LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Kaupunki varmistaa kielikylvyn jatkumisen esiopetuksesta kouluun

Suvi-Maaria Tepora Niemi kirjoitti (VS 30.1.) ruotsin kielikylvyn säilyttämisen puolesta Kukkopillin päiväkodissa ja Viertolan koulussa.

Opetuslautakunta hyväksyy vuosittain esiopetuksen järjestämispaikat joulukuun kokouksessaan ja vahvistaa ne keväällä, kun ilmoittautuneiden lasten määrä on tiedossa.

Kunnalliset päiväkodit ja yksityiset palvelun tuottajat ilmoittavat kaupungille halukkuutensa hakeutua esiopetuksen järjestämispaikaksi syksyllä.

Valitettavasti Lyckoslantenin ilmoittautuminen ruotsin kielikylpyopetuksen tarjoajaksi jäi huomioimatta siinä vaiheessa, kun esitystä järjestämispaikoista koottiin lautakunnan päätettäväksi. Tilanne selvisi esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistyessä.

Folkhälsanin ja kaupungin välillä sovittiin, että koska päiväkodilla on edellytykset tarjota kielikylpyesiopetusta, saisivat perheet niin halutessaan ilmoittautua Lyckoslanteniin. Tätä ennen varmistettiin, että jatkumo Viertolan koulun kielikylpyopetukseen on mahdollinen kahdesta esiopetuksen järjestämispaikasta, kunnallisesta Kukkopillin päiväkodista ja yksityisestä Folkhälsan Lyckoslantenista.

Esiopetuksen järjestämispaikat viedään opetuslautakunnan vahvistettavaksi vuosittain maaliskuussa, jolloin lopullinen päätös järjestämispaikoista, myös kielikylpypaikoista, tehdään. Olisi ollut lasten ja perheiden edun vastaista jättää Lyckoslanten päätöksenteon ulkopuolelle, kun päiväkodilla kuitenkin on edellytykset ja halua tarjota kielikylpyesiopetusta.

Sole Askola-Vehviläinen

varhaiskasvatuksen johtaja

Vantaan kaupunki

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet