Myyrmäki tänään

Kaupunki kielsi lasten luistinradan

Kilterinmäen luistinrata

Kilterinmäen asukkaat

Lupasin alun perin pitää blogissa parin viikon tauon, mutta Kilterinmäeltä viime sunnuntain blogin teemaan liittynyt yhteydenotto innoitti päivittämään blogia jo nyt. Alueen asukkaat ovat jo kolmena talvena jäädyttäneet talojen välissä sijaitsevan hiljaisen leikkialueen nurkkaan pienen luistinradan lasten iloksi. Kenttää on ylläpidetty talkoovoimin ja jäädytyksessä käytetty vesi on otettu omasta taloyhtiöstä. Viime talven päätteeksi kentästä vihiä saanut kaupungin viheralueyksikön edustaja ilmoitti että kaupunki tulee jatkossa purkamaan kentän mikäli sellaista yritetään rakentaa. Tänä syksynä asukkaat ovat yrittäneet tuloksetta saada lupaa kentälle.

Kaupungin peruste kieltää talkoilla ylläpidettävä kenttä on vetoaminen siihen, että kaupunki on vastuussa asukkaiden turvallisuudesta. Viheralueyksikön mukaan yleiset alueet on pyrittävä kunnossapitämään niin, että ne ovat turvallisesti kaikkien käytettävissä. Puistoleikkipaikkojen turvallisuus on erityisen tarkasti säädeltyä, eikä puistoleikkipaikalle voida niitä valvovien kuluttajansuojaviranomaisten mukaan jäädyttämällä synnyttää liukastumisvaaraa aiheuttavaa aluetta. Mikäli joku liukastuu luistinradalla, kaupunki saattaa heidän mukaansa joutua korvausvastuuseen. Yksikön mukaan sillä ei ole merkitystä, että kenttä ei sijaitse vakiintuneella kulkureitillä eikä sillä ole talvikunnossapitoa.

Virkamiesten mielestä Kilterinmäki on alle kilometrin etäisyydellä Myyrmäen urheilupuiston jääkentistä, joiden tulisi riittää myös Kilterinmäen tarpeisiin. Viheralueyksiköltä on tosin jäänyt huomaamatta että urheilupuistosta ei löydy perheiden ja pikkulasten vapaaluisteluun soveltuvaa kenttää. Jäähallien vuorot on jaettu seuroille ja ainoa ulkojää on yleisurheilukentälle viime talvena ensimmäistä kertaa jäädytetty matkaluistelurata jota kuntoilijat kiertävät vauhdilla. Muualta Myyrmäessä toki löytyy kaupungin ylläpitämiä kenttiä, mutta viittaaminen urheilupuistoon kertoo, että asukkaiden pyyntö on evätty asiaan sen enempää paneutumatta. 

Luistinradalla on aina liukastumisriski mutta siitä huolimatta kaupunki jäädyttää itse kymmeniä kenttiä ympäri kaupunkia. Niitä kutsutaan kuitenkin urheilukentiksi tai puistoiksi mikä ilmeisesti erottaa luistinradat leikkipuistoista. Rajanveto puiston ja leikkipuiston välillä on kuitenkin yhden virkamiehen tekemä hallinnollinen päätös. Useampien urheilukentän välittömässä yhteydessä sijaitsee nykyisinkin myös leikkipuisto. Mikään ei myöskään estä päättämästä, että jokin kohde on kesällä leikkipuisto ja talvella urheilukenttä.

Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi on edellytetty yhä enemmän kolmannen sektorin ja asukkaiden omaa aktiivisuutta. Kaupungin strategiassakin todetaan että Innovatiivisuus on rohkeutta etsiä uusia entistä parempia tapoja järjestää palveluja kuntalaisen hyväksi ja että vantaalainen yhteisöllisyys on yhteishengen luomista sekä kumppanuutta yritysten ja kuntalaisten kanssa.

Viheralueyksikkö on aikaisemminkin osoittanut olevansa lievässä ”syrjäytymisvaarassa” ympäröivästä maailmasta. MYYRMÄKI-liike esitti yhdessä Vantaan Taidemuseon kanssa syksyllä viheralueyksikölle, että museon Meidän katu näyttelyssä 26.9.2014 - 7.2.2015 lainassa olevat kymmenen ruosteista ja maalipinnaltaan hilseilevää penkkiä olisi tuunattu eli maalattu näyttelyn yhteydessä nuorille suunnatussa kilpailussa ja sijoitettu kesällä takaisin katutaidekaupunginosaksi profiloituvan Myyrmäen alueen puistoihin. 

