LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Koulukuljetukset vuoroasuville erityislapsille eivät toteudu Vantaalla

Vantaan kaupunginvaltuustossa oli maanantaina 26. elokuuta käsittelyssä allekirjoittaneiden tekemä aloite erityislasten koulukuljetusten järjestämisestä vuoroasumistilanteissa myös etävanhemman luota.

Erityisesti toivoimme kuljetusten toteutumista, kun tarve on todettu lääkärin tai psykologin todistusten perusteella.

YK:n lasten oikeuksien sopimus lausuu yksiselitteisen selvästi, että jokaisella lapsella on sitova oikeus isäänsä ja äitiinsä. Lapsenhuoltolain periaatteena on, että lapsen etu toteutuu parhaiten silloin, kun vanhemmat yhdessä vastaavat lapsensa huollosta.

Mikäli lapsi ei koulunkäynnin turvaamiseksi tarkoitetun kuljetuksen vuoksi voi olla toisen vanhemman luona kuin viikonloppuisin, eivät edellä mainitut oikeudet ja periaatteet toteudu.

Liikkumisrajoitteisista lapsista tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan nämä lapset ja nuoret ovat tyytymättömiä elämäänsä ja heillä on suurempi riski syrjäytyä. Toimintarajoitteista kärsivistä lapsista suuri osa kokee yksinäisyyttä ja ahdistusoireilu on merkittävästi yleisempää. Koulukiusaamista kohdistuu heihin myös enemmän. Näillä nuorilla on usein myös vaikeuksia rakentaa luottamuksellisia ihmissuhteita. Tällöin korostuu entistä enemmän molempien vanhempien merkitys lapsen elämässä.

Vantaalla tämä järjestely koskisi vain noin kymmentä lasta. Onko Vantaa todella kaupunki, jossa näin pieneltä ryhmältä evätään heille merkityksellinen etu.

Aloitteen vastauksessa todetaan myös, että yksinkuljetusten lisääminen edellyttäisi palveluntuottajalta lisäresursointia, ja että esteettömistä autoista on tällä hetkellä pulaa. Lisäkustannuksiksi on arvioitu vain 43 000 euroa koskien kuljetuksia Vantaan sisällä. Ovatko nämä todellisia ja asianmukaisia esteitä olla tukematta lasten hyvinvointia, koulunkäyntiä ja oikeutta molempiin vanhempiinsa?

Jää vaikutelma, että tässä, kuten monissa muissakin lapsia ja nuoria koskevissa asioissa, ei niinkään ajatella lasten parasta, vaan kaupunkien budjetteja. Jos ajattelemme vain tämän hetkisiä kustannuksia, unohdamme että ennaltaehkäisyllä säästämme korjaavien toimenpiteiden vielä suurempia kuluja. Kaikissa lasta koskevissa asioissa tulee aina ajatella lapsen etua.

Haluamme Vantaan toimivan lapsi- ja perhekeskeisesti, ei vain lain vaatimia minimipalveluja tarjoten.

Tiina Tuomela

lastentautien erikoislääkäri,

kaupunginvaltuutettu,

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (kd.)

Tanja Vahvelainen

kaupunginvaltuutettu,

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,

lapsi- ja nuorisovaltuutettu (ps.)

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet