Mainos: Helsingin seudun kauppakamari

Miten parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta? Ennakointikamarin kysely näyttää jo aavistuksen vihreää

Ennakointikamaria vetävän projektipäällikkö Olli Ojan mukaan Uudenmaan mittarit alkavat näyttää jo aavistuksen vihreää.

Mainos | Uudellamaalla on tehty pitkäkestoista ennakointityötä työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistamiseksi. Helsingin seudun kauppakamarin ylläpitämä Ennakointikamari kokoaa yhteen kauppakamarin lisäksi koulutusalan edustajia sekä Uudenmaan liiton ja työvoimahallinnon asiantuntijoita. Projektipäällikkö Olli Oja pitääkin tämän tyyppistä yhteistyötä alueen työvoiman kohtaannon kannalta tärkeänä. Viimeisimmän kauppakamarin jäsenyrityksille tehdyn kyselyn perusteella Uudenmaan taloustilanteessa alkaa näkyä valoa tunnelin päässä.

-Seuraavan touko-kesäkuun vaihteessa ilmestyvän tilannekatsauksen mukaan monet mittarit näyttävät varovaista vihreää. Työvoiman kysyntä kasvaa, mutta samalla kasvavana haasteena on, mistä saadaan osaavaa työvoimaa. Jopa 59 % kyselyyn vastanneista totesi, että pula osaavasta työvoimasta on jatkuvaa.

Taikatemppuja ei ole olemassa

Oja toteaakin, että kyse on monimutkaisesta ja -tahoisesta haasteesta, johon ei ole yksinkertaista ratkaisua edes olemassa. Edellisen tilannekatsauksen perusteella keskityttiin nuorten työllisyystilanteeseen, maahanmuuttajiin ja jatkuvaan oppimiseen. Työ osaavan työvoiman kohdentamisessa jatkuu myös tänä keväänä.

-Tilanteeseen ei ole mitään taikatemppua olemassa. Uudellamaalla on sitkeä pula osaavista tekijöistä muun muassa rakennus- ja sosiaali- ja terveysalalla, pääkaupunkiseudulla puolestaan informaatioteknologian toimialalla. Korkeakoulujen aloituspaikkojen riittävyys on varmistettava, ammatillisen koulutuksen on osuttava työelämän tarpeisiin ja työssäoppimisen mahdollisuudet on taattava.

Myös yrityselämää kuunnellaan

Mennyt etätyöaikakausi on näyttänyt konkreettisesti sen, miksi informaatioteknologia osaamisalana on kasvava. Nähtäväksi jää, kuinka pysyväksi esimerkiksi etätyö jää ja miten se osaltaan vaikuttaa osaamispulaan.

-Yhtäkkiä etätyö, uudet työkalut ja digisovellukset olivatkin lähes kaikkien arkipäivää. Esimerkiksi palvelualalla digitaaliset ratkaisut ja tekoälyn käyttö lisääntyvät ja muuttavat rakenteita. Toisaalta monet pandemian mukanaan tuomat ilmiöt ovat tehneet tuloaan jo aiemmin. Korona on näiltä osin vain nopeuttanut kehitystä, Oja pohtii.

Kesäkuun alussa Ennakointikamari kokoontuu edellä mainittujen teemojen ympärille ja miettii ratkaisuehdotuksia ja uusia toimintamalleja. Myös yritysmaailmaa kuunnellaan.

-Katsotaan yhdessä, missä ollaan nyt ja keskitytään työvoiman saatavuuden edistämiseen kaikin tavoin. Kaikki verkostomme toimijat ovat todella aktiivisia emmekä pohdi pelkästään keskenämme, tapaamisissamme on aina myös yrittäjiä ja työnantajia mukana. Pidän sitä erittäin arvokkaana lisänä.

Helsingin seudun kauppakamari

Juttusarjassa nostetaan kuntavaalien alla esille yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan.

Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

Lue lisää Helsingin seudun kauppakamarista täältä ja tutustu vaikuttamistyöhön täältä.

Helsingin seudun kauppakamarin lehti