Mainos: Helsingin seudun kauppakamari

Kuunnellaanko kaavoituksessa yrityksiä ollenkaan? – ”Ratikkahanke on kaikista keskeisintä”

Vantaalla käydään erinomaista vuoropuhelua yritysten ja kaupungin välillä.

HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen toimii puheenjohtajana maankäyttöasioiden yhteistyöryhmässä, jolla on aito halu kehittää Vantaata yhdessä.

Mainos | Esimerkkinä vuoropuhelusta on Helsingin seudun kauppakamarin kokoama maankäyttöasioiden yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina kaupungin lisäksi vantaalaisia yrityksiä eri toimialoilta. Puheenjohtajana toimiva HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen kuvaa tämäntyyppistä yhteistyötä mahdollistajaksi. Kun yritykset pääsevät ääneen jo kaavoitusvaiheessa, on lopputuloskin kaikkia tahoja palveleva.

-Mukana on toimijoita, joita aidosti kiinnostaa Vantaan kehittäminen. Ensimmäisessä kokouksessamme kaupungin edustajat esittelivät Vantaan ratikan, Tikkurilan ja Länsimäen kaavarunkojen luonnoksia. Keskustelua käytiin erinomaisen hyvässä hengessä. Yrityksillä on erilaisia intressejä ja toiveita ja kaavoituksessa näitä yhteensovitetaan. Myös kompromisseja joudutaan tekemään, mutta kun yhdessä pelataan, saadaan koko paketti toimimaan.

Kasvusuunta pohjoiseen

Karjalainen näkeekin Vantaan kasvun ja kehittymisen pitkälle tulevaisuuteen. Vantaa on iso logistinen keskus, jonka kasvun rajat lentokentän eteläpuolella tulevat kohta vastaan. Laajennussuunnitelmia on jo ilmassa, sillä kaupunki kasvaa vinhaa vauhtia yli 300 000 asukkaan kaupungiksi.

-Ratikkalinjan lisäksi on suunnitelmissa Kehä nelosen rakentaminen lentokentän pohjoispuolelle. Se avaa yritystoimijoille täysin uusia mahdollisuuksia. Meidän yhteisenä tavoitteenamme on kaupunki, joka on hyvä sekä kaupunkilaisille että yrityksille. Sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja ja parhaimmillaan olemme työpaikkaomavaraisia tulevaisuudessa.

Myönteiset vaikutukset näkyvät jo etupainotteisesti

Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä pitää ratikkahanketta kaikkein keskeisimpänä Vantaan kehityksen kannalta. Vastaavanlaisen hankkeen myönteiset vaikutukset ovat näkyvissä esimerkiksi Tampereella.

-Tämä on kaupunkikehityshanke, joka luo alueellemme uutta elinvoimaa ja on siksikin kaavoituksen kannalta erittäin tärkeä. Kaavarunko valmistuu ensi vuoden aikana ja tuleva uusi valtuusto päättää asiasta vuonna 2023. Muun muassa Tampereella on havaittu, että myönteiset vaikutukset alkavat näkyä jo etupainotteisesti: ”Ratikkakaupunki” alkaa rakentua heti, kun valtuusto on tehnyt päätöksen.

Kehä nelosen osalta aluevaraussuunnitelma on tehty. Kyseessä on valtion toteuttama hanke, johon Vantaan kaupunki on valmistautunut.

-Toivomme, että se toteutuu ja sujuvoittaa osaltaan raskasta liikennettä ja samalla Kehä kolmosen ruuhkia. Olemme tähän jo varautuneet yleiskaavan osalta, Penttilä toteaa.

Helsingin seudun kauppakamari

Juttusarjassa nostetaan kuntavaalien alla esille yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan.

Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

Lue lisää Helsingin seudun kauppakamarista täältä ja tutustu vaikuttamistyöhön täältä.

Helsingin seudun kauppakamarin lehti