Mielipide: Esteetön yhteiskunta hyödyttää kaikkia

Vantaan tulee käynnistää poikkihallinnollinen esteettömyyttä edistävä hanke, kirjoittaja vaatii.

Kaikkien on voitava osallistua yhteiskuntaan. Esteetön yhteiskunta hyödyttää etenkin lapsiperheitä, vieraskielisiä, iäkkäitä ja vammaisia ihmisiä.

Esteettömyys on muun muassa hissejä, luiskia, selkokieltä, hajusteettomuutta, hälyttömyyttä, induktiosilmukoita, ruudunlukuohjelmia, tulkkauspalveluita, pistekirjoitusta ja videoiden tekstittämistä.

Vantaan tulee käynnistää poikkihallinnollinen esteettömyyttä edistävä hanke. Julkisten tilaisuuksien, kuten äänestämisen, on oltava esteettömiä. Esteetön asuntokanta vähentää ihmisten laitosasumisen tarvetta. Ei esteetön rakentaminen tule esteellistä kalliimmaksi, jos se huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Viranomaisten tiedotuksen on syytä olla selkeää. Tulee tiedottaa muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi. Tarvittaessa tulee olla oikeus tulkkiin.

Vantaan pitää perustaa esteettömyysasiamiehen virka ja ottaa käyttöön yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Sujuva, esteetön ja kohtuuhintainen joukkoliikenne vähentää liikenteen päästöjä sekä Kela-kyytien ja kuljetuspalveluiden käyttöä.

Kuntien tulee panostaa: a) kohtuuhintaiseen ja esteettömään asumiseen, b) joukkoliikenteen sekä liikuntapaikkojen ja muiden tilojen esteettömyyteen, c) esteettömään uudis- ja korjaamisrakentamiseen, d) asiakasmaksujen kohtuullisuuteen ja e) viestinnän saavutettavuuteen.

On ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusteko, jos valtio ja kunnat turvaavat kaikille a) inhimillisen toimeentulon ja b) pääsyn sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin.

Esteettömyys ei ole kenellekään haitaksi. Siihen panostaminen onkin inhimillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti järkevää. Esteettömyys ei ole mielipideasia, vaan ihmisoikeus.

Elina Nykyri, Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen (vas.)

Kommentoi