Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Mikä on ikääntyvän ihmisen mielenterveyden hinta? – Lakkautettavat Havurasti ja Myyrasti ovat ehkäisseet monenlaista inhimillistä kärsimystä sekä tukeneet päihteidenkäytön hallintaa ja lievittäneet masennus- ja ahdistusoireita

Rastien yhteisöllisyys on onnistunut vahvalla rakentamisella ja osallisena ovat olleet kaikki rastilaiset, kertovat Rasteissa pitkään työskennelleet kirjoittajat.

Ikääntyvät ovat tänä keväänä kärsineet erityisen paljon ja mielenterveysongelmien on valtakunnallisesti arvioitu lisääntyneen.

Vantaan kaupunki on osoittanut huolta ikääntyvien yksinäisyydestä ja matalan kynnyksen paikkojen vähäisyydestä, mutta on lakkauttamassa ikääntyvien mielenterveysyhteisöjen Havurastin ja Myyrastin pitkäaikaisen rahoituksen. Huolimatta siitä, että hyvinvointia tukevien palvelujen rahoittamista kannustetaan julkisesti jatkamaan jo poikkeusolojen aiheuttamien lieveilmiöiden vuoksi.

Rastien avoimet ovet ovat yli 20 vuotta tarjonneet vantaalaisille ikääntyville tukea ja apua. Toimintaa rahoitetaan kaupungin lisäksi Stean avustuksella. Rastien vaikutukset ikääntyvien elämään vuosien varrella ovat euroina vaikeasti arvioitavissa, koska todelliset vaikutukset näyttäytyvät ikääntyvien arjessa valitettavan näkymättömällä tavalla päättäjien suuntaan.

Rastien malli on yksinkertainen ja perustuu vahvasti yhteisöllisyyteen. Avoimien ovien ja matalan kynnyksen kautta yhteisöihin on liittynyt mukaan paljon sellaisia ikääntyviä, joilla mielenterveysongelmat vaikuttavat oleellisesti osallistumiseen ja kynnys lähteä ylipäätään mihinkään on korkea. Hauras mielenterveys voi estää osallistumisen esimerkiksi perinteiseen eläkeläistoimintaan tai kerhoihin.

Rastien yhteisöllisyys on onnistunut vahvalla rakentamisella ja osallisena ovat olleet kaikki rastilaiset. Yhteisöihin on onnistuttu kokoamaan hyvin erilaisia ihmisiä, yhteisöjen kannustaessa ihmisiä toimimaan yhdessä taitavan ohjauksen ja yhteisön voimavarojen hyödyntämisen avulla. Tärkeää on ollut vertaisuus muiden samassa elämäntilanteessa olevien ikääntyvien kanssa.

Rastit ovat ehkäisseet ikääntyvien yksinäisyyttä, vähentäneet pahoinvointia ja inhimillistä kärsimystä, tukeneet päihteidenkäytön hallintaa ja lievittäneet masennus- ja ahdistusoireita. Tämä on perusteltavissa Rastien kävijöiden palautteilla, omaisten näkemyksillä sekä yhteistyökumppaneiden ja verkostojen arvioilla. Kuunnellaanko päätöksenteossa lainkaan ikääntyneitä, omaisia ja ammattilaisia?

Taloudellisesta näkökulmasta Rastien toiminta on edullista kustannusten syntyessä suurimmaksi osaksi tila- ja henkilöstökustannuksista.

Toiminnan voidaan arvioida vähentävän julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, kuten päivystys- ja osastohoidon, tarvetta. Esimerkiksi Husin erikoissairaanhoito on kokenut Rastit tärkeänä sekä kustannuksia säästävinä ja Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry korvaamattomina paikkoina.

Haastamme rahoituksen lopettamisen puolesta olevia arvioimaan tulevia kustannuksia: millä tavalla säästö näyttäytyy vuoden tai kahden päästä Rastien toiminnan loppumisesta? Puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen kasvusta.

Monen ikääntyvän arjessa Rastit ovat olleet rinnalla tarpeen mukaan ja kappaleen matkaa. Yksinäisten ikääntyvien kohdalla rahoituksen katkaiseminen on kohtuuton päätös.

Marika Alamikkotervo Eveliina Haapa-aho Rastien entiset pitkäaikaiset työntekijät