupunki on kehittänyt viime vuosina vaisusti muihin Vantaan keskuksiin verrattuna.

– Tikkurila-Hakunila-Länsimäki-ratayhteyden myötä Vantaan yhdyskuntarakenne tiivistyisi. Tämä tehostaisi maankäyttöä, säästäisi luontoa sekä rahaa ja ennen kaikkea mahdollistaisi laadukkaammat palvelut lähemmäs Hakunilan asukkaita.

Vantaan pikaratikkaverkostosta kaupunki voi päättää itse lähivuosina.

Vihreät painottaa myös viheryhteyksien ja luontoarvojen turvaamista Östersundomissa vahvemmin kuin yleiskaavaehdotuksessa on esitetty. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Maija Rautavaara (vihr.) sanoo, että uudessa kaavaluonnoksessa huomioidaan luontoarvoja edellisluonnosta paremmin, mutta yhä liian suppeasti.

– Kun kaupungistuminen ja rakentaminen kiihtyy, on muistettava turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Östersundomissa tämä on erityisen tärkeää, kun isoa asukasmäärää yritetään sovittaa Sipoonkorven kansallispuiston ja merkittävien Natura-alueiden lomaan.

Raideliikenteen vaihtoehdot selvitetään

Vantaan kaupunginvaltuusto antoi viime maanantaina lausunnon Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin.

Valtuuston mukaan itämetron toteutus Kehä III:n itäpuolella ei ole ajankohtaista vielä kymmeneen vuoteen. Siksi Östersundomin maankäyttöratkaisut on linjattava siten, ettei niistä koidu kohtuutonta haittaa alueella nyt asuville.

Vihreät esitti, että lausuntoon lisätään pikaratikka kaupungin yleiskaavaa koskevaan lausuntoon.

Asiaan jätettiinkin pöytäkirjalausuma, joka edellyttää, että Vantaan yleiskaavatyössä selvitetään eri vaihtoehdot raideliikenneyhteyksistä Vantaalla ja lähialueille.

Östersundomin yleiskaava mahdollistaa asuinrakentamisen 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja 15 000–30 000 uutta työpaikkaa.

Written by:

Tuomas Massinen

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Östersundomin kiistelty kaava läpi maakuntahallituksessaÖstersundomin kaavalle Vantaan siunausÖstersundom muuttuu Hämeenlinnan kokoiseksi kaupungiksi – Katso suunnitelmatTältä näyttää Helsingin ja Espoon uusi XL-pikaratikka – paikkoja yli 250 matkustajalle