LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Omaishoidon tuen palkkio on korvaus hoivatyöstä

Alpo Heikkinen kirjoittaa Vantaan Sanomissa (Lukijan areena 29.5.) kokemuksistaan omaishoitajana. Omaishoitajat tekevät todella tärkeää työtä, jota Vantaan kaupunki arvostaa suuresti ja tarjoaa erilaisia tukipalveluja omaishoitajien jaksamisen avuksi.

Heikkinen kirjoittaa, että hänen omaisensa on jatkossa viikon kuukaudessa intervallihoidossa vanhustenkeskuksessa ja hänelle omaishoitajana maksettava palkkio alenee. Kun omaishoitajan tilanne muuttuu omaisensa lisääntyneen intervallihoidon seurauksena, tehdään aina uusi omaishoidon tuen päätös ja palkkio määräytyy hoivatyön määrän mukaan.

Koska omaishoitajan vastuu hoidosta kevenee silloin kun hoidettavan omaisen intervallihoidon määrä lisääntyy, vaikuttaa se omaishoidon tuen palkkiota alentavasti.

Toisin sanoen omaishoidon tuki on palkkio tehdystä hoivatyöstä ja silloin, kun tehdyn työn määrä vähenee, vähentää se samassa suhteessa maksettua palkkiota. Sama käytäntö on kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Lakisääteiset vapaapäivät ja päivätoimintaan osallistuminen eivät vähennä omaishoidon tuen palkkion määrää. Hoidettavalle tai hoitajalle myönnetty kuntoutus ei myöskään alenna palkkiota.

Omaishoidon tuen vapaapäivän sijaan omaishoitaja voi valita yhtenä vaihtoehtona palvelusetelin. Esimerkiksi palkkaluokassa kaksi tämä tarkoittaa 300 euron palveluseteliä (100 euroa per vapaapäivä).

Tekemällä vertailua parastapalvelua.fi-sivulla selviää, että palvelusetelillä omaishoitaja saa ostettua 8,5–4,4 tuntia vapaata riippuen siitä, mitä palvelua ja minä vuorokauden aikana ostaa. Heikkinen laskee kirjoituksessaan vapaapäivän rahana, mutta palveluohjauksessa vapaapäivä lasketaan aikana.

Silloin, kun omaishoidettavan tilanne muuttuu vaativammaksi ja todetaan, että vapaapäivien lisäksi tarvitaan lyhytaikaisia intervallijaksoja, siirrytään vapaapäivän laskemisessa 24 tunnin vapaapäivään. Tämä on asiakkaalle pisimmän mahdollisen tauon antava vaihtoehto ja tällöin palkkion alenema jää mahdollisimman pieneksi.

Me omaishoidon tuen asiakasohjauksessa autamme mielellämme asiakkaitamme pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja etsimään parhaimman ratkaisun perheensä tilanteeseen. Muutosvaiheissa palveluohjauksen merkitys kasvaa ja olemme pahoillamme, jos emme ole saaneet selvitettyä asiaa ymmärrettävästi.

Omaishoitajat ovat aina tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä, jos jokin askarruttaa tai haluaa muuttaa tilannetta.

Anne Aaltio

vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasohjauksen päällikkö

Vantaan kaupunki

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet