Mielipide: Maksattaako Vantaa lapsilla näennäisen säästämisen?

Lähikouluperiaatteen toteuttaminen systemaattisesti ja suunnitelmallisesti ratkaisisi kirjoittajien mielestä monta pulmaa ja huolenaihetta. Kuvituskuva.

Ulla Mether

Korson alueen kouluverkkosuunnitelmat herättävät keskustelua alueen vanhemmissa.

Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspisteen laajennus yhtenäiskouluksi oli poistettu sivistystoimen kuukausi sitten julkaisemasta kouluverkkoesityksestä.

Esityksessä oppilasmäärältään suuren Jokivarren koulun oppilaat ohjataan jatkossa yläkouluun Leppäkorpeen ja Mikkolaan. Opetuslautakunta hyväksyi esityksen maanantaina 2. lokakuuta pöytäkirjalauselmilla evästettynä.

Pyyhkiikö Vantaa jälleen lattiaa omilla linjauksillaan: yhtenäisellä oppimispolulla, lähikouluperiaatteella, turvallisella koulumatkalla ja terveellisellä oppimisympäristöllä?

Jokivarren koulun oppilaaksiottoalueet, Nikinmäki, Jokivarsi ja Metsola, ovat kasvavaa aluetta. Koulun oppilasmäärä riittäisi jo tällä hetkellä kohtuullisen kokoiseen yhtenäiskouluun.

Alueemme lasten yhtenäinen oppimispolku rikkoontuu jo alakouluvaiheessa, kun ei tiedetä, missä vaiheessa alakoulua Nikinmäestä siirrytään Jokivarteen.

Vuosittain perheet jännittävät myös sitä, mihin nuoren yläkoulupaikka osoitetaan. Laajentamalla Jokivarren koulu yhtenäiskouluksi tasapainotettaisiin kouluverkon epäsuhtaa, parannettaisiin koulupalveluiden saatavuutta ja korjattaisiin Jokivarren koulun oppilaiden poikkeuksellisen rikkonaiset oppimispolut.

Lähikouluperiaatteen toteuttaminen systemaattisesti ja suunnitelmallisesti ratkaisisi monta pulmaa ja huolenaihetta.

Esimerkiksi asukkaiden näkökulmasta koulumatkan lyheneminen juuri ja juuri bussikortin oikeuttavaa matkaa lyhyemmäksi ei lämmitä. Lisäksi matka niin Leppäkorpeen kuin Mikkolaankin on vaarallinen. Moottoritien ylittämiseksi on Leppäkorventielle rakennettava kevyenliikenteen väylä. Kulomäentielle tarvitaan vähintään neljät liikennevalot moottoritien ramppien ylitykseen.

Järkyttävintä sivistysviraston esityksessä on kasvattaa lähitulevaisuudessa sisäilmaongelmista kärsivän Mikkolan koulun oppilasmäärää useammalla sadalla. Saamamme tiedon mukaan oireilusta on viime lukuvuonna kärsinyt 17 opettajaa ja lähes sata lasta. Selvää syytä sisäilmaongelmille ei ole löytynyt lukuisista korjauksista huolimatta.

Olemme huolissamme maksattaako Vantaa näennäiset säästönsä monin tavoin lapsillamme, jonka hintana on pahimmillaan elinikäinen sairaus. Opetus- ja vapaa-ajanlautakunnan yksimieliset pöytäkirjalauselmat täytyy ottaa vakavasti ja niiden toteutumista seurata. Mikkolan koulun sisäilmaongelmien ratkaiseminen on ensisijaista.

Kaikille Korson suuralueen lapsille tulee varmistaa tasa-arvoisesti terveellinen lähikoulu, turvalliset ja kohtuulliset koulumatkat sekä yhtenäinen oppimispolku. Kustannustehokkuus ja tilatehostusohjelma eivät saa vaarantaa oppilaan oikeutta terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön.

Annele Rantavuori, opettaja, Jokivarsi

Loviisa Kaartokallio, opettaja, 2. varavaltuutettu KD, vapaa-ajanlautakunnan jäsen, Nikinmäki

toimitus