Viheralueyksikkö otti kielteisen kannan koska heidän mukaansa laadukkaan ja viihtyisyyttä lisäävän katutaiteen toteuttaminen edellyttää, että aiheet tulee olla viheraluesuunnittelijan hyväksymiä. Esimerkiksi taidemuseon asiantuntemus ei näytä riittävän. Sisätiloissa talvella järjestettävä näyttely ei yksikön vastauksen mukaan myöskään soveltunut ajankohtansa puolesta penkkien maalaamiseen, koska muut kuin näyttelyyn lainatut ja maalattavaksi suunnitellut penkit on silloin kerätty lumitöiden takia talveksi varastoon. (Minulle jäi epäselväksi miksi nämä ulkoa varastoon kerätyt penkit estivät näyttelyyn lainattujen penkkien maalaamisen.) Lisäksi viheralueyksikkö epäili ettei  järjestäjillä ole riittävää käsitystä erilaisista maaleista sekä siitä että ruosteiset ja hilseilevät pinnat tulisi hioa ja pohjakäsitellä ennen maalausta. 

Niinpä ruosteiset ja hilseilevät penkit sijoitetaan sellaisinaan kesällä takaisin puistoihin. 

Viheralueyksikön kieltävä vastaus luistinradan rakentajille on ehdottomasti sääntöjen mukaan oikein, mutta kokonaan toinen kysymys on , onko se kaupungin kokonaisedun kannalta järkevä. Epäilemättä yhä lisääntyvillä normeilla tavoitellaa meidän kaikkien yhteistä hyvää ja virkamiehet kokevat aidosti olevansa vastuussa asukkaiden arjen valinnoista. Määräyksillä on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Sen lisäksi että ne suojelevat asukkaita aiheuttamasta itselleen tarpeettomia riskejä ne myös rajoittavat asukkaiden mahdollisuuksia ottaa itse vastuuta hyvästä elämästä.  Mitä paksummaksi sääntökirja muodostuu sitä enemmän kasvatamme joko passiivisia sääntöihin alistuvia kansalaisia tai niitä rikkovia häiriköitä. Heidän sijaansa tämän hetken Suomi tarvitsee rohkeita, innovatiivisia ja oma-aloitteisia tulevaisuuden tekijöitä!

Kielto on virkamiehen kannalta helppo ja turvallinen ratkaisu. Mutta parempi ratkaisu on hyväksyä, että asukkaat ovat lähtökohtaisesti oman arkensa parhaita asiantuntijoita ja nähdä kaupungin rooli asukkaiden sparraajana. Sen sijaan että heti kielletään, tulisi yhdessä asukkaiden kanssa katsoa millä muutoksilla suunnitelma olisi toteutettavissa. Yhdessä toteutetusta pidetään myös yhdessä huolta. Myyrmäkeen toteutetut kymmenkunta katutaideteosta ovat hyvä esimerkki. Kaupunki on säästänyt alikulkutunneleiden puhdistuskuluissa kun yhdessä toteutettuja teoksia ei ole töhritty. Oletettavaa on, että myös ”omaa” luistinrataa kunnosapitävät lapset suhtautuisivat myöhemmällä iällä kunnioittavammin yhteiseen omaisuuteen.

Kritiikin ohella on annettava myös kiitosta aina kun siihen on aihetta. Kaupungininsinööri ja kadunpito ovat mahdollistaneet Myyrmäen alikulkutunneleihin toteutetut näyttävät katutaidetyöt. Tilakeskus taas on omalta osaltaan mahdollistanut Helsingin seudun toiseksi suurimman avoimen graffitiseinän vanhan terveysaseman tontilla sekä mahdollisti sen, että koululaiset saattoivat harjoitella graffitimaalausta Myyrmäen aseman sisäseiniin ennen nykyisen remontin käynnistymistä. Remontin jälkeen asemasta kuoriutuu Suomen suurin julkiseen rakennukseen toteutettu katutaideteos. Tämän kaiken mahdollistaneet virkamiehet elävät vahvasti tässä päivässä!

Myönnettäköön että virkamiehet saavat nykyisin roppakaupalla alatyylistäkin palautetta kun etujaan valvovat kansalaiset antavat palaa nimimerkkien takaa verkossa. Luistinrataa puuhaavat asukkaat ovat pysyneet koko ajan asiallisina. Toivottavasti hallinnosta löytyy joku, jolla on rohkeutta  kutsua asukkaat yhteiseen neuvonpitoon siitä kuinka lapsille saadaan Kilterinmäelle luistelumahdollisuus ilman että kenenkään turvallisuutta riskeerataan. Yleisisltä kulkureiteiltä syrjässä olevia asukkaiden toteuttamia pieniä luistinratoja, pulkkamäkiä, lumilinnoja tai lumiukkoja ei tule kieltää!

Asukkaiden on myös syytä tiedostaa, että heidän olisi tullut alunperin pyytää maanomistajan, eli kaupungin lupa. Lupaa on aina helpompi pyytää, mikäli lupaviranomaisen tiedetään suhtautuvan lähtökohtaisesti myönteisesti asukkaiden hankkeisiin. 

Myyrmäki tänään

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet