Toimiva Koivukylä - Toimari ry

Toimiva Koivukylä – Toimari ry on vantaalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimialueellaan tukea ja edistää jäsenjärjestöjensä ja jäsentensä toimintaedellytyksiä ja toimialueen eri tahojen yhteistyötä. Yhdistykseen kuuluu 34 jäsenjärjestöä. Yhdistys voi yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa järjestää kokouksia, esitelmä-, selostus- ja keskustelutilaisuuksia, elokuvaesityksiä, näyttelyitä sekä juhlia.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen kansalainen ja järjestö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy sen säännöt ja jonka kotipaikka on yhdistyksen toimialueella.