Vanvary

Terveisiä VANVARY:n kevätkokouksesta!

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry.n eli VANVARY:n kevätkokous pidettiin pari viikkoa sitten. Varsinaisessa kokouksessa tarkistettiin toimintakertomus, tilit ja annettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Kiitos edelliselle puheenjohtajalle Sami Kanervalle ja muulle hallitukselle hyvästä työstä! Tästä on hyvä uuden hallituksen jatkaa työtä vantaalaisten koululaisten hyväksi.

Kokouksen ajankohtaisinta antia oli kuulla VANVARY:n ja Vantaan opettajien ammatiyhdistyksen yhdessä tekemän oppimisen tuen toteutumiseen liittyvän kyselyn alustavista tuloksista. Vantaalaiset vanhemmat ja opettajat olivat vastanneet kyselyyn todella aktiivisesti, sillä vastaajia oli lähes 600. Kyselyssä tuli esiin vantaalaisten vanhempien ja opettajien huoli oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla. VANVARY ja VOAY julkaisevat tarkemmat tulokset kevään aikana.

VANVARY:n tavoitteet vuonna 2018 liittyvät turvallisen kasvuympäristön lisäksi perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. VANVARY:n aktiivinen sisäilmatoimikunta jatkaa määrätietoista työtänsä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Vantaalla toimiikin Suomen ensimmäinen sisäilma-asioiden neuvottelukunta, jossa kaikkien poliittisten ryhmien edustajien lisäksi VANVARY:lla on kaksi edustajaa. Kaikkien teidän vanhempien aktiivisuus ja osallistuminen ovat edelleen ensiarvoisen tärkeitä turvataksemme lapsillemme turvallisen kasvuympäristön. Laita viestiä meille, jos olet haluat tulla toimintaan mukaan tai koulun kunto huolestuttaa.

Perusopetuksen alalta tämän vuoden tärkein tavoite on oppimisen kyselyn tulosten raportointi ja kyselyssä esiin nousseiden asioiden nostaminen keskusteluun. Varhaiskasvatuksen alalla haemme aktiivisa toimijoita ja sopivaa toimintamuotoa. Toivotammekin lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme kaikki vantaalaisten lasten hyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset. Yhdessä saamme aikaan niin paljon enemmän!

Annele Rantavuori

VANVARY:n puheenjohtaja

Vanvary

Aikaisempia kirjoituksia

Vanvary

VANVARY on Vantaan vanhempainyhdistysten kattojärjestö, jonka tarkoituksena on vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä lasten paremman kasvuympäristön puolesta. 
 
VANVARY tuo esiin vanhempien mielipiteitä koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä edistää vaikuttavaa vanhempaintoimintaa. VANVARYn tarkoituksena on edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Uusimmat mielipiteet