Mia LindströmKirjoittaja on Vantaan Sanomien päätoimittaja.

Islannin opit voivat toimia Vantaallakin

(PÄÄKIRJOITUS) Harrastuksia heti koulupäivän jälkeen, enemmän aikaa perheen kanssa ja yhdessä sovitut kotiintuloajat.

Muun muassa tätä kaikkea on niin sanottu Islannin malli, jolla on Islannissa ollut merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttö oli Islannissa vielä 1990-luvulla Euroopan kärkitasoa. Nyt luvut ovat maanosan matalimmat (VS 5.10.).

 

Islannin mallista on innostunut myös maamme hallitus, joka on varannut hallitusohjelmassa mallin toteuttamiseen noin 50 miljoonaa euroa.

Jotain uutta onkin tarve kokeilla, sillä perheiden eriarvoistuminen, lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvät haasteet, yksinäisyys ja kiusaaminen koskettavat monia. Osa lapsista ja nuorista voi kaikilla mittareilla hyvin, osalle vaikeudet kasautuvat.

 

Islannin mallissa on paljon hyvää, mutta ei mallia tietenkään voi tuoda Suomeen sellaisenaan. Vantaalla pohditaan nyt, miten oppeja voitaisiin hyödyntää omassa kaupungissa. Ensin on tunnistettava kipukohdat, eli ne asiat, jotka Vantaalla korostuvat.

Helsinki on jo aiemmin ilmoittanut soveltavansa mallia muutamassa lähiössä, kuten Kannelmäessä ja Malminkartanossa. Sen lisäksi, että koulunpäivän päätteeksi tarjotaan harrastuksia, aiotaan vanhempien osallistumista lasten vapaa-aikaan vahvistaa.

 

Islannin malli ei kuitenkaan voi olla kaupungin, koulun tai jonkun muun toimijan ylhäältä määrittämä toimintatapa. Toimiakseen se vaatisi laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja ennen kaikkea vanhempien osallistamista sekä tukemista vanhemmuudessa.

Uudenlaiset toimintatavat vaativat aikaa vakiintuakseen. Islannin mallin soveltamisen ei tulisikaan olla projekti, vaan työtä täytyisi tehdä pitkäjänteisesti ja ankkuroida toimivat käytännöt arkeen.

Mia Lindström

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet