Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kenen haluat päättävän asioistasi?

Eduskuntavaaleissa sinun kannattaa äänestää rohkeasti ehdokasta, joka vastaa arvojasi ja joka ajaa sinulle tärkeitä asioita.

Mainos | Vantaan kaupunki julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa 15.11.2022. Tavoitteisiin on nostettu Vantaan ja koko Suomen menestymisen kannalta keskeisiä asioita, joita toivomme eduskunnassa edistettävän. Uskomme myös yhteistyön voimaan ja olemme siksi laatineet yhteisiä tavoitteita myös pääkaupunkiseudun kaupunkien, kuuden suurimman kaupungin ja 21 suurimman kaupungin kanssa yhdessä.

Pyrimme tuomaan näitä tavoitteita aktiivisesti esille julkisessa keskustelussa ja viemään niistä viestiä kaikille niille tahoille, jotka pystyvät tulevaan, maan laajuiseen hallitusohjelmaan vaikuttamaan. Haluamme, että suurten, kasvavien kaupunkien merkitys näkyy myös eduskuntavaaleissa ja että meidän viestimme tavoittaa myös valtakunnan politiikan.

Tavoitteena kestävä tulevaisuus ja saavutettava Suomi

Hyvät liikenneyhteydet kaupungin sisällä, kaupunkien välillä ja maan rajojen ulkopuolelle luovat edellytykset koko Suomen taloudelliselle menestykselle. Valtion onkin tehtävä lisäinvestointeja liikenneverkon kehittämiseen, sillä toimiva joukkoliikenneverkko tukee niin oikeudenmukaista ja tasavertaista arkea kuin pääkaupunkiseudun yritysten ja elinkeinoelämän toimintaa. Kestävä tulevaisuus rakentuu vähäpäästöisen ja tasavertaisesti eri ihmisryhmien tavoitettavissa olevan joukkoliikenteen varaan.

Seuraavan hallituksen tulisikin muistaa saavutettavuuden ja kestävää tulevaisuutta tavoittelevien investointien merkityksen tulevaa hallitusohjelmaa laatiessaan.

Kaupunkien Suomi panostaa saavutettavuuteen

Kestävää kaupunkirakennetta ja hiilineutraalisuutta edistetään laajentamalla joukkoliikenneverkkoa. Samalla vähennetään asukkaiden eriarvoistumista, parannetaan asuinalueiden ja palvelujen saavutettavuutta sekä varmistetaan työvoiman liikkuvuus. Kasvavien kaupunkien joukkoliikenteen turvaaminen edellyttää kuitenkin sitä, että valtio nostaa 2010-luvun kitsastelun jälkeen suhteellisen osuutensa liikenneinvestointien rahoituksesta takaisin 2000-luvun keskimääräiselle tasolle

Vantaalla eletään keväällä jännittäviä aikoja vaalien lisäksi myös siksi, että päätös Vantaan ratikasta tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vielä tämän kevään aikana. Ratikka olisi tärkeä osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää ja osa Euroopan unionin TEN-T-joukkoliikenneverkostoa, sillä se parantaisi satojentuhansien suomalaisten yhteyksiä niin kotikaupungissa, kotimaassa kuin ulkomailla lentokenttäyhteyden myötä. Valtion tulisikin sitoutua rahoittamaan ratikkaa vähintään 30 % osuudella arvioiduista kuluista.

Matkaketjut turvaavat kansainväliset yhteydet

Kilpailukykymme riippuu kansainvälisistä yhteyksistä. Investointeja, osaajia, yrittäjiä ja yrittäjiä tänne houkuttelevat sujuva lentoliikenne ja sen ympärille rakentuvat matkaketjut, minkä vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että hallitus varmistaa suomalaisen lentoliikenteen kilpailukyvyn eikä heikennä sitä kansallisella haittaverolla eikä muuta Euroopan unionia suuremmilla kustannuksilla.

Helsinki-Vantaan lentoasemaan kytkeytyy 140 000 ihmisen työpaikka. Tulevan hallituksen tulee edistää lentokenttäalueen kehittämistä kansainvälisen yritystoiminnan ja osaamisen keskukseksi ja kansainväliset mittapuut täyttäväksi matkakeskukseksi. Myös lentoaseman saavutettavuuden kehittäminen tulee ottaa prioriteetiksi: lentorata vahvistaisi lentoaseman alueellista saavutettavuutta, raideliikenteen asemaa matkaketjuissa sekä Suomen kilpailukykyä. Sen jatkosuunnittelua pitää edistää osana Suomi-radan suunnittelua. Konkreettisesti Lentorata lisäisi raideliikenteen kapasiteettia Pasila–Kerava-osuudella, lyhentäisi matka-aikoja lentoasemalle ja parantaisi junaliikenteen häiriönsietokykyä.

Matkailu oli yksi koronapandemian ja muun maailmantilanteen kurittamia aloja. Se tarvitsisi nyt nykyistä huomattavasti suurempaa näkyvyyttä sekä maakuvan vahvistamista. Matkailumarkkinoinnin resurssit onkin saatava muiden Pohjoismaiden tasolle. Haluamme hallituksen käynnistävän hankekokonaisuuden, jolla rakennetaan matkailuklusteri ja yhtenäinen matkailuekosysteemi, minkä lisäksi Suomen maakuvatyössä on kulttuurille ja matkailulle saatava nykyistä enemmän näkyvyyttä.

Ilmailuhistoria on tärkeä osa Suomen kansainvälistymisen tarinaa, ja siksi tulevan hallituksen olisi satsattava Vantaan kaupungin ja Ilmailumuseon Uusi ilmailumuseo -hankkeeseen, jotta museo voidaan uudistaa kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi ja vahvistaa sen asemaa valtakunnallisena vastuumuseona.

Tulevan hallituksen tulee mahdollistaa kaupunkien edellytykset johtaa kestävää kasvua!

Lue lisää vaaleista vantaa.fi/vaalit

#vaaliaitoutta #vantauduaitoudelle