Blogi: Mitä Sote-uudistus muuttaa Vantaalla?

Sote-uudistus vie uskomattoman paljon päätösvaltaa Vantaan kaupunginvaltuustolta ja lautakunnilta hyvinvointialueelle.

Mainos | Kaikki tietävät, että terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelujen hoitaminen siirtyy Vantaalta hyvinvointialueelle. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Vantaalta siirtyy hyvinvointialueelle sekä tehtäviä, päätösvaltaa että noin 4000 työntekijää. Laitoin tästä tiivistelmän kolumnin loppuun.

Siirtyviä toimialoja on paljon. Esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, kaiken ikäisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut sekä ikääntyneiden hoiva- ja asumispalvelut.

Se, mitä tämä vaikuttaa meidän jokaisen arkeen, päätetään nyt viikonlopulla valittavassa aluevaltuustossa.

Seuraavan neljän vuoden aikana aluevaltuusto päättää, missä terveyskeskukset ja pelastuspalvelut sijaitsevat. Saadaanko ihmiset jonoista hoitoon, millaisia kotipalveluja ja nuorten mielenterveyspalveluja on. Saadaanko palveluseteleitä, liikkuvia palveluja, etävastaanottoja…

Ja - mikä tärkeintä - miten saadaan rahat riittämään näihin kaikkiin.

Paranevatko palvelut, riittääkö raha paremmin?

Sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluihin kuluu Suomessa noin 20,63 miljardia euroa vuodessa. Niillä toimii noin 173 000 työntekijää.

Vuoden 2023 alussa tämä kokonaisuus siirtyy 21 hyvinvointialueelle. Tähän asti kunnat ovat hoitaneet ne osin itse ja osin 20 sairaanhoitopiirin avulla.

Sairaanhoitopiirit ovat alueen kuntien perustamia kuntayhtymiä. Osa niistä tuottaa terveyspalveluja, osa myös sosiaalipalveluja. Esimerkki jälkimmäisestä on Kainuun kuntien yhteinen sairaanhoitopiiri Kainuun sote.

Kainuussa tämä uudistus siis tarkoittaa lähinnä sitä, että ”Kainuun sote” korvataan ”Kainuun hyvinvointialueella”. Mikä tässä säästää rahaa ja tekee palveluita paremmaksi, on minulle - ja aika monelle muullekin – arvoitus.

Mikä tässä leventää hartioita?

Sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli hillitä kustannusten nousua ja leventää palvelujen tuottamisen hartioita

Kustannusten hillinnästä ei ole enää juuri puhuttu. Leveämmistä hartioista sen sijaan puhutaan yhä.

Mutta miten totta sekään on? Suomessahan on ollut jo pitkään 20 sairaanhoitopiiriä. Kunnat loivat itse leveämmät hartiat niihin tehtäviin, joissa näkivät ne tarpeellisiksi. Niiden korvaaminen hyvinvointialueilla ei tuo merkittävää hyötyä.

Tervettä talousjärkeä tarvitaan

Se on suuri sääli, sillä hyvinvointipalveluihin tarvitaan suunnaton määrä rahaa. Koska Suomi ikääntyy, työssäkäyvän ikäluokan osuus väestöstä pienenee vuosi vuodelta. Samalla hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa.

Siksi aluevaltuustoissa tarvitaan tervettä talousjärkeä. Hyvinvointipalveluihin varatut rahat on käytettävä viisaasti, että palveluita riittää kaikille tarvitseville eikä suomalaisten verotaakka entisestään kiristy.

Siinä suhteessa todellinen soteuudistus on vasta edessä. Se tehdään nyt viikonlopulla valittavissa aluevaltuustoissa.

Pitkälti yli kolmannes tehtävistä siirtyy

Pitkälti yli kolmannes Vantaan kaupungin työntekijöistä, päätösvallasta ja budjettivaroista siirtyy hyvinvointialueelle.

Siirtyvät toimialat

Esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, ikääntyneiden koti-, asumis- ja hoivapalvelut, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, sekä palokunta- ja pelastuspalvelut.

Henkilöstö

Vantaan kaupungin 10 692 työntekijästä noin 4000 siirtyy hyvinvointialueelle. Noin 3350 heistä siirtyy sosiaali- ja terveyspuolelta, 500 pelastustoimesta, 100 oppilashuollosta ja noin 100 erilaisista tukipalveluista

Yli 43 % budjetista

Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät nykyisin 770 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia Vantaan budjetista. Sen lisäksi myös palo - ja pelastustoimen osuus ja omaisuutta siirtyy.

Päätösvaltaa

Hyvinvointialueen valtuusto päättää jatkossa mm. siitä, missä terveyskeskukset, sosiaalipalvelut, senioritalot ja pelastuspalvelut sijaitsevat. Mitä tehdään hoitojonojen lyhentämiseksi, miten tuetaan ikäihmisten kotihoitoa, otetaanko palvelusetelit ja etävastaanotot käyttöön jne.

Lauri Kaira

Lakimies, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Vantaan-Keravan hyvinvointialue

185

Kokoomus

Lauri Kaira

Lakimies, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Vantaan-Keravan hyvinvointialue

185

Kokoomus

Lue lisää