Muokkaa

Vuoden Zonta on Vantaalta

Vuokko Skyttä

Zonta Internationalin Piiri 20:n Vuoden Zonta-huomionosoitus 2016 on myönnetty Länsi-Vantaalla asuvalle, Zonta-kerho Vantaa II:n jäsenelle Ulla Saloselle.

Zonta International on tehnyt vuodesta 1919 alkaen työtä lähes 100 vuotta parantaakseen naisten ja tyttöjen oikeudellista, poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Maailmanlaajuinen, jo 66 maassa toimiva Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piiri 20:n, johon kuuluu kaikkiaan 63 kerhoa ja n. 1750 jäsentä.

Vuoden Zonta huomionosoitus jaetaan yhdelle ansiokkaasti työtä tehneelle suomalaiselle tai virolaiselle jäsenelle. Palkinnon saamisen edellytyksenä on aktiivisuus, ystävällisyys, sitkeys, innostavuus ja Zonta-henkeä edistävä toiminta. Näistä kriteereistä Ulla Salonen palkittiin. Hän on vuosien saatossa ottanut vastuulleen monia rooleja oman zonta-kerhonsa sekä Piiri 20:n hallinnossa ja osallistunut piirikokouksiin, Eurooppa-seminaareihin ja Zonta Internationalin yleiskokouksiin.

Ulla Salosen merkittävin ansio on Luetaan yhdessä-hankkeen kampanjapäällikkyys vuosina 2007-2010. Kun Ulla aloitti kampanjapäällikkönä oli opetusryhmiä ainoastaan kolme koko maassa ja nämä kolme toimivat Vantaalla. Opiskelijoina oli lähinnä luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajanaisia.

Ulla sai omalla toiminnallaan liikkeelle useita zontia maahanmuuttajanaisten opettajiksi koko Suomessa ja suuri joukko maahan tulleita naisia on oppinut lukemaan LY-hankkeen opetusryhmissä. Kun kampanjan vetovastuu siirtyi zontilta ja Ullalta Suomen Akateemisten Naisten Liitolle 2011, opiskelijoita oli jo yli 700 ympäri Suomea ja opettajia 230. Tällä  hetkellä opetusryhmiä  on jo 100 eri puolilla Suomea, opiskelijoita vuosittain yli 3000 ja vapaaehtoisia opettajia yli 600. Piiri 20:llä on edelleen kaksi edustajaa LY-hankkeen ohjausryhmässä ja Ulla Salonen on jatkanut toisena zonta-järjestön yhdyshenkilönä tässä työssä.

LY-hankkeesta on tullut osa kansalaisyhteiskunnan vastuullista toimintaa maahanmuuttajanaisten tukemiseksi. Viimeisimpänä osoituksena hankkeen saamasta arvostuksesta valtakunnallisella tasolla on kutsu tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhlille, jossa LY-hanketta edustaa projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä.

 

 

Zonta Club Vantaa II

Zonta International on vuonna 1919 perustettu maailmanlaajuinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton palvelujärjestö, joka muodostaa vastuullisissa tehtävissä toimivien naisten kansainvälisen verkoston.

Järjestön tavoitteena on parantaa naisten asemaa kaikkialla maailmassa tukemalla naisten ja tyttöjen koulutusta, terveydenhoitoa sekä ammatin hankkimista ja asemaa työelämässä.

Suomessa kerhoja on 65 ja yksi niistä on Länsi-Vantaalla toimiva Zonta Club Vantaa II, joka on perustettu 1987. Sähköpostiosoitteemme on vantaa2(at)zonta20.org.

Lisätietoja www.zonta.fi.