Rahan Perässä

Persulainen talouslinja jyllää

Perussuomalaiseen talouspolitiikkaan kuuluu keskittyminen omaan maahan ja kansainvälisyyden sulkeminen ulos. Persulaisuuden sävyttämä poliittinen ajattelu on yleistä EU-maiden maaseudulla ja suurkaupunkien lähiöissä. Vapaamielinen ja maailmoja syleilevä politiikka on suosiossa suurkaupunkien keskustoissa ja yleensä suuremmissa taajamissa. Eniten persujen talouspolitiikkaa ovat Suomessa jäljitelleet demarit, sillä persujen asema on vahvistunut parin viime vuoden kuluessa erityisesti ammattiyhdistysliikkeessä. SAK:n sisäisen selvityksen mukaan jo kolmannes keskusjärjestön jäsenistä äänestää vaaleissa persuja. Vanhoista puolueista irtautunut talouspoliittinen ajattelu näkyy meneillään olevissa palkkaneuvotteluissa, Suomen Eurooppa-politiikassa, valtioiden velkakriisien ja pankkikriisin hoitamisessa. Ongelmia ei voida enää ratkoa perinteisellä kompromissilla oikeiston ja vasemmiston välillä, vaan jollakin muulla ja toistaiseksi tuntemattomalla tavalla.

Vahvin esimerkki demarien talous- ja Eurooppa-politiikan muutoksesta on valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (Sdp.) ajamien vakuuksien hankkiminen Suomen Kreikka-lainoille.

Urpilainen otti vakuudet demarien vaaliohjelmaan sen jälkeen, kun demarikentässä kannatettiin yhä äänekkäämmin persujen ajamaa Kreikka-tuen hylkäämistä. Siitä on seurannut Suomen Eurooppa-politiikan käännös, jossa entisestä mallioppilasta on kehittynyt Euroopan kauhukakara.

EU-maiden talouspolitiikassa persujen käynnistämä linjaus on saanut kasvavaa tukea myös Saksassa, jossa vastustetaan yhä voimallisemmin Kreikan uusia tukilainoja. Valtioiden velkaongelman muuttuminen maksuvalmiuskriisiksi ja sen myötä pankkikriisiksi on vahvistanut kaikissa EU-maissa puheita siitä, että jokaisen maan pitäisi varautua ensisijaisesti omien kansalaistensa auttamiseen.

Samalla on voimistunut keskustelu kehitysavusta, pakolaisten rahoittamisesta ja yleensä maahanmuuton sallimisesta. Vain Tanskassa ollaan menossa toiseen suuntaan, kun maan uusi vasemmistohallitus on höllentämässä nykyistä tiukkaa maahanmuutto- ja rajatarkastuspolitiikkaa.

Kreikka laukaisi vahvan persulaisuuden

Eurooppalaisessa keskustelussa persulainen kansallismielinen ja kansainvälisyyttä torjuva politiikka sai voimakkaan ruiskeen Kreikan velkaongelmista. Kreikan apupakettien tehottomuus ja lisääntyvät puheet Italian ja Espanjan talousvaikeuksista nähdään todistuksina persulaisen talousajattelun hyvyydestä.

Kun Euroopan komissio tulee ehdottamaan euromaiden yhteisvastuun kasvattamista velkaongelmien hoitamiseksi, persulaisen linjan kannatus lisääntyy entisestään.

Euroopan pankkikriisin syvyys ja nopea kehittyminen johtavat kuitenkin tilanteeseen, jossa eurovaltiot joutuvat pakosta auttamaan ylivelkaantuneita maita. Onkin oletettavaa, että auttamista vastustavien ryhmien koko kasvaa ja hallituksia vastustavat oppositio täyttyy yhä enenevässä määrin persulaisista.

Tämä voi johtaa yhä laajempaan vastakkainasetteluun, jossa rintaman toisella puolella ovat persulaiset ja toisella puolella nykyistä hallitusvaltaa käytävät perinteiset puolueet.

Suomessa tämä kahtiajako vahvistetaan tai laimennetaan ensi syksyn kunnallisvaaleissa. Todennäköisesti samaan aikaan Suomi ja Eurooppa ovat hitaan talouskasvun pohjalla ja toisaalta ylivelkaantuneiden maiden tukilainapyynnöt ovat kasvaneet jo huimiin summiin.

Tupo-neuvottelut ovat jo politiikkaa

Tulopoliittiseen raamisopimukseen tähtäävissä neuvotteluissa näkyi selvästi persulaisen talous- ja yhteiskuntakuntapolitiikan jäljet. Demarit ja vasemmistoliitto torjuivat raamit, jotta vasemmistolainen ryhmittymä saisi koottua omat rivinsä. Persujen kannattajien määrän lisääntyminen ay-liikkeessä on jo johtanut sisäisiin hankauksiin, joissa koetellaan demari-vasemmistoliitto-akselin voimaa suhteessa persulaisiin. Järjestösodassa käytetään myös lakkoasetta sisäisenä voimanosoituksena.

Palkkaneuvotteluissa ei olekaan pelkästään kyse rahasta tai teksteistä vaan järjestövallasta: mikä ryhmittymä saa ja miten suuren määrän joukkovoimaa liikkeelle.

Rahan Perässä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet