Marjo RämöKirjoittaja on Vantaan Sanomien toimittaja.

Yhä kohtuuttomia

(PÄÄKIRJOITUS) Moni terveysasemien yhteiseen puhelinpalveluun soittanut on törmännyt tuskastuttavan pitkään jonotusaikaan.

Viime viikkoina suoran puhelun keskimääräinen jonoaika on ollut noin 30 minuuttia. Se on kuitenkin vain viikon keskiarvo.

Esimerkiksi viime viikolla asiointi sujui parhaiten keskiviikkona, jolloin koko päivän keskimääräinen jonotusaika oli 13 minuuttia.

Seuraavana päivänä puhelinpalveluun joutui pahimmillaan jonottamaan tunnin ja 11 minuuttia.

Se on kohtuuttoman pitkä aika – siis siitä, että saa varattua ajan hoitajalle tai lääkärille. 

Suuret päiväkohtaiset erot johtuvat puhelinpalveluun pyrkivien soittajien määrästä, puheluita vastaanottavien hoitajien kulloisesta lukumäärästä sekä siitä, onko takaisinsoittopalvelu käytössä vai ei.

Terveysasemien yhteinen ajanvarausnumero otettiin käyttöön tammi-helmikuun vaihteessa.

Yhteisellä ajanvarauksella haluttiin tasata eri terveysasemien puhelinpalvelujen eroja.

Samalla puhelinpalvelun aukioloaikaa pidennettiin siten, että palveluun voi soittaa kello 16 asti.

Laajennettu aukioloaika lisäsi puheluiden määrää 11 prosenttia. Tähän ei oltu varauduttu.

Maaliskuussa resurssivajeesta kärsivään puhelinpalveluun alettiin rekrytoida viittä työntekijää.

Juhannusviikolla heitä on saatu rinkiin kolme. Kahta haetaan edelleen.

Toukokuussa puhelinpalvelun toimintaa hidasti uusi potilastietojärjestelmä Apotti, nyt osa porukasta on kesälomilla.

Puhelinpalvelussa työskentelevät hoitajat tekevät töitä valtavan työtaakan ja paineen alla. Tuskastuttavan pitkä jono ei ole heidän vikansa.

Jokainen soittaja voi omalta osaltaan jouduttaa asiointia esimerkiksi sillä, ettei valita jonoa puheluun vastanneelle. Hän tietää sen jo.

Marjo Rämö

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet