Muhiiko satamissa onnettomuusriski? – Vaarallisten aineiden kuljetuksessa laiminlyöntejä

Satamissa ei aina tiedetty, missä vaarallisia aineita sisältävät kontit sijaitsevat.

Arkisto/Päivi Tuovinen

Etelä-Suomen satamissa on havaittu puutteita ja laiminlyömisiä vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Onnettomuustilanteiden osaamista on työsuojeluvalvonnan mukaan selkeästi parannettava.

Tarkastushavaintojen mukaan eri toimijoilla ei ole tarpeeksi tietoa ja osaamista onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseen.

Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) ja tilapäinen varastointi ovat tänä vuonna olleet tehostetun työsuojeluvalvonnan kohteena Etelä-Suomen satamissa. Valvonnassa havaittiin, että sataman pitäjä ja toiminnanharjoittajat eivät aina tienneet, missä vaarallisia aineita sisältävät kontit ja perävaunut sijaitsevat satama-alueella.

Tarkastusten kohteina ovat olleet satamayhtiöt, satamaoperaattorit, huolintaliikkeet, kuljetusliikkeet sekä varustamoiden ja viranomaisten toimipisteet.

– Kaikilla toimijoilla yksittäisiä työntekijöitä myöten on oltava tehtävän mukainen koulutus, jotta he osaavat toimia oikein onnettomuustilanteessa. Jokaisen on osattava toimia niin, että yhteistyö onnettomuustilanteessa toimii ja tieto tavoittaa muut toimijat. Vuodot, tulipalot ja räjähdykset ovat satamissa ja aluksilla harvinaisia, mutta toteutuessaan voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa työntekijöille ja pahimmillaan suuronnettomuuden, työsuojelutarkastaja Kari Suvela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Myös sataman liikenteestä löytyi onnettomuusvaaraa lisääviä laiminlyöntejä. Satama-alueilla ei noudatettu sovittuja nopeuksia ja reittejä. Tasoristeyksissä ajettiin usein liian lujaa, ja näkemäalue oli huono.

– Esimerkiksi tulipalotilanteissa täytyy tietää, missä muut vaarallisten aineiden yksiköt sijaitsevat. Myös aluksilla olevat vaarallisia aineita sisältävät yksiköt tulee olla eri toimijoiden tiedossa, Suvela kertoo.

Puutteiden lisäksi tarkastuksilla löytyi myös kehuttavaa: osassa satamia tehdään säännöllisesti harjoituksia pelastusviranomaisten kanssa, jolloin työntekijöitä myöten eri toimijoiden osaaminen pysyy ajan tasalla.

Tarkastusten kohteina ovat olleet satamayhtiöt, satamaoperaattorit, huolintaliikkeet, kuljetusliikkeet sekä varustamoiden ja viranomaisten toimipisteet.