LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tarkastuskäyntejä täytyy tehdä myös varhaiskasvatukseen

Vantaa on viime vuosina lisännyt yksityistä varhaiskasvatusta ja nyt yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on noin 1500 vantaalaislasta. Kaupunginvaltuuston selostustilaisuudessa 28. helmikuuta esiteltiin yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa. Vantaa tekee vuosittain yhden, ennalta ilmoitetun tarkastuskäynnin jokaiseen yksikköön. Yhtään ennalta ilmoittamatta tehtyä tarkastuskäyntiä ei ole tehty.

Pelkäämme, että ennalta ilmoitetuilla käynneillä epäkohdat eivät tule ilmi. Tarkastuskäynneillä ei erityisesti kuulla henkilökuntaa ilman esimiestä eikä suoria palautekäytänteitä asiakkailta valvovalle taholle ole. Epäselvää on myös se, kuinka paljon yksityisen varhaiskasvatuksen henkilökunnan aikaa kuluu siivoukseen ja hallinnollisiin tehtäviin.

Kannamme edelleen huolta siitä, että erityislapset ohjautuvat vain kunnalliseen palveluun, koska yksityisillä palveluntuottajilla ei ole tarjota riittävää tukea. Paljon tukea tarvitsevat lapset, joiden hoito tulee kalliimmaksi, ohjautuvat siis kunnalle kun yksityiset suursijoittajat keräävät voitot. Mielestämme lapsella tulisi olla samat mahdollisuudet tukeen oli hän kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa.

Hämmästyttävää on myös se, että kunnan omia yksikköjä ei valvota lainkaan valvontakäynneillä. Kukaan ulkopuolinen ei henkilökohtaisesti tarkasta ja laske, että päiväkodeissa hoitajia on riittävä määrä lapsilukuun nähden. Miten valvotaan, ettei esimerkiksi päiväkodin johtaja omalla päätöksellään venytä suhdelukuja ja kasvata ryhmiä tai jätä sijaista hankkimatta?

On selvää, että laadun parantaminen edellyttää valvonnan lisäksi muitakin toimia, mutta nämä eivät ole toisiaan poissulkevia. Vaadimme, että niin yksityisen kuin kunnallisenkin varhaiskasvatuksen valvontaa tulee parantaa ja ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehdä.

Eve Rämö

Kaupunginvaltuutettu (vihr.), opetuslautakunnan jäsen

eduskuntavaaliehdokas

 

Emmi Pajunen

Kaupunginvaltuutettu (vihr.),

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet