Muokkaa

Vantaan 2014 vuoden yrittäjät ajavat ambulanssilla

Rob Örthén

Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n yrittäjät Ville Peisa ja Jan-Ove Paul ovat vuoden yrittäjiä Vantaalla 2014. Vuonna 1968 perustettu yritys työllistää omistajiensa lisäksi lähes 70 terveydenhuollon ammattilaista. Liikevaihdoksi on tänä vuonna arvioitu kolme miljoonaa euroa. Yrityksellä on toimipaikat tällä hetkellä Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Ambulansseja yrityksellä on kaikkiaan 11 kappaletta.

Yksityiset palveluntuottajat lähes hävitetty

Sairaankuljetusala on kilpailtu ja säännelty ala. Ensihoito ja sairaankuljetus annettiin sairaanhoitopiirien tehtäväksi, kun terveydenhuoltolain muutos astui voimaan 2013. Lainmuutos on rapauttanut yritysten tuottaman, hyvin toiminen ensihoitojärjestelmän. Moni sairaanhoitopiiri otti itse järjestääkseen ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun tai tilaa sen julkiselta palo- ja pelastustoimelta. Yksityiset palveluntuottajat on painettu nurkkaan ja suurin osa alan yrittäjistä on lahdattu.

Lakimuutos on johtanut myös kustannusten nousuun ja ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen saatavuus on heikentynyt. Muutoksesta kärsivät ennen kaikkea veronmaksajat ja ensihoitoa tarvitsevat ihmiset sekä alan yrittäjät. Kaksi vuotta sitten alalla oli yksityisiä yrittäjiä 214 kpl, nyt niitä on enää 42 kpl.

Vantaan Yrittäjät painottaa valinnassaan sitä, että yksityisen yrityksen tulee voida tehdä yhteistyötä julkisen terveydenhuollon kanssa. Yrityksen tuottamana palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita. Veronmaksajien kannalta toiminta on siis järkevää. Vaikka valtiovalta on yrittänyt sosialisoida toimialan liiketoiminnan, ovat yrittäjät panneet vastaan ja luottaneet osaamiseensa.

Lisätietoja
Ville Peisa
toimitusjohtaja
Puh. 040 736 3974
[email protected]

Vantaan Yrittäjät on vantaalaisten pk-yritysten edunvalvontajärjestö. Vantaan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä. Yhdistyksessä on jäseniä 2200.  

Vantaan Yrittäjät

Vantaan Yrittäjät on perustettu vuonna 1979. Yhdistykseen kuuluu jo yli 2200 jäsenyritystä ja jäsenmäärämme kasvaa koko ajan.

 

Vantaan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä Vantaalla. Vantaan Yrittäjät on Vantaan merkittävin pk-yritysten yhteiskuntavaikuttaja. 

 

Lisäksi tarjoamme jäsenyrityksillemme neuvontaa, koulutusta, tietoa ja muita monipuolisia jäsenetuja.

www.vantaanyrittajat.fi