Mia LindströmKirjoittaja on Vantaan Sanomien päätoimittaja.

Avoimuutta sisäilmakeskusteluun

(PÄÄKIRJOITUS) Monet Vantaan koulut kärsivät sisäilmaongelmista. Vantaan kaupungin teettämässä sisäilmaoirekyselyssä, jonka tulokset julkistettiin viime keväänä, seitsemän koulua ja kolme päiväkotia vaativat välittömiä toimenpiteitä.

 

Yksi kouluista on Simonkallion alakoulu, jossa pidettiin viime viikolla infotilaisuus koulun sisäilmaongelmista.

Koulussa on edessä mittava peruskorjaus vuosina 2021–2022. Nyt näyttää siltä, että koulussa joudutaan tekemään pienempiä korjauksia tai väliaikaisia opetusjärjestelyjä jo sitä ennen.

 

Osa vanhemmista kokee, että koulun tilanteesta ei ole saanut tarpeeksi tietoa ja että tieto on ollut ristiriitaista omiin kokemuksiin nähden. Heille on viestitty, että "mitään hätää ei ole".

Koulu oli kuitenkin myös sisäilmaoirekyselyssä arvioitu sellaiseksi, että sen kunto vaatii välitöntä puuttumista.

 

Sisäilma-asioista puhuminen on haastavaa, sillä aihe menee helposti niin sanotusti tunteisiin. Kun yksi puhuu lapsen sairastelusta, puhuu toinen rakennuksen teknisistä tiedoista ja raja-arvoista. Yhteistä kieltä ja yhteisymmärrystä ei aina tunnu olevan.

Haastavuudesta huolimatta yksi olennaisimmista keinoista, jolla asioita saisi vietyä eteenpäin, olisi mahdollisimman avoin ja selkeä tiedottaminen, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tieto lisää toisinaan tuskaa, mutta avoin kommunikointi lienee kuitenkin kaikkien etu.

 

On kohtuutonta, että ihan tavalliset ihmiset, kuten lasten vanhemmat, joutuvat tekemään salapoliisityötä saadakseen tietoa koulujen kunnosta. Jokaisen tulisi voida luottaa siihen, että saa työskennellä tai opiskella terveessä ympäristössä.

Koulujen, päiväkotien ja muiden rakennusten kunnosta tulisi kertoa nykyistä avoimemmin.

Mia Lindström

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet