Rahan Perässä

Kannattaa olla rikas ulkomaalainen

Alhaisella tuloverolla selviää Suomessa, jos on ulkomaalainen, ansaitsee suurta palkkaa ja tulee töihin Nokialle. Suomessa asuu useita tuhansia ulkomaalaisia, jotka maksavat suurista tuloistaan saman veron kuin keskituloinen tai jopa vähemmän ansaitseva. Lähdeverotuksen piiriin kuulu mm. Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop, joka maksaa miljoonatuloistaan vain 35 prosentin lähdeveron. Vastaavista tuloista suomalainen toimitusjohtaja maksaa 50 prosentin palkkaveron. Suomalaisten verotiedot ovat julkisia, mutta verohallitus salaa Elopin tulotiedot. Yhdenvertaisuus verotietojen läpinäkyvyydessä ei toteudu, vaikka hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon lisääminen.

Verohallitus voi myöntää tuloverotuksessa erivapauden ulkomaalaiselle asiantuntijalle. Ennen Suomeen muuttoa hänen on täytynyt asua vähintään viisi vuotta ulkomailla ja hän ei saa olla Suomen kansalainen.

Asiantuntijan palkannut yritys neuvottelee veroeduista verottajan kanssa ja sopii lähdeverotuksen toteuttamisesta. Lähdevero on tasavero, 35 prosenttia tuloista.

Lähdeveron piiriin kuuluvat voivat ansaita kuinka paljon tahansa eikä heidän veronsa nouse progressiivisesti kuten tavallisilla palkansaajilla. Lähdeveron käyttöä perustellaan sillä, että muutoin ulkomaalaiset asiantuntijat eivät tulisi Suomeen. Samalla myönnetään, että palkkaverotus on Suomessa liian korkea verrattuna muihin maihin.

Suomessa asiantuntijoiden tulovero nousee 46 prosenttiin jo 200.000 euron vuositulojen kohdalla. Elopin ja muiden huippujohtajien tulot ovat useita miljoonia euroja ja heidän veronsa ei koskaan ylitä 35 prosenttia.

Muuta ulkomaille ja tule takaisin

Suomalaisten asiantuntijoiden kannattaisi muuttaa ulkomaille ja ottaa toisen maan kansalaisuus. Viiden vuoden kuluttua he voivat tulla takaisin ja päästä matalan verotuksen piiriin, kunhan pitävät toisen maan kansalaisuuden.

Verotuksen optimointi, oman ammattitaidon hyödyntäminen ja omassa maassa asuminen edellyttävät toimenpiteitä, jotka ovat laillista veronkiertoa.

Lähdevero auttaa Nokiaa

Lähdeveron piiriin kuuluu eri arvioiden mukaan pari tuhatta ulkomaalaista, jotka ovat amerikkalaisia, saksalaisia, intialaisia ja korealaisia. Suurin osa heistä työskentelee Nokian palveluksessa. Myös muu elektroniikkateollisuus ja suunnittelutoimistot ovat palkanneet ulkomaisia asiantuntijoita.

Rahan Perässä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet