Vantaan sisäilmatutkimuksen uudet tiedot: 7 koulua ja 3 päiväkotia vaativat toimenpiteitä välittömästi

Havukosken koulussa tehdään parhaillaan mittavaa remonttia. Vanhat tuolit odottivat huhtikuun alussa poisvientiä. Arkisto/Marika Lumme

Marika Lumme

Vantaankaupungin teettämässä sisäilmaoirekyselyssä nousee esille seitsemän koulua ja kolme päiväkotia, jotka tutkimuksen mukaan vaativat välittömiä toimenpiteitä. Kaupunki tiedotti asiasta keskiviikkona käytyään läpi tutkimuksesta saadut koulujen ja päiväkotien kohdekohtaiset raportit.

Välittömiä toimenpiteitä vaativat koulut ovat Jokiniemen, Korson, Päiväkummun, Simonkallion, Simonkylän ja Vantaankosken koulut sekä Varian Myyrmäen toimipiste.

Päiväkodeista kaupungin mukaan välittömien toimenpiteiden tarpeessa ovat Autioniityn, Koskikujan ja Simonmetsän päiväkoti.

Vantaan tilakeskuksen johtaja Pekka Wallenius korostaa, että kyseessä on tutkijan tekemä luokittelu ja näkemys toimenpiteiden tarpeesta. Wallenius huomauttaa, että useissa kouluissa on useampi koulurakennus, mutta tutkimus ei anna tietoa missä rakennuksessa tai luokassa mahdolliset sisäilmahaitat on koettu.

Wallenius kertoo, että välittömät toimenpiteet tulevat olemaan valtaosin lisätutkimuksia. Kevät eletään jokaisessa kohteessa niin kuin tälläkin hetkellä. Osassa kouluja ja päiväkoteja tehdään korjaustöitä parhaillaan tai on jo tehty alkuvuoden aikana eli kyselyn jälkeen. Nopeina toimenpiteinä tilakeskus aikoo muun muassa varmistaa ilmanvaihdon toimivuutta, selvittää viemärikaasujen syytä ja tarkistaa siivouksen laatua. Välitöntä puuttumista vaativiin kohteisiin tullaan myös perustamaan sisäilmatyöryhmä, jos sellaista ei vielä ole toiminnassa.

Tuloksissa nousee esille useampi kohde, joissa vastaukset henkilökunnan ja oppilaiden tai huoltajien kesken ovat ristiriidassa. Yksi tällainen on Simonkallion koulu, jossa henkilöstö kokee oireita, mutta oppilaiden vastaukset kertovat vain lievästä oireilusta. Wallenius sanoo, että koulussa seurataan huonekohtaisesti olosuhteita mittaamalla muun muassa hiukkaspitoisuuksia. Mittaukset liittyvät Smart & clean -sisäilmaprojektiin, josta vielä kevään aikana saatavat tulokset vaikuttavat siihen millaisiin jatkotoimenpiteisiin on aihetta.

Wallenius sanoo, että hämmentävää ristiriitaisuutta vastauksissa näkyy myös Simonkylän koulussa.

– Alakoululaisten osalta ei nouse esiin ongelmaa, mutta henkilöstöllä ja yläkoululaisilla on oireita. Simonkylässä on tehty mittavat sisäilmakorjaukset, jossa myös rakenteet on käyty läpi. Ongelman uskottiin korjaantuneen, mutta uusien tulosten pohjalta täytyy selvittää missä tarkalleen haittoja on koettu.

Korson koulussa koulutyön on tarkoitus jatkua vielä ainakin kahden vuoden ajan ja kohde on ollut tilakeskuksen tiedossa sisäilmaongelmien osalta. Uimahallirakennus on noussut esille aiemmin henkilöstötutkimuksissa, mutta nyt tutkimuksessa nousi myös toinen koulurakennus.

– Koulu on ollut kriittisellä rajalla kunnon ja henkilökunnan oireilun osalta. Sivistystoimen ja henkilöstön kanssa asia on käyty läpi ja päätetty, että siellä pärjätään, mikäli oireilu ei lisäänny viime vuotisesta lähtötilanteesta. Koulussa jatketaan sisäilmanlaadun hallintaa ja seurataan terveyttä, Wallenius kertoo.

Päiväkummun koulu on tilakeskukselle uusi kohde sisäilmaongelmien osalta.

– Tämä kohde täytyy arvioida kokonaisuudessaan. Sielläkin henkilökunta kokee oireita, oppilaat eivät juurikaan. Tuloksissa nousee esille muun muassa kuumuus ja tunkkaisuus, jotka ylittävät raja-arvot. Tämä voi viitata taloteknisiin asioihin, joiden toimivuus tarkistetaan.

Jokiniemen koulussa on kaksi koulurakennusta, joissa vuodenvaihteessa korjatussa valkoisessa talossa henkilökunta on kokenut kyselyhetkellä oireita. Tiilirakennuksessa sen sijaan yläkoulun oppilaat kokevat oireita.

– Meillä ei ole ollut tiedossa akuuttia sisäilmaongelmaa tiilitalossa. Tämä kohde vaatii uudelleen arviointia ja päätöksiä mahdollisesta peruskorjauksen aikaistamisesta, Wallenius selvittää.

Jokiniemen valkoiseen rakennukseen peruskorjaus on suunnitteilla vuosille 2020-2021. Siihen asti tilannetta rakennuksessa aiotaan seurata.

Vantaankosken koulurakennus poistetaan käytöstä kesäkuun alussa, joten sinne tilakeskus ei enää suuntaa korjaustöitä.

Varian Myyrmäen toimipiste on niin ikään lopetuslistalla, mutta koulutyön on tarkoitus jatkua rakennuksessa uusien tilojen valmistumiseen saakka muutaman vuoden.

– Tämäkin kohde täytyy tutkia tarkemmin, vaikka tutkimuksia sielläkin on jo tehty.

Päiväkodeista Koskikujalla lapset ovat parhaillaan väistötiloissa ja päiväkotiin tehdään peruskorjausta.

Simonmetsän päiväkotia on talvella tutkittu tarkemmin ja lisäkorjauksia on varmaankin tulossa vielä tämän vuoden aikana. Viimeksi päiväkotia on korjattu vuosina 2014–2015.

Autioniityn päiväkoti on Walleniukselle arvoituksellinen.

– Henkilöstön mukaan kyseessä on ongelmakohde, mutta huoltajien vastauksien mukaan lapsilla on lievää oireilua. Lisätutkimuksissa toivottavasti selvinnee mistä on kysymys, hän sanoo.

Kyselyssä nousee esille liuta kouluja ja päiväkoteja, joissa vastausten mukaan on todettu merkittäviä sisäilmahaittoja. Nämä kohteet ovat Havukoski, Hiekkaharju, Hämeenkylä/Sanomala, Itä-Hakkila, Jokivarsi, Jokivarsi/Nikinmäki, Kaivoksela, Kartanonkoski, Kivimäki, Kuusikko, Kytöpuisto, Lehtikuusi/Kaarna ja Havu, Leppäkorpi, Länsimäki, Mikkola, Peltola, Rekola, Ruusuvuori, Uomarinne, Vantaankoski, Veromäki, Viertola (ei Jokirannan opetuspiste) ja Vierumäki. Vastaavia tuloksia on myös Jokiuoman, Kurjenpolven, Näätäpuiston, Pähkinänsärkijän, Ristipuron ja Variston päiväkodeista.

Kohteita, joissa oireet nousevat yli viitearvojen henkilöstöllä ja oppilailla tai huoltajien vastauksissa on seitsemän: Kartanonkoski, Kuusikko, Länsimäki, Rekola, Ruusuvuori, Veromäki sekä Havukoski.

– Nämä kaikki kohteet ovat suunnittelu- tai korjaustoimenpideohjelmassa Kartanonkosken koulua lukuun ottamatta, jossa aikaisemmissa perusteellisissa tutkimuksissa todetut puutteet on korjattu, Wallenius selvittää.

Ennakkohavaintojen perusteella helmikuussa esiin nousseita Länsimäen, Mikkolan ja Veromäen kouluja ei ole lopullisissa tuloksissa luokiteltu välitöntä puuttumista vaativiksi. Niissä kaikissa toimii kuitenkin moniammatillinen sisäilmaryhmä, jonka toimenpiteistä tiedotetaan myös mahdollisimman pian.

Wallenius sanoo, että uusien tutkimusten kautta voi nousta esille lisärahan tarvetta. Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu tälle vuodelle 2,5 miljoonaa euroa, joka on jo korvamerkitty käynnissä oleviin ja suunniteltuihin korjaustöihin.

LUE MYÖS:

Nyt puhuu sisäilmatutkimusta tekevä professori: Sain Vantaalla tylyn vastaanoton – "Vastavaa en ole koskaan aiemmin urallani kokenut"

Tutkimus

Turun yliopisto toteutti sisäilmaoirekyselyn marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tulokset kertovat tilojen käyttäjien kokemista sisäolosuhdehaitoista ja sisäilmaoireilusta kevät- ja syyslukukaudella 2018.

Jos olosuhdehaittoja ja oireita on yli 60 prosentilla ja lisäksi esimerkiksi riski on jo toteutunut siten, että astmatapauksia on 2–5 kertaa normaalia enemmän, kyseessä on tutkimuksen mukaan sietämätön riski. Vantaan kaupunki luokittelee nämä kohteet välittömiä toimenpiteitä vaativiksi kohteiksi.

Jos olosuhdehaittoja ja oireita on 30–60 prosentilla, riski on merkittävä.

Olosuhdehaitoiksi luokitellaan muun muassa pöly, melu ja tunkkaisuus ja pöly. Mikrobiperäisille hajuille, erityisesti viemärin hajulle, altistuminen nousi haitaksi useissa kohteissa.

Tutkimuksessa on tehty kohdekohtaiset raportit vain sellaisista kohteista, joissa on ollut riittävästi vastaajia.

Päiväkoteja on Vantaalla yhteensä noin 150, joista 62:sta on kirjoitettu kohdekohtainen raportti. Kouluista, lähinnä muutamasta ruotsinkielisestä koulusta, ei voitu tehdä vähäisen vastaajamäärän vuoksi kohdekohtaista raporttia.

Oirekyselyssä on ollut mukana henkilöstö, oppilaat, opiskelijat tai asiakkaat Vantaan kaupungin päiväkodeista, alakouluista, yläkouluista ja Variasta sekä Vantin henkilöstö. Kyselyn kohderyhmiin kuului yhteensä noin 40 000 henkeä sekä 200 koulua ja päiväkotia. Vastaajia oli 17 000.

Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston Satakunta-hanke.

Aiheeseen liittyvää

 1. Havukosken koulu muuttuu kengättömäksi ja uusia tiloja oppimiseen – Rehtori: Luotamme, että rakennus on peruskorjauksen jälkeen sisäilmaltaan kunnossa
  11.4.2019 7:10
 2. Tilakeskuksen johtaja sisäilmaraportista: lisäselvitykset ovat tarpeen useissa kouluissa
  7.4.2019 7:45
 3. Vantaan sisäilmaoirekyselyn tulokset julki: vain 10 prosenttia koulurakennuksista on käyttäjien mukaan kunnossa
  3.4.2019 15:29
 4. Nyt puhuu sisäilmatutkimusta tekevä professori: Sain Vantaalla tylyn vastaanoton – "Vastavaa en ole koskaan aiemmin urallani kokenut"
  23.2.2019 7:40
 5. Sisäilmaongelmien käyttäjäkyselyjä ylitulkitaan, älähtää THL – "Sellaista rakennusta ei ole olemassakaan, jossa kukaan ei oireile"
  18.2.2019 9:20
 6. Vantaan sisäilmakyselyn alustavat tulokset julki: kuusi koulua erottuu
  11.2.2019 14:40
 7. Talttuvatko Suomea riivaavat sisäilmaongelmat ilmanvaihdon oikeaoppisella käytöllä? Asiantuntijat työstivät kunnille yhteiset ohjeet
  13.3.2019 10:46
 8. Mielipide: Mikkolan sisäilmaongelmaiseen kouluun ei pidä ahtaa yhtään enempää oppilaita
  17.2.2019 8:40

Kommentoi

Mainos: Lauri Kaira

Blogi: Mitä Sote-uudistus muuttaa Vantaalla?

| Päivitetty

Mainos: Tuukka Saimén

Talous ensin

| Päivitetty

Uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut