Marika Lumme

Kännykät ovat osa koululaisten arkea

(PÄÄKIRJOITUS) Vantaalla valmistellaan suositusta kännyköiden käytöstä kouluissa (s. 8). Valmistelutyön tavoitteena on saada vantaalaiskouluille yhtenäinen suositus siitä, kuinka oppilaiden puhelimet saavat olla esillä koulupäivän aikana.

Suosituksen työstäminen on lähtenyt liikkeelle niin vanhempien kuin opettajien huolesta, kun perusopetuksessa on selvitetty oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Ohjeen tavoitteena on ohjata koululaisia vastuulliseen puhelimen käyttöön ja oppia huolehtimaan siitä, ettei puhelin häiritse omaa oppimista.

Opetushallituksen mukaan tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hallinta ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja. Opetushallitus näkee myös, että tieto- ja viestintäteknologia on nykyään osa koulujen arkea. Tätä vasten on varmasti viisasta, että kaupunki on päättänyt valmistella suositusta, ei ehdotonta linjausta.

Joustavuuden kannalla on myös Vantaan nuorisovaltuusto. Nuvan mielestä paras vaihtoehto olisi se, että opettajat saisivat itse päättää kuinka kännyköitä käytetään.

Valtaosassa lapsiperheitä on varmasti kännyköiden käyttöön ja ruutuaikaan liittyviä pelisääntöjä. Linjanvetoja on erilaisia, niin kuin on perheitäkin. Kun yksi sallii netin käytön läksyjen ja liikunnan jälkeen, voi toisella raja kulkea ennemminkin tietyssä peliajassa.

Oli perheen rajanveto mikä tahansa, selvää on, että aikuiset toimivat mallina tässäkin. Jos kännykkä on liimautunut vanhemman omaan käteen perheen yhteisenä aikana, ei kai suuresti voi moittia jälkikasvuakaan. Yhtenäiset, mutta joustavat pelisäännöt koko perheelle lienevät tasa-arvoisin ratkaisu.

Marika Lumme

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet