Erkka RailoKirjoittaja on MustRead-lehden johtava politiikan asiantuntija.

Vauvat loppuvat

Suomalaisia syntyy vähemmän kuin sataan vuoteen.

Ongelma ei ole siinä, että ihmiset eivät sinänsä haluaisi lapsia, vaan siinä, että lapsia on hankala yhdistää muuhun elämään – tai muuta elämää lapsiin.

Vähäinen lapsiluku kertoo myös siitä, että lapsiin halutaan panostaa. Kaikki haluavat, että lapsilla on mahdollisimman hyvä olla. Odotukset ja vaatimukset ovat aika kovia: sekä odotukset, joita yhteiskunta kohdistaa nuoriin vanhempiin että todennäköisesti myös vanhempien odotukset omasta vanhemmuudestaan.

Otan vain yhden esimerkin: Suomessa suuri osa vanhemmista haluaa, että lapset saavat olla kolmivuotiaiksi kotona. Tällaista toivetta on miltei mahdotonta yhdistää menestyksekkääseen työuraan, varsinkin jos lapsia on useita.

Korkea elintaso vaatii, että ihmiset panostavat työhönsä. Hyvin hoidetut lapset edellyttävät, että ihmiset keskittyvät lapsiinsa."

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch on todennut, että nuoret haluavat kaiken olevan ”valmiina” ennen kuin lapsia ryhdytään hankkimaan. Todennäköisesti he haluavat rauhassa panostaa lapsiin.

Minusta tässä näkyy, että nykyään oletetaan ihmisten antavan kaikkensa joka asiassa, mihin he ryhtyvät: sekä töissä että vanhempina.

Tämä on myös hyvä asia. Korkea elintaso vaatii, että ihmiset panostavat työhönsä. Hyvin hoidetut lapset edellyttävät, että ihmiset keskittyvät lapsiinsa.

Mutta näiden asioiden yhdistäminen on vaikeaa.

Vuosituhannen alussa tutkija Johanna Lammi-Taskula totesi tutkimuksessaan, että nuoret ihmiset reagoivat näihin vaatimuksiin ”erikoistumalla”. Nuoret äidit keskittyivät kodinhoitoon ja nuoret isät työntekoon.

Tämän tuloksena naiset viettivät monta vuotta kotona lasten kanssa ja isät etenivät urallaan. Lapsia ehkä syntyi enemmän kuin nyt, mutta naisten ja miesten tasa-arvossa oli myös vakavia puutteita.

Ajat ovat saattaneet muuttua niin, että aikaisempaa useammat nuoret naiset eivät enää halua ”erikoistua” lapsenhoitoon, vaan luoda itselleen kunnianhimoisen uran.

Se on tietysti ok. Silloin vastaus on vastuiden tasaisempi jakaminen miesten ja naisten välillä ja perhepolitiikka, joka kannustaa siihen.

Erkka Railo

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet