LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Yleiskaava on yhteinen, hyvinvointiin vaikuttava asiamme

Vantaalla valmistellaan yleiskaavaa. Se hyväksytään tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa riippuen muiden muassa siitä, miten paljon kaupunkilaisilta tulee kaavaesitykseen muutosehdotuksia.

Yleiskaava vaikuttaa suoraan hyvinvointiimme. Päätös yleiskaavasta on tämän valtuustokauden yksi tärkeimmistä.

Yleiskaava tulee lähiaikoina kaupunkilaisille nähtäväksi ja kuultavaksi. Useita kuulemistilaisuuksia pidetään eri puolella kaupunkia. Nyt on eri alojen yhdistyksillä ja puolueiden osastoilla aika kokoontua tarkastelemaan yhdessä esitystä. Siten toteutuu demokratia.

Vantaalle tullaan rakentamaan korkeita kerrostaloja. Tornitalo merkitsee muutakin, kuin että se seisoo paikallaan. Sillä on sosiaalisia, toiminnallisia ja ekologisia vaikutuksia asukkaisiinsa ja ympäristöön.

Korkea kerrostalo luo kiertävän varjon ympärilleen ja voi esimerkiksi pakottaa lasten leikkihetken siirtämisen muualle auringon paisteeseen. Tällainen tilanne on syntymässä muun muassa Martinlaakson ja Myyrmäen taitekohdassa sijaitsevaan Viherpuistoon, jonka pohjoisrinteelle kaavaillaan kerrostaloja.

Toisaalta kaavaluonnoksessa ekologinen verkosto täydentyy, muun muassa Myyrmäen suuralueella seitsemällä uudella luonnonsuojelualueella. Niitä ovat Alkärr, Karhusuo, Tyttömäki, Friimetsän laajennus, Linnaisten metsä, Raappavuoret – Myyrmäen lehto ja Vaskivuori. Asukkaiden on hyvä antaa palautetta yhtä lailla myönteisistä kuin negatiivisista näkemyksistä.

Vantaalla rakennetaan paljon. Uudet kerrostalot sijoitetaan radan varteen. Syntyy paineita purkaa vanhaa. Minkä arvon annamme perinteiselle Vantaan miljöölle? Myös viheralueita sekä terveys- ja muuta liikuntaa joudutaan tarkastelemaan asuinrakentamisen välttämättömänä osana. Yleiskaavan tulee osaltaan varmistaa muun muassa että Korsoon rakennetaan liikuntapuisto. Jos sen rakentaminen viivästyy, tulee uusi lama ja sen rakentamista lykätään jälleen tuonnemmaksi.

Muistisairaiden määrä tulee lisääntymään. Viisi prosenttia muistisairaista on työikäisiä, pääasiassa sairaus koskee ikäihmisiä. Muistisairaus ei heikennä fyysistä toimintakykyä. Luomalla suotuisa ympäristö edesautetaan muistisairaiden itsenäistä elämistä. Vaikka muistisairaille suotuisan helposti hahmotettavan ja esteettömän asuinalueen luominen ei varsinaisesti ole yleiskaava-asia, tulee se yleiskaavaa tehtäessä ottaa huomioon.

Voisi olla myös mielekästä varata erityisesti muistisairaille suotuisia viherkäytäviä eri puolille kaupunkia. Viherkäytävät voisivat olla kiinnostavia arboretum-alueita.

Jussi Särkelä

Martinlaakson

Sosialidemokraatit, varapj.

Myyrmäen Eläkkeensaajat, pj.

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet