LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Haluaako Vantaa pätevistä työntekijöistä eroon?

Ei voi olla totta, että epäpätevälle työntekijälle maksetaan samansuuruista palkkaa kuin pätevälle, korkeakoulutetulle lastentarhanopettajalle (VS 23.10.).

Vantaan kaupunki haluaa ilmeisesti päästä eroon viimeisistäkin pätevistä lastentarhanopettajista. Olisi todella mielenkiintoista saada tietää, millä perusteilla ja kuka tällaisen päätöksen on tehnyt?

Muutenkin Vantaan henkilöstö- ja hallintopolitiikkaa pitäisi tutkia perusteellisesti. Valitaanko esimerkiksi johtajat eri palvelujen yksiköihin reilun kilpailun ja ennen kaikkea pätevyyden kautta? Epäilen.

Terttu Salmio

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet