LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Omaishoitajien jaksamiseen on panostettava

Ilman omaishoitajia tämä maa ei pysyisi pystyssä, sillä omaishoito säästää kaksi miljardia euroa vuosittain. Tästä huolimatta se mielletään harvoin työksi - vaikka omaishoitaja pitää usein ympärivuorokautisesti huolta läheisestään.

Niinpä omaishoitajien jaksamiseen ei olla panostettu riittävästi, minkä seurauksena monet uupuvat. Omaishoitajien jaksamisesta ovat olleet huolissaan esimerkiksi Muistiliitto sekä Suomen Mielenterveysseura.

Vapaahetket ovat olennaisia jaksamisen kannalta. Vapaapäivien viettäminen on usein käytännössä mahdotonta, sillä hoidettavalle ei ole väliaikaista hoitopaikkaa. Vapaat pitäisikin aina sopia erikseen hoitosopimuksessa, jossa arvioidaan vapaiden riittävyys sekä lepoa että käytännön asioiden hoitoa varten.

Lisäksi hoidettavien tehokas kuntoutus on olennaista kaikille osapuolille.

Se ei ole lakisääteistä, mutta ilman kunnon kuntoutusta esimerkiksi ikäihmisen tai muistisairaan kunto rapistuu nopeammin kuin pitäisi.

Kunnalle omaishoitajuus on taloudellisesti edullinen tapa järjestää hoitoa, sillä vanhainkoti hoito maksaa noin 4000 euroa kuussa. Se antaa myös inhimillisen mahdollisuuden asua pidempään oman kodin rauhassa.

Enemmistö omaishoitajista on yli 64-vuotiaita. Jaksamista auttaa omaishoitajien tukeminen ja kouluttaminen, ja avuksi ovat myös konkreettiset neuvot omaisen sairauteen ja hoitoon. Tällä hetkellä liian moni joutuu turvautumaan yllättävissä tilanteissa hätäkeskukseen.

Myös uupumisvaarassa olevien hoitajien kuntoutus on tärkeää, eikä se saisi jäädä kiinni siitä, että hoitaja ei pääse hoidettavaltaan kuntoutukseen.

Viime vuonna voimaan tulleen omaishoitajia koskevan lain perusteella kunnat ovat tiukentaneet kriteereitä hoidon tarpeesta, tuen määrästä ja vapaapäivien määrästä. Tämä on virhe, joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Omaishoitajuuden piiriin pitää päästä matalalla kynnyksellä luottaen riittävään apuun ja tukeen. Kaupunki ei voi samaan aikaan vähentää omaishoitajien vapaapäiviä, hoidettavien kuntoutusta, omaishoitajille maksettavaa korvausta ja ikäihmisten laitospaikkoja - ilman että riski uupumuksesta kasvaa.

Mikko Vesterinen,

Järvenpään kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Sirpa Siru Kauppinen,

Vantaan kaupunginvaltuutettu (vihr.)

kansanedustajaehdokas

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet