Johannes KoromaKirjoittaja on työtä tekevä eläkeläinen.

Uusien lupausten aika

Kuntavaalit lähestyvät, on uusien lupausten aika. Oikeastaan ei lupausten tarvitse olla uusia, vanhoillakin pääsee valtuustoihin. Aina voi selittää, että niitä ei ehditty toteuttaa vaalikauden aikana.

Syksyn suurta kuntauudistusta ajetaan, jotta palvelut voitaisiin turvata jatkossa. Ja sitä vastustetaan, koska pelätään, ettei palveluita pystytä turvaamaan nytkään. Jälkimmäisestä on kokemuksia, edellisestä on vain lupauksia. Kuntavaalien ja eduskuntavaalien ero on olennainen. Eduskunnasta luvataan parempia lakeja, mutta kunnissa luvataan aina parempia palveluita.

Kuntavaaleissa on tarjolla tuttua tekstiä. Aina ovat ehdokkaat luvanneet edistää lasten ja vanhusten asiaa. Luultavasti samaa luvataan jälleen. Nyt taitaa olla vuorossa vanhusten elämän kohentaminen, koska sitä on moitittu enemmän kuin lapsiperheiden palveluita.

Viime aikojen julkisen keskustelun perusteella hoidon puutteista kärsivien vanhusten määrä kasvaa nopeammin kuin palvelu parantuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoskin on havainnut tilanteen. Lähihoitajat kertovat laitospaikkojen vähentämisen seurauksista: vanhusten heitteillejätöstä, laiminlyönneistä ja unohtamisesta niin laitoksissa kuin kotihoidossakin. Ne eivät ole yksittäistapauksia, pikemminkin sivistysvaltion häpeätahroja. Vanhusten märät vaipat, aliravitsemus, medikalisaatio ja häiriköiden sitominen eivät kuulu sivistysvaltioon, hyvinvointivaltiosta puhumattakaan.

Myös Valtion Talouden Tarkastusvirasto on havainnut, että hoito- ja palvelusuunnitelmat toimivat huonosti. Kotihoito on alueellisesti epätasa-arvoista ja palvelu pirstoutunutta. Tilastojen arvo on mitätön, koska perusteet vaihtelevat kunnittain. Kun laitospaikkoja vähennetään, kotihoitoon ohjataan entistä huonokuntoisempia vanhuksia. Virasto kyseenalaistaa myös kotihoidon edullisuuden suhteessa laitoshoitoon.

Viraston arvio on merkittävä, sillä valtio osallistuu runsaskätisesti vanhushoidon kustannuksiin. Hyväkuntoiset yli 75-vuotiaat ovat kunnille valtion rahan lähteitä (20 000 euroa vuodessa) ja paljon hoivaa vaativat rasitteita, joista olisi hyvä päästä eroon – naapurikaupunkiin.

Useissa kaupungeissa on jo vuosia vannottu vanhusten kotihoidon nimeen. Vanhusten sanotaan voivan paremmin kotona. Väite pitää varmaan paikkansa, jos kotihoidon voimavarat riittävät tarpeellisten palvelujen tuottamiseen. Nyt tällä verukkeella suljetaan hoitolaitoksia, mutta ei turvata kotihoidon palveluita. Yhä useammat lääkärit ja asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet tämän totuuden. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja muissakin suurissa kaupungeissa säästöt syövät juuri kotihoitoa, mutta rahaa riittää kirjastojen, urheiluhallien ja kunnantalojen kohentamiseen.

Pääosa vanhusten hoitajista tekee raskasta työtä voimavarojensa äärirajoilla. Vastuu onkin kunnan päättäjillä, lupausten antajilla. Vai ovatko päättäjät niitä lampaita, jotka vaikenevat virkamiesten todistellessa vanhusten voivan hyvin.

Viitteitä jatkosta saatiin sosiaaliministeri Maria Gutzenina-Richardssonin sormeiltua valmista lakia vanhuuspalveluista. Sormeilun jälkeen laista poistettiin tärkeät henkilömitoitukset, jotka olisivat turvanneet riittävät voimavarat hoitajille ja hoidettaville.

Johannes Koroma

Kommentit (40)

Kommentit

"Lähihoitajat kertovat

"Lähihoitajat kertovat laitospaikkojen vähentämisen seurauksista: vanhusten heitteillejätöstä, laiminlyönneistä ja unohtamisesta niin laitoksissa kuin kotihoidossakin. Ne eivät ole yksittäistapauksia, pikemminkin sivistysvaltion häpeätahroja. Vanhusten märät vaipat, aliravitsemus, medikalisaatio ja häiriköiden sitominen eivät kuulu sivistysvaltioon, hyvinvointivaltiosta puhumattakaan. " G -korttia ei voi enää käyttää, koska Helsinki hylkäsi Guggenheim -museon. Mutta Kreikka -korttia voi käyttää, sillä Kreikka ei kuitenkaan kykene maksakaan kuin osan veloistansa. Tosin tämä tämä kuuluu valtiotasolle eikä kuntatasolle. Mitä muita rahaseikkailuja on tehty valtio- tai kuntatasolla, sen sijaan että rahat olisi käytetty esim. vanhustenpalveluihin?

päättäjät puhuvat

päättäjät puhuvat hoitotakuusta.mikä se on?vanhukset jätetään oman onnensa nojaan.minulle kävi niin.liukastuin,ja olkavarren luu murtui pirstaleiksi.särkylääkeresepti kouraan ja kotiin.kun paranemista ei tapahtunut,monien pyyntöjen ja ensiapukäyntien jälkeen pääsin kerroskuviin,joka todisti,ettei se ole lainkaan luutunut.aikaa on kulunut jo 5kuukautta.operoitavaksi ei pääse,ja öitään ei kivun takia pysty nukkumaan.sitten lääkärit ihmettelee,miksi on itkuinen ja väsynyt.mitään kiirettä eivät pidä,eivätkä välitä meistä vanhuksista.mehän ollaan tuottamattomia,kun kaikki nykyään mitataan rahassa.annan todella ala-arvoisennumeron kohtelustani.ei ihme,että vanhukset masentuvat,ja itsemurhat lisääntyvät,mutta sekö päättäjillä on tarkoituskin.

Valtio ja kunnat käyttävät

Valtio ja kunnat käyttävät kyllä oikeasti suurimman osan rahoista seikkailuihin virkamieskunnan palkkojen ja etujen korotuksiin koska heillä on se valta ja kansa menee aina samaan vipuun vaaleissa.Pitäisi olla joku riippumaton luokkituslaitos joka joka päivä antaisi julkista tietoa meidän yhteisistä varojen käyttöstä missä nimeenomaan väärinkäytökset pitäisi olla selvää selvemmin esillä.Ei bisnessmaailmassa turhaan ole luokituslaitoksia keksitty jotka kertoo pankkien ynnä muunkin talouden tilasta.

Paljonko julkishallinto

Paljonko julkishallinto tärvää rahaa konkurssikypsiin yrityksiin?

Monellako kunnalla on kunnia

Monellako kunnalla on kunnia omistaa kunniotettu ja pätevä sosionoomi kunnanjohtaja kuin Järvenpäällä? Nykyaikana kunnanjohtajaksi sosionoomi ei pääse, ei edes kepulaisten kunnissa. Järvenpäällä on ollut todella tuuria, kun saimme sosionoomimme. Sosionoomimme on lähestynyt rahvasta, ajellut humalassa autolla ja juopotellut työaikana, myöhästynyt laivasta. Voimeko parempaa toivoa? Toivottavasti sosionoomimme on pitkäikäinen ja antaa aurinkonsa loistaa yllemme. Iltarukoilen, että sosionoomin suojelijat eivät väsy työssään.

Hienoa että teillä on ihan

Hienoa että teillä on ihan perisuomalaisella tavalla toimiva suurvisiiri siellä..

Mitä me teemme pelkillä

Mitä me teemme pelkillä lupauksilla? Niitä ei voi syödä, eikä niissä voi asua! Lupausten lupauksia... niitä kun ei ole tarkoitustaan lunastaa. Ei kiinnosta puoluepukareiden perusteettomat lupaukset!!

Aivan. Katteettomien

Aivan. Katteettomien lupausten jakelussa demarit ovat voittamattomia.

Ulkoministerinä on demari,

Ulkoministerinä on demari, joka lupasi jatkossakin kuusi miljoonaa Afganistaniin. Olisiko rahalla ollut käyttöä kotimaassa? Edellinen presidentti ja hallitus kylvivät rahaa, jotta Suomi pääsisi YK:n turvallisuusneuvostoon äänestämään tyhjää. Turhan kallis patsastelupaikka UM:n edustajille.

Osaavat ne

Osaavat ne kokoomukselaisetkin mällätä! Mitä muuta Stubb on aikaansaanut kuin laskua Suomi-nimisestä brändistä, joka on pelkkä suhnupieru. Se ei näy, ei kuulu, ei tunnu, ei maistu, mutta haisee pahasti verovaroilla ostetulta imagolta, josta muodostettua valheellista kiiltokuvaa tahraavat yhä uudestaan perhe- ja joukkosurmien uhreista roiskuva veri! En puolusta demareita, he ovat minulle lähinnä demoneita, mutta katse peiliin siellä oikeistosiivessä kaiken kaikkiaan. Katse niihin sarviin ja hampaisiin!!

Vanhuspalvelulakia ei

<p><strong>Vanhuspalvelulakia ei sormeiltu </strong></p> <p>Johannes Koroma väittää, että olisin sormeillut valmista vanhuspalvelulakia ja poistanut sieltä tärkeät henkilöstömitoitukset. Väite on perätön.</p> <p>Edeltäjäni ministeri Risikko aloitti kauan kaivatun lain valmistelutyön viime hallituskauden loppupuolella. Silloinen lakiluonnos lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle. Palautetta tuli peräti 330 sivua.</p> <p>Uutena peruspalveluministerinä tuo palaute tuli minun työpöydälleni. Kuten hyvään lainvalmisteluun kuuluu, pidin tärkeänä, että saatu palaute huomioidaan lain jatkovalmistelussa.</p> <p>Kun viime syksynä nimesin työryhmän tekemään jatkovalmistelua, halusin siihen mukaan todellisia vanhustenhuollon asiantuntijoita kuten Sirkka-Liisa Kivelän, eduskunnan entisen oikeusasiamiehen Ritta-Leena Paunion sekä Eläkkeensaajien keskusliiton Arja Ojalan ja Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Vappu Taipaleen.</p> <p>Pidin tärkeänä, että työryhmä teki oman esityksensä ilman poliittista ohjausta. Eksaktien suhdelukuun perustuvien henkilöstömitoitusten suhteen työryhmä päätyi omasta kannastani poikkeavaan esitykseen.</p> <p>Henkilöstömitoitukseen työryhmä viittaa pykälässä joka kuuluu näin: Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.</p> <p>Tarkemman numeerisen henkilöstömitoituksen säätämiseksi työryhmä esittää asetuksen antamisen mahdollisuutta, joka on lakiin kirjattuna. Asetus on aivan yhtä velvoittava kuin itse lakikin.</p> <p>Työryhmä ei kuitenkaan ehdota asetuksen antamista samaan aikaan lain voimaan tulon kanssa, vaan myöhemmin mikäli tarvetta. Tähän asiaan haluan vielä palata.</p> <p>Pahoin pelkään, että ilman riittävän henkilöstömitoituksen määrittelyä velvoittavana alusta saakka, kunnissa ei hoideta asiaa kuntoon.</p> <p>Toisin kuin Johannes Koroma väittää, alkuperäisessä versiossa vanhuspalvelulaiksi henkilöstömitoituksista ei puhuttu lainkaan. Niitä ei ehdotettu sisällytettäväksi lakiin tai asetukseen. Näin ollen väite siitä, että minulla olisi ollut käsissäni valmis vanhuspalvelulaki ministeriksi tullessani, on perin erikoinen.</p> <p>Uudessa esityksessä ei erona vanhaan ole myöskään ikärajaa, vaan vanhuspalvelulain halutaan koskettavan kaikkia vanhuuseläkkeeseen oikeutettuja. Siihen sisältyy myös aivan uutena velvoitteena muun muassa gerontologien, geriatrien, turvallisen lääkehoidon, monialaisen kuntoutuksen sekä iäkkäiden suun terveydenhuollon riittävän asiantuntemuksen sisällyttäminen kunnan palveluihin.</p> <p>Asettamani työryhmä esittää myös, että vanhuksia on kuultava palvelusuunnitelmia tehtäessä ja heiltä sekä omaisilta ja työntekijöiltä on kerättävä säännöllisesti palaute palveluiden laadun ja riittävyyden toteutumisesta. Tämä palaute on laitettava julkisesti nähtäväksi ja sen on ohjattava kuntien päätöksentekoa.</p> <p>Esityksen mukaan kiireelliseen hoitoon pitäisi päästä välittömästi ja kiireettömään viivytyksettä mutta vähintään kolmen kuukauden sisällä.</p> <p>Esityksen mukaan palveluiden saamiseksi ei tarvitsisi tehdä kirjallista hakemusta, vaan suullinen pyyntö olisi yhtä sitova.</p> <p>Lakiesitys tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 aikana. Vanhuspalvelulain työryhmäluonnos on lähtenyt nyt lausuntokierrokselle. Palaute saadaan käyttöön muutaman viikon kuluttua. Sen jälkeen on poliittisen päätöksenteon aika.</p> <p>Vanhustenhuollon räikeät epäkohdat on korjattava ja tämän lain pitää velvoittaa siihen kaikissa Suomen kunnissa.</p> <p>Lain toinen puoli liittyy ikääntyneiden palveluiden muokkaamiseen. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja ihmistä ymmärtävää lähestymistä.</p> <p><strong>Maria Guzenina-Richardson </strong></p> <p>peruspalveluministeri (sd)</p>

Kunhan Guzenina ja kumppanit

Kunhan Guzenina ja kumppanit ymmärtäisivät, ettei pelkkä laki takaa, että sitä noudatettaisiin. Useita sosiaalilakeja rikotaan päivittäin ihan viranpuolesta tietämättömyyttään tai välinpitämättömyyttään, koska kukaan ei valvo, että lakia myös noudatetaan. Siksi lakia tulisikin valvoa ja rikkeistä myöskin henkilökohtainen rangaistus, pelkkä huomautus ei riitä! Se on jo niin moneenkertaan nähty!

Mene salaa puolarmetsän

Mene salaa puolarmetsän neloselle siinä sitä vahushoitoa on kerrakseen.

On käyty sekä nelosella

On käyty sekä nelosella kolmosella, että kakkosella, niin välinpitämätöntä ja kamalaa touhua, että minua ei sinne ikinä saa laittaa, enkä laita omaistanikaan. Vuosikymmenet kuluu ja mikään ei muutu paremmaksi, aloin huutaa vanhusten ja vammaisten hoitamattomuuden perään jo 90-luvun puolivälissä! Sain vastaani olevani valehtelija, sitten alkoivat jo muutamat muutkin herättää huomiota hoidon puutteesta enää ei voitu väittää meikäläistä valehtelemisesta. Ravistelin eri puolueita ja jotain apuja lähinnä omalle omaiselleni sain, mutta muuten ei näytä tämä vanhus- ja vammaisasia edistyvän, oli sitten puikoissa nainen tai mies. Heidät on helppo unohtaa ja maailmalla esitetään sivistys kansan terävintä kärkeä!!

KUNTAUUDISTUS /

KUNTAUUDISTUS / IKÄIHMISET? On omituista että kansakunta unohtaa fakta-asiat. Ei ole ikäihmisten syy jos heidän pitkäaikaiset työeläkekertymät on muutettu virtuaali-osakkeiksi ja oston jälkeen niiden arvo on mitätöitynyt??? Näin kasino talous on hukannut meidän sosiaaliturvan. Nyt kokoomus/kasinotalous yritti keinolla millä hyvänsä kääntää asian kuntien virheeksi ja yhdistää niitä. Mitä lisäarvoa syntyy viiden - kymmenen tyhjätaskukunnan yhdistämisestä? Vastaan, yksi supersuuri riitainen tyhjätasku???

Pitääkö vanhusten vaipat

Pitääkö vanhusten vaipat vaihtaa jo ennen kuin ne tulevat märiksi? Sellainen tuntuu olevan henki.

Vihtori Kossukola,

Vihtori Kossukola, sinunlaisiasi täällä tarvitaan raivaamaan pois tieltä risut ja männynkävyt!! Ongelmajätteet (työttömät, sairaat, vammaiset, vääränväriset, ylipainoiset.. jne.) yksinkertaisesti vaan halki, poikki ja pinoon!!?? Maan tapaan kaivetaan taas vallihaudat ja vihtori kosolat tekevät sen mikä on vahvemman tehtävä viidakossa! Siis TAPPAA heikompansa!!!! Kosola, jonka kossuversiona esiinnyt, oli julma tappaja, josta valkoiset kaavailivat jopa fasistityyppistä Suomen diktaattoria.

Sinulaisesi irvistelijä olepa

Sinulaisesi irvistelijä olepa varovainen tämä irvistelysi käy vielä omaan nilkkaasi! Vai luuletko olevasi ikinuori tai, ettet itse tai läheisesi koskaan joudu onnettomuuteen ja vammaudu, tai ettei itsellesi juuri se kaikkein tärkein ja rakkain koskaan joudu laitoshoitoon! Silloinko vasta heräät, kun omalle kohdallesi sattuu ja joudut näiden yhteiskunnan hoitojen armoille? Opettele edes häpeämään ja olemaan vaiti silloin, kun asioista ei itselläsi ole kunnollista tietoa!!

Luoja varjele meitä näiltä

Luoja varjele meitä näiltä valtuustoon yrittäjiltä kyläpolitikoilta, jotka laittavat tasaveron eliitti harrastuksiin. Muistakaa nämä nimet kun kunatvaalit lähestyvät. Kerran tuhlarit aina tuhlarit ja tuhlareille menolippu Impivaaraan.

On hyvä että

On hyvä että vanhuspalvelulaki tulee, kuinka velvoittava se on aika näyttää!Kuitenkin tärkein tä on että siitä tulee laki joka velvoittaa "asennetta" muuttamaan vanhuksiin kaikilta niiltä jotka hoidosta vastaa tai siihen tavalla tai toisella osallistuu!

Vanhuksista on pidettävä

Vanhuksista on pidettävä huolta, se on totta, mutta siitä jo on vuohkattu vuosikymmen. Mutta entäs lapset!?! Heistä puhutaan paljon vähemmän kuin vanhuksista ja kuitenkin LAPSET ovat TULEVAISUUS. Heidän varaansa tuleva maailman nojaa, jos sitä tulevaisuutta yleensä on. Itse edustan mennyttä maailmaa, vanhuutta, mutta olen enemmän huolissani tulevasta kuin menneestä. Tämän ajan vanhukset ovat RIKKAITA! He ovat saaneet aikanaan heti valmistuttuaan työpaikan, usein eläke-sellaisen. Heille on kertyneet isot säästöt ja eläkkeet. He ovat onnen porsaita! Näiden rikkaiden vanhusten pitää maksaa omat hoitonsa ja kulunsa, eikä maksattaa elämäänsä yhteiskunnalla. Miten suuret eläkkeet virkamiehillä, entisillä ministereillä, kansanedustajilla, yritysjohtajilla ja pienemmilläkin fiskaaleilla onkaan? SUURET! Polttopiste pois vanhusten huollosta ja katse LAPSIIN!! Sieltä, elämän alkupäästä ne kaikki ongelmat kumpuavat, sieltä se väkivalta ja pahoinvointi sikiää.

Kyllä lapset kuuluvat tähän

Kyllä lapset kuuluvat tähän samaan kategoriaan, vammaiset lapset yhtä heitteillä, kun vanhuksetkin. Terveiden lasten vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan heistä. Ja hyvät vanhemmat tekevätkin sen luontaisesti. Mutta ne lapset jotka ovat tavalla tai toisella heitteillä tai jopa hengenvaarassa, heidän puolestaan onkin taisteltava. Yksikin uhri lapsista on liikaa. Jokaisen aikuisen ihmisen täytyy automaattisesti suojella lasta, olipa se oma tai naapurin!

Lupausten aika on ohi

Lupausten aika on ohi nykyisten Vantaan päättäjien kohdalla... Lokakuussa on kaikilla tyytymättömillä vantaalaisilla äänestäjillä ilmaista mielipiteensä täällä kiroiltuja ankarammin - ruksi kohtaan "uusi" - pääosin näin. On aika nelosketjun näyttää, rahaanne käyttää...

Onkos teillä kenelläkään

Onkos teillä kenelläkään oikeasti käsitystä mitä tapahtuu esim. valtuuston kokouksessa. Menkääpä paikalle toteamaan mikä isojen lasten hiekkalaatikko se on. Mielestäni kaikkien äänestäjien pitäisi nähdä se kerran niin voisi oikeasti mielipiteet muuttua ja äänet lähteä sieltä oikealta jakautumaan vasemmalle. Periaatteesta huudellaan mitä sattuu ja vastustetaan kaikkea mitä "kilpaileva" puolue esittää. Näinkö kaupunkimme asioista todella päätetään?!

Kyllä suurelta osin on näin,

Kyllä suurelta osin on näin, mutta on kunnon valtuutettujakin jotka "henkeen ja vereen" ajavat lupaamaansa asiaa. Ja sillä ei ole merkitystä onko valtuutettu mies vai nainen, molemmissa, kun on sekä rehellisiä, että ketkuja! Olenpa kuullut erään naisvaltuutetun tuovan lupaamaansa asiaa esille kokouksessa ja sitten itse äänestänyt sitä vastaan. Että tällaista touhua on korkkiruuveilla!

Juu, on käyty - siksi sinne

Juu, on käyty - siksi sinne tahdon. Olen useasti vieraillut katsastamassa meininkiä. En minä suosittele vantaalaisia iltaansa pilaamaan - etenkin jos tykkäävät "viihde on hyväksi" - sloganista. Kuitenkin toivon kaikkien olevan kiinnostuneita politiikasta - politiikka on voima...oikein ymmärrettynä.

Politiikka on vain yksi ja

Politiikka on vain yksi ja nyt käytännöksi jumittunut tapa hoitaa asioita. Voisi ihminen keksiä parempiakin ratkaisuja TODELLA HOITAA asioita KUNTOON! Parlamentin penkkejä kuluttaa 200 tyhjäntoimittajaa, joille palkkiot ja muut etuudet valuvat kuin manulle illallinen, vaikkei nuo tyypit koskaan edes persettään penkkiin painaisi, saati sitten puheenvuoronapille. Hyvillä sossutuilla elävät, nuo onnenporsaat!! Nyt on viime vuodet vouhkattu esim. tuloerojen kaventamisesta kun samaan aikaan pörssipomojen ökysuuret palkat ja palkkiot ovat karanneet käsistä!! Mitä kokoomus on tehnyt muuta kuin lisännyt pökköä pesään eli kaiken aikaa eriarvoistanut yhteiskuntaa?!? Puheet ja teot ovat täysin ristiriidassa, puhutaan yhtä ja tehdään toista!! Politiikalle täytyy olla parempi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto!!

Oi jos kaikki vanhukset olisi

Oi jos kaikki vanhukset olisi rikkaita mutta näin ei vaan ole ja sitten heidän työnteosta ei kyllä paljon maksettukaan,sanoisin että suorastaan hävytön kirjoitus .Tämän päivän lapsista 95% täysin pois pilattuja hyvinvointiyhteiskunnan herkkuista.Eihän nuoren edes tarvii tehdä töitä jos ei kiinnosta.Se mitä elämä Suomessa oli 40-50 -60luvulla ei tälläinen kirjoittaja kyllä yhtään tiedä,silloin ei ollut kelaa tai muutakaan apua eikä kyllä hyvin maksettua työtäkään mistä olisi eläkettä kertynyt kunnolla.Toivottavasti tuklee lama ja pula aika niin katsotaan sitten kuka valittaa ja mistä.Tämän päivän Suomessa on elämä terveellä ihmisellä erittäin helppoa.

mitä vaikkapa puolarmetsän

mitä vaikkapa puolarmetsän "kotiin" ja luottamuksen syntymiseen tulee, se ei valitettavasti synny, koska henkilökunnalla on ollut yli vuosi aikaa näyttää väitettyä osaamista ja ammattitaitoa, joka karisee juoruilun, viitsimisen, häirinnän, harhojen, ja luulon harteille. Se painaa harteita eikä resurssipulaankaan saada helpotus tuolla toiminnalla. Voihan ne palautteet skrivata vaikka tänne, pieneen kuntalehteen kun tehdään artikkeleita oikeasta olemisesta paikassa ja ... Kauppa-autossa. Tai sitten vielä ylemmälle tasolle, vielä ylemmälle kuin johtoryhmä.

Ja luuletko, että näistä

Ja luuletko, että näistä asioista puhuttaisiin ollenkaan jos ei olisi tehty palautteita ja kanteluita kaikkein ylimpiin kerroksiin asti. Sitten vasta, kun lakia aletaan valvoa ja ihmisyys astuu voimaan alkaa jotain tapahtuakin. Ahneus, itsekkyys ja rahanvalta, kun lakkaa sanelemasta sääntöjä niin silloin eletään sivistysvaltiossa, jossa kaikki heikoimmat otetaan huomioon ja saavat tarvitsemaansa hoivaa ja tukea!!

Olisi todella puututtava

Olisi todella puututtava kovalla kädellä tämän ns. rikkaan Espoon viekamiesten ja valtuuston puuhasteluun. Maksamme kunnallisveroa mitä saadaan vastineeksi ei mitään vaan nämä tyhmät anheet kunnallispäättäjät jakavat vain toisilleen boonuksia. Terveuskeskusten toiminta on kuinjossain kehitysmaassa. Eikö näille saada mitään järkeä ja heittää pellolle. Muistakaa älkää äänestäkö samoja ja niitä jotka ovat kaupungin viroissa ei he aja muuta kuin omia palkkaetujaan.

Olen samaa mieltä. Tässä

Olen samaa mieltä. Tässä vähän aikaa, sitten oli otsikoissa Espoon terävin kärki saanut bonuksina niin ja niin paljon rahaa! Luulisi tämä terävän kärjen tällaisena aikana kieltäytyvän ko. bonuksistansa, mutta ei naama, kuin Naantalinpuuaurinko elvistellään vielä kuvissa. Kai he luulivat olevansa kovinkin hyviä kuntalaisille joiden veroista rahat otettiin. Fiksu virkamies olisi kieltäytynyt tai lahjoittanut summan hyväntekeväisyyteen. Mutta rahan ja vallanhimo sumentaa heidän näkemyksensä asioiden oikeaan tilaan!

On ministeri joka jatkuvasti

On ministeri joka jatkuvasti toistaa "HYVÄ KYSYMYS", ei riitä vastaukseksi pelkkä toteamus. Tekoja tarvitaan, niitä on kyllä odotettu.

Valitettavasti

Valitettavasti peruspalveluministeriltäkin (niinkuin kaikilta ns. vasemmiston ministereiltä) on mennyt totaalisesti ohi se tosia asia, jos ei säädetä lain velvoitusta henkilökuntamäärästä (henkilöstömitoitusta) niin ns. vanhuspalvelulakikin on "torso". Nämä vasemmiston ministerit huolehtivat ase- ja ohjus/rakettihankinnoista ja afganistanin sotaan (yksitään 6 milj. euroa) jaettavista valtiomme rahoista, unohtamatta alistuista EVM määräyksiin ja pankkien ja veijjareiden tukemista. Tässäkö on reilun suomen koko kuva ? Jori Porspakka Jokela

Olennaisia näkökulmia.

Olennaisia näkökulmia. Tärkeää on siis henkilöstön riittävä mitoitus, toimivat tilat ja hyvä työn organisointi ja viihtyisä työympäristö sekä toimiva tiimityö oikeudenmukaisine palkkauksineen. Yksinkertaista, mutta totta. Hyviä esimerkkejä, mutta myös kielteisiä, löytyy ympäri Suomea. Yksityistäminen ei ole ratkaisu ellei yllä mainitut seikat ole huomioitu. Väärä tehokkuus pilaa "omenatynnyrin". Ottakaa oppia Nokiasta, jonka johto hehkutti muutama vuosi sitten "hyviä olemme jos pystymme asemamme tyrimään". Tuolloin oli Nokia markkinajohtaja ja pörssikurssi yläviistossa. Se on mennyttä nyt ja toimeen on tultava näillä mitä on. Positiivisuus olisi hyvä lähtökohta, mutta kuunnelkaapa (kuten veljeni tekee) esim. F1 selostajia; mitä huonommin Kimillä näyttäisi menevän, sitä iloisemmin selostus luistaa! Olemmeko vielä kateita metsäsuomalaisia jotka emme suo paremmille menestystä?

Älkääs ny! Niskalenkki

Älkääs ny! Niskalenkki Kataisen hyvä bisnes ei saa jäädä huomaamatta! Käyttäkää ensi vaaleissa ääntänne! Niinhän teittekin, kalliiksi tulee....

Olennainen kysymys: Miten

Olennainen kysymys: Miten syntyy säästöjä kuntien/kaupungin virkamiehistössä/ portaassa kun on olemassa 5 viiden vuoden irtisanomissuoja. Joka tyypillä kun vaan on tämä 5 vuotta varmaa tuloa/työpaikkaa voimassa. Myös kaupungin myymissä firmoissa lämpö/isännöinti tms. firmoissa tämä voimassa? Henkilökunnan kannalta tietysti mu- kavaa, mutta mistä syntyy säästöt jotka veronmaksaja odottaa/olettaa. Eli sama sakki te- kee tai ei hommia. Seuraavat 5 vuotta. Sammatissa kai jatkoaika, kun tuli nämä uudet kuntaliitokset? Karjalohjan- Nummi-Pusulan virkamiehet ainakin 5 vuotta virassaan.

Säästöt tulevat sitten 5

Säästöt tulevat sitten 5 vuoden päästä henkilöstömenojen osalta. Tilanne siis pysyy samanlaisena tehtiinpä kuntaliitos tai ei. Jos ei tehdä kuntaliitosta, niin henkilöstömenojen säästöjä ei saada edes 5 vuoden päästä. Henkilöstösäästöt syntynevät lähinnä hallinnosta, mutta ei suoritusportaasta. Näin koska asukasmäärähän ei kuntaliitoksissa vähene yhtään. Opettajia, poliiseja, lääkäreitä, yms tarvitaan suunnilleen yhtä paljon kuin ennenkin. Pelkät henkilöstösäästöt ei varmaan olekaan keskeisin peruste kuntaliitoksille.

Jengillä vantaalaisten, kova

Jengillä vantaalaisten, kova on meno päällä... Hyvä näin - tämä meininki voi tuoda uusia tuulia Vantaan reikäiseen lippuun, tuulia, jotka puhaltavat tuon Vantaan silppulipun reiättömäksi... Koko nykyinen Vantaan valtuusto on aika kierrättää...kauas, kauas pois nykyisiltä tuoleiltaan...ja takas ei oo tulemista. 67 uutta valtuutettua syksyn vaalien jälkeen, yritetään edes. On mahdollista, että minä olen ehdokkaana valtuutetuksi. Olisin yksi uusista - hyvin mielelläni. Lupaan: "Mummoilta en leikkaa mitään." Ja se on selvä, minä en paina punaista, silloin kun huomaan, että pientä aiotaan riistää. Minä en ole puolueen sätkynukke...siksi, olisikin varminta yrittää yksin, omalla listallaan Vantaan valtuustoon. Ei sinne rahalla pidä itseään ostaa - minä en osta sinulta rahalla mitään. Annan vain itseni, kykyni ja tahtoni käyttöösi , setelinkuvaa en näytä, ei minua mainoksissa tule näkymään... Tekoni näkyvät - tämä on varma brändini.

Kuntalainen X kovin optimisti

Kuntalainen X kovin optimisti henkilöstömenojen suhteen. Mistä ne säästöt syntyvät ellei ylisuurista henkilömääristä päästä eroon. Tuo, että suorittavaa porrasta ei karsita on toive- ajattelua. Rahvas ulkoistetaan reppufirmoille ja palvelut ostetaan niiltä. Päällystövirkoja on koko ajan lisätty esim. Lohjalla. Ja kohta tulee lisää Karjalohjalta ja Nummi-Pusulasta. Periaatteena on, että isompi yksikkö vaatii isomman päällystön. Salossa hyvä esimerkki kun 10 kuntaa/kaupunkia pantiin yhteen. Päälliköitä niin, että päät kolisee toimistoissa.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet