Luokanopettajan puheenvuoro

Opettaja Hannele Karhulan kokemuksen mukaan luontokouluopetus tukee erinomaisesti muuta koulutyötä.

Minerva Schultz

Luontokouluopettaja Olli Viding ohjeistaa montessoriluokan oppilaita seuraavaa metsässä suoritettavaa tehtävää varten.

Hannele Karhula

Vantaan luontokoulun säilymisen puolesta

Vantaan luontokoulu tunnetaan laadukkaasta ja elämyksellisestä ympäristökasvatuksesta ja monipuolisesta retkitarjonnasta. Mikä voisikaan olla parempi tapa kasvattaa oppilaista ympäristöä kunnioittavia ja suojelevia kansalaisia kuin viedä heidät ulos luokasta luontoon ammattitaitoisten ohjaajien järjestämälle oppitunnille? Tämä ajatus sopii yhteen niin valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteiden kuin luokanopettajakoulutuksen painopisteiden kanssa. 

Luokkamme pääsi mukaan Vantaan luontokoulun kummiluokkatoimintaan lukuvuodeksi 2010–2011. Yhteistyö koulun ulkopuolisen tahon kanssa motivoi oppilaita ja opettajaa sekä toi selkeän punaisen langan koko lukuvuoden ympäristökasvatukseen. Oppilaat olivat kesätehtävänään tunnistaneet kasveja ja keränneet niitä kansioon. Syksyn luontokoulun retkillä tutustuimme niin metsien pieniin asukkaisiin, suomaastoon, ravintoketjuihin kuin yhteyttämisen ideaan hauskojen ja samalla informatiivisten leikkien ja tehtävien kautta. Ohjaajamme Huli (Katja) ja Olli kertoivat meille luontokoulun rakennuksen historiasta ja entisajan koulun käynnistä samaisessa rakennuksessa. Kevätlukukaudella saimme mahdollisuuden vierailla Härmälän maatilalla eläimiä katsomassa ja Vuosaaren Kallvikin rannalla lintuja ja vesielämiä etsimässä. Retkien välissä teimme luokassa ennakkotehtäviä sekä kertasimme opittuja asioita. Kummiluokkien opettajille järjestettiin kolme perehdytysiltaa, joiden lisäksi oli mahdollisuus osallistua muille luontokoulun järjestämille kursseille. 

Luontokoulun kummiluokkavuosi oli mieleenpainuva ja rikastuttava kokemus, joka jätti innostuksen kipinän luonnossa liikkumiseen. Pelkällä kirjaopilla tai virtuaalisella luonnon tarkkailulla ei olisi saavutettu niitä ilon ja onnistumisen hetkiä, joita oppilaat metsässä ja vesistöjen rannoilla kokivat. Ympäristökasvatuksen lisäksi huolellisesti suunnitelluilla ja järjestetyillä retkillä oli muutakin painoarvoa, kuten kuinka toimia ryhmän jäsenenä, huolehtia säänmukaisesta retkivarustuksesta ja tarkkailla luonnon merkkejä pitkäjänteisesti. 

Vantaan luontokoulun toiminnan tukemisen lakkauttaminen olisi hyvin lyhytnäköinen päätös, joka veisi monelta koululaiselta mahdollisuuden positiivisen luontosuhteen kehittämiseen sekä opettajilta työvälineiden, vertaistuen ja tietotaidon kartuttamiseen. Kuinka Vantaa voi ottaa painopistestrategiakseen kestävän kehityksen siirtämällä samanaikaisesti syrjään historiallisesti merkittävän osan koulujen ympäristökasvatusta? Vantaan kaupungin tulisi ylpeänä säilyttää, tukea ja tuoda esiin upeasti toimiva, lämminhenkinen ja avarakatseinen luontokoulunsa, jonka toiminnan tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä ympäristön ja ihmisten hyvinvointina. 

 

Montessoriluokan 3–6 opettaja Hannele Karhula 

Kuusikon koulu

 

Haluatko vaikuttaa? Allekirjoita adressi luontokoulun säilyttämisen puolesta!

www.adressit.com/vantaan_ainoa_luontokoulu_pois_lakkautuslistalta

Suomen luonnonsuojeluliitto Vantaa

Suomen luonnonsuojeluliitto Vantaan keskeisenä päämääränä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Vantaan kaupungin alueella. Järjestämme luontokouluopetusta, niittytalkoita ja retkiä Vantaan luontoon ja laadimme lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin. Jos haluat lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, haluat liittyä jäseneksi tai sinua askarruttaa jokin Vantaan luontoon tai ympäristöön liittyvä asia, ota yhteyttä! Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme, mistä löytyy myös lisätietoa yhdistyksemme toiminnasta.