LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Vihreät vaativat etsivän vanhustyön toteuttamista Vantaalla

Vantaalla tarvitaan etsivää vanhustyötä, aivan kuten etsivää nuorisotyötä pyrittäessä tavoittamaan nuoret, jotka eivät yksin jaksa ponnistella tulevaisuutensa parantamiseksi.

Etsivällä vanhustyöllä pyritään tavoittamaan ikääntyneitä, jotka eivät yksin pysty pärjäämään kotona, saati sitten itse löytämään apua.

Eduskunnassa oppositio teki hallitukselle välikysymyksen, missä puututaan muun muassa tällä vaalikaudella vanhuspalvelulakiin tehtyihin heikennyksiin ja vanhuspalveluiden laatusuositukseen, hoitajamitoitukseen, valvonnan resursseihin sekä hankintalain sisältöön. Tavoitteena on riittävän hoitajien määrän kirjaaminen sitovasti lakiin vanhusten hoitolaitoksissa, niin yksityisissä kuin julkisissakin.

Suuri määrä vanhuksia asuu kuitenkin kotona, jossa heistä ei huolehdi kukaan. Länsi-Vantaallakin on omakotialueita ja kerrostaloja, joihin ikääntynyt ihminen unohtuu asumaan ilman, että kukaan oikeastaan kaipaa tai edes huomaa häntä.

Asioiden tola ei ole muuallakaan Vantaalla paremmin. Heikentyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä yksinäisyys vaivaa luvattoman paljon vantaalaisia ikäihmisiä.

Ikääntyvien hyvinvointieroja ehkäistään turvaamalla laadukkaat julkiset palvelut kaikille, tunnistamalla haavoittuvassa asemassa olevia riskiryhmiä ajoissa ja tarjoamalla kohdennettuja palveluja.

Sosiaalityön ja terveydenhuollon tiivis yhteistoimijuus on välttämätöntä onnistuneen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen toteutumiseksi. Mutta tämä onnistuu vain, jos unohtunut ikäihminen löytyy ajoissa.

Vantaalla ei haluttu vanhusasiainvaltuutettua valvomaan poliittista päätöksentekoa ja puhumaan vanhusten puolesta. Puhuminen ei tietysti yksin autakaan – tarvitaan konkreettisia toimia.

Etsivän vanhustyön puitteissa jokaisella sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen, jossa herää epäily vanhuksen pärjäämisestä omin päin arjessa.

Yleisesti olisi hyvä markkinoida yhteisvastuullisuutta ja matalankynnyksen paikkaa, yhteystietoa, jonne kuka tahansa voisi ottaa yhteyttä, kun näkee apua tarvitsevan ikäihmisen esimerkiksi naapurustossaan. Kaupungin tulisi myös lisätä yhteistyötä Vantaalla toimivien asukas-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastejärjestöjen sekä diakoniatyötä tekevän kirkon kanssa, jotta palvelupolustaan syrjäytyneisiin saadaan kontakteja.

Useimmat ikääntyvät haluavat ikääntyä omassa kodissaan ja sinnittelevät, vaikka kunto ei enää sallisi, eivätkä huonot uutiset vanhusten hoivan tasosta paranna tilannetta. Monelle alkavaa dementiaa kärsivälle, pitkäaikaissairaalle tai alkoholisoituneelle vanhukselle yhteydenotto kaupungin sosiaali- tai terveystoimeen on usein vaikeaa tai käytännössä mahdotonta. Siksi meidän on huolehdittava Vantaalla yhdessä, että heikoimmassa asemassa olevat vanhukset löydetään ajoissa avun piiriin.

Etsivä vanhustyö voidaan organisoida osaksi kaupungin nykyistä senioritoimintaa ja tehdään hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tämä näkyy säästönä terveydenhuollon kuluissa, kun tuki saadaan kohdistettua oikein ja ajoissa.

Vastuu on meidän kaikkien.

Sveta Silvennoinen-Hiisku

Kari Saari

Sirpa Pajunen

Sari Laakso

Länsi-Vantaan Vihreät ry

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet