Avi päätti: Vantaa saa aloittaa puolentoista miljoonan euron patotyöt

Tikkurilankosken padon purkamisen uskotaan lisäävän alueen virkistyskäyttöarvoa. 

Juha Salonen

YMPÄRISTÖ Etelä-Suomen aluehallintovirasto näyttää vihreää valoa Tikkurilankosken luonnonmukaistamishankkeelle. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on myöntänyt Vantaan kaupungille luvan Tikkurilankosken padon osittaiseen purkamiseen ja kosken kunnostamiseen. Avi tiedotti päätöksestä tiistaina 13. helmikuuta. Vantaa jätti lupahakemuksen noin vuosi sitten 17. helmikuuta 2017.

Kosken luonnonmukaistamisella haetaan joelle arvonnousua virkistyskohteena. Kosken uskotaan olevan jatkossa myös houkuttelevampi kalastajille.

Padon purkamisen ja kunnostustöiden uskotaan helpottavan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoessa. Myös taimenen lisääntymismahdollisuudet ja muiden vaelluskalojen elinolosuhteet Tikkurilankoskessa paranevat.

Avin päätöksessä todetaan alueen kulttuurihistoriallisen arvon säilyvän, koska muutos ei koske rakennuksia, polttouunin piippua eikä kaikkia padon osia. Rakennukset ovat osa alueen teollisuushistoriaa. 

Hakemuksessa on otettu huomioon myös se, että Tikkurilankoskessa esiintyy uhanalaista ja rauhoitettua vuollejokisimpukkaa, jonka elinympäristön heikentäminen tai hävittäminen on laissa kielletty. Vantaa on jo valmistellut tulevia muutostöitä siirtämällä vuollejokisimpukat pois nykyisen koskenniskan alueelta ja patoaltaasta.

Päätöksestä selviää, että hankkeen kustannusarvio on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin on ryhdyttävä hankkeen toteuttamiseen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Päätös saa lainvoiman kuukauden kuluttua, mikäli siitä ei valiteta. Ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa, että Vantaan kaupungilla on kuitenkin lupa tehdä valmistelevia toimenpiteitä jo ennen kuin päätös tulee lainvoimaiseksi.

Written by:

Tiina Örn

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Tikkurilan padon osittainen purku sai lautakunnan siunauksen – Töissä on huomioitava joesta löytyneet haitta-aineetMielipide: Tikkurilan patoympäristön kultturihistoriallinen arvo säilyy Tikkurilan padon purkusuunnitelmat etenevät - katso havainnekuvaTikkurilan padon purkaminen näyttää entistä todennäköisemmältä – hinta jopa 790 000 euroaVihreät: Tikkurilankosken pato avattava kaloille ja melojilleSelvitys: Tikkurilan pato voitaisiin purkaa - jokiuoma jatkossa virkistyskäyttöön