LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Korkeakoulujen heikko rahoitus vaikuttaa aina opiskelijoihin

Keskiviikkona julkaistussa Jouni Kosken mielipidekirjoituksessa ilmaistiin hyvin, miten koko vuosikymmenen jatkuneet leikkaukset korkeakoulujen rahoitukseen ovat heikentäneet niiden toimintamahdollisuuksia sekä toivottiin uudelta hallitukselta toimia erityisesti Uudenmaan tilanteen helpottamiseksi.

Tahtoisin nostaa opiskelijoiden äänen tähän keskusteluun, sillä lopulta nämä leikkaukset osuvat aina kipeimmin meihin. Vaikka esimerkiksi omassa korkeakoulussani ollaan tehty hyvää työtä toiminnan tehostamiseksi, on selvää, että leikkauksilla on ollut seurauksia ympäri Suomen.

Rahoituksen puute vaikuttaa aina opiskelijoihin. Suoraan tämä näkyy siinä, miten paljon korkeakoululla on laittaa resursseja opiskelijoiden tukipalveluihin, kuten opintopsykologeihin tai opintojen ohjaukseen.

Leikkauksilla on myös epäsuora vaikutus, kun yksittäisten työntekijöiden tehtäväksi tulee aikaisempaa enemmän. Vähentynyt aika opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä heikentynyt työhyvinvointi näkyvät myös opiskelijoille, kun opetuksen laatu kärsii.

Kuten Koski ilmaisi tekstissään, on totta, että erityisesti Uudellemaalle tarvitaan lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä opiskelijoiden selkänahasta, vaan tarvitsemme korkeakoulujen rahoitukseen valtiovarainministeriön budjettiehdotusta merkittävämmän lisäyksen. Koulutuksen rahoittaminen on tulevien ammattilaisten osaamiseen sekä toimintakykyyn panostamista ja tämä on Suomen tulevaisuuden menestyksen kulmakivi.

Silja Nurmi

Hallituksen pj.

Laurea-ammattikorkea-koulun opiskelijakunta

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet