Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Fortum aloitti YVA-menettelyn Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkoluvasta - päätökset jatkosta parin vuoden kuluessa

Fortum on aloittanut Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöluvan pidentämistä tai vaihtoehtoisesti käytön lopettamista koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin. YVA-menettely käynnistyi virallisesti tänään, kun Fortum toimitti YVA-ohjelman Työ- ja elinkeinoministeriölle.

HÄSTHOLMEN Yhtiöstä korostetaan, ettei päätöstä vuosina 2027 ja 2030 päättyvien käyttölupien pidentämishakemuksista ole vielä tehty. YVA-menettely ei itsessään ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös käytön jatkosta, vaan sen tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksentekoa ja mahdollista lupaprosessia varten.

YVA-menettely on määrä saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä eli YVAn päättävä selostusvaihe käynnistyy Fortumin arvion mukaan syksyllä 2021 ja sen käsittely kestää noin 3 kuukautta. Osana YVA-menettelyä ministeriö aloittaa kuulemismenettelyn, johon kuuluu myös Loviisassa syksyn aikana järjestettävä yleisötilaisuus ja toinen kuulemistilaisuus myöhemmin.

-Fortum arvioi ja tekee päätöksen voimalaitoksen käytön mahdollisesta jatkamisesta ja uusien käyttölupien hakemisesta seuraavien vuosien aikana. Arvelen, että lähivuosien aikana päätös tehdään, totesi Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

Buddas ei halua arvuutella hakeeko Fortum jatkolupaa Loviisan voimalaitokselle vai ei.

-Vasta näiden selvitysten jälkeen meillä on riittävät tiedot päätöksentekoa varten. Vuoden 2017 selvityksissä todettiin, että voimalaitoksen teknis-taloudellinen kunto on hyvä. Modernisointiin, turvallisuuteen sekä käytettävyyteen on Loviisaan investoitu vuosina 2014-2018 noin puoli miljardia euroa, Buddas kertoi.

YVA-ohjelman ykkösvaihtoehto on kuitenkin käytön jatkaminen ja käytön lopettaminen on niin niin sanottu nolla-vaihtoehto, mikä kertoo, että Fortumissa valmistaudutaan ensisijaisesti käyttöluvan jatkamiseen.

Fortum arvioi ja tekee päätöksen voimalaitoksen käytön mahdollisesta jatkamisesta ja uusien käyttölupien hakemisesta seuraavien lähivuosien aikana.

Thomas Buddas, voimalaitoksen apulaisjohtaja

Lopullisen päätöksen käyttöluvasta tai käytöstäpoistoluvasta tekee valtioneuvosto. Istuvan hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että ”käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti edellyttäen, että Säteilyturvakeskus puoltaa niitä.”

YVA-menettelyssä arvioidaan ympäristövaikutukset sekä enintään 20 vuoden käyttöiän pidentämiselle että voimalaitoksen toiminnan lopettamiselle. Lisäksi tehdään arviointi matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoitusluolaston ympäristövaikutuksista tilanteissa, joissa käyttöikää pidennetään tai käyttö lopetetaan.

Käyttöluvan lisäksi Fortum selvittää mahdollisuutta vastaanottaa, käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa Loviisan voimalaitokselle pieniä määriä muualla Suomessa muodostuneita radioaktiivisia jätteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi Espoon Otaniemessä toimineen Fir 1 -tutkimusreaktorin purkujätteet sekä sairaaloissa ja teollisuudessa syntyvät matala- ja keskiaktiiviset jätteet.

Thomas Buddaksen mukaan voimalan ulkopuolelta mahdollisesti Loviisaan tuotavien jätteiden määrät olisivat kuitenkin varsin pieniä verrattuna voimalaitoksen käytöstä syntyneiden jätteiden määriin.

-Meillä on kuitenkin niidenkin käsittelyyn osaamista, tilat sekä välineet, ja olisi tarkoituksenmukaista, että niitä voitaisiin tarvittaessa vastaanottaa Loviisaan, kertoi Buddas.

Hän totesi, että nyt niistä tehdään vasta YVA-selvitys, ja mahdollinen lupamenettely käynnistetään tarvittaessa vasta myöhemmin. Fortum on mukana Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeesssa.

Apulaisjohtaja Thomas Buddaksen mukaan nyt käynnistettävä YVA-menettely on laajamuotoinen ja kattaa kaksikymmentä eri osa-aluetta. Nyt aloitettu menettely sisältää myös esimerkiksi luontoon liittyviä ja aluetaloudellisia selvityksiä, kuulemisia sekä kyselyitä.

Buddas ei lähde arvioimaan YVA-menettelyn kustannuksia, mutta totesi, että erilaiset konsulttiyhtiöt tekevät selvityksiä ja arviointeja kahden vuoden ajan, joten kustannuksia kertyy.

Suomen lakien mukaan pelkästään käyttöluvan jatkaminen ei vaatisi YVA-menettelyä, mutta voimalan mahdollinen käytöstäpoisto sitä vaatisi.

Belgiassa ydinvoimayhtiö jatkoi kahden, Doel 1 ja 2 -reaktorin käyttölupaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesta vuodesta 2015 kymmenellä vuodella sähkökatkojen välttämiseksi ilman YVA-menettelyä. Euroopan unionin tuomioistuin totesi viime kesänä Belgian rikkoneen EU:n lakeja päätöksellään, koska Belgian olisi pitänyt tehdä selvitys jatkoluvan ympäristövaikutuksista. Osin tästä syystä myös Loviisan voimalan käyttöluvan jatkosta tehdään YVA-selvitys.

YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja niiden huomioon ottamista sekä parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia, todetaan yhtiön verkkosivuilla.

Teollisuuden Voima sai hakemansa jatkoluvat Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköille vuoden 2018 syyskuussa. TVO:n luvat ovat voimassa vuoden 2038 loppuun.

Linkki Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-sivustolle